Minerva
Google překladač: English Deutsch

Autocad Electrical jako součást digitálního prototypu – je to tak?

Tags: Elektro | Software

AutoCAD ElectricalSpolečnost Autodesk již několik let hovoří o tak zvaném digitálním prototypování. Jedná se o pojem zahrnující odzkoušení a simulaci v prostředí počítače tak, aby se předcházelo chybám v průběhu montáží a výroby. O tom, že Autodesk má silnou pozici v prostředí běžné strojírenské praxi, není pochyb, jak je to ale s elektrotechnikou?

I zde má Autodesk své zastoupení v podobě software, který se jmenuje AutoCAD Electrical. Jak již samotný název napovídá, jedná se o všemi známý Autocad obohacený o funkcionalitu v oblasti elektro schémat.

Vyplatí se investovat do tohoto nástroje?

Je hned několik důvodů, které dají kladnou odpověď. Tím prvním důvodem je zvýšení efektivity práce v prostředí AutoCAD Electricalu v porovnáním s „holým“ AutoCADem. Testy ukázaly, že se práce urychluje až o 84 %, což je určitě číslo přinejmenším k zamyšlení. Přitom je zapotřebí o 30 % méně kliknutí a funkcí k tomu, abychom docílili stejného výkresu. Toto je právě zajištěno funkcemi integrovanými do vlastního kreslení, které se intuitivně přizpůsobuje tomu, v jaké fázi kreslení jsme a jakou funkci právě používáme. I editace stávajících dat přináší rapidní nárůst efektivity, a to zhruba o 77 %, takže i kdybychom považovali tato čísla za přehnaná a vynásobili je opravným koeficientem pro běžnou praxi, zvýšení efektivity je tady nezanedbatelné.

Dalším důvodem je v úvodu zmíněné digitální prototypování. AutoCAD Electrical má v sobě spoustu automatizovaných nebo poloautomatizovaných procesů, které jednak pomáhají daná schémata vytvářet, a zároveň spoustu kontrolních mechanismů, které hlídají uživatele-konstruktéry, zda daný návrh je korektní a nedochází ke tvorbě nesmyslných dat.
Jako příklady funkčnosti uveďme vedení vodičů, které mají svou inteligenci, mohou se automaticky číslovat, aby se pak správně zobrazovaly v rozpisce materiálu, mohou se různě napojovat, pokud na daný vodič umístím nějaký ovládací prvek nebo spotřebič, dojde k jeho automatickému přerušení a napojení na daný symbol, a pokud jej v budoucnu odeberu nebo přemístím, dojde k jeho opětovnému spojení.

Databáze nejen pro elektrotechniku

Když už jsem u vkládání značek z databáze, tak ta, stejně jako další produkty společnosti Autodesk, je obrovská, zahrnující tyto noremní standardy JIC, IEC, GB, JIS, AS,  a je také uživatelsky editovatelná s možností doplnění vlastních značek. Ta se navíc neomezuje jen na elektrotechniku, ale také na doprovodné technologie jako hydrauliku nebo potrubí, případně na pneumatiku.

AutoCAD Electrical

Samozřejmě aby tento nástroj byl opravdu efektivní, musí z něj padat reálné výstupy. V tom má AutoCAD Electrical spoustu možností, od kusovníku, přes výpisy kabelů, terminálové reporty až po výpisy propojení odkud kam. Samozřejmostí je možnost tyto reporty uživatelsky přizpůsobovat dle firemních zvyklostí. Křížové reference? Ano, určitě jsou zde standardem.

Výhody a nevýhody

V úvodu článku jsem hovořil o tom, že se jedná o AutoCAD okořeněn o funkcionalitu z oblasti elektrotechniky. Toto má obrovskou výhodu ve využívání dat vytvořených v AutoCADu, která se dají bez jakýchkoli problémů otevřít v AutoCAD Electricalu a naopak, schémata vytvořená v tomto software otevřít ať už v AutoCADu, tak také AutoCADu LT nebo dokonce existuje propojení na Autodesk Inventor, který má v sobě také modul věnující se elektrotechnice.

V současné době snad jediným handicapem, může být jazyková verze tohoto software, která není v českém jazyce.  Naše společnost však již provedla řadu školení tohoto produktu a spolu s našimi zákazníky jsme se shodli na tom, že to s ohledem na způsob ovládání programu problém není.
Díky ikonovému menu ( opět uživatelsky modifikovatelnému ), na které si uživatel velice rychle zvykne, se značky i reporty dají jednoduše počeštit a tak reálné a ověřené výstupy putující na dílnu nikoho ničím negativním nepřekvapí.

Chcete získat další informace?

Pokud byste tedy měli zájem dozvědět se více k tomuto výkonnému nástroji, na internetových stránkách společnosti Dagis a.s. ( http://www.dagis.cz/electrical ) se dozvíte další informace, případně jsme vám ochotni provést jak živou prezentaci tak také zapůjčení dané licence software. Některé firmy volí cestu, že se nechají na daný produkt nejdříve proškolit a pak si jej pořídí. Můžete být další z nich. Veškeré informace k námi prováděným školením naleznete také na našich www stránkách http://www.dagis.cz/skoleni/typy-skolicich-kursu . Dotační tituly z Evropské unie jsou využitelné i na tato školení a konzultace.

Radomír Žvak, DAGIS a.s.


Mohlo by vás zajímat: