Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vstup EPLAN Pro Panelu do 3D světa

Tags: CAE | Elektro | Software

eplan01EPLAN Pro Panel nabízí specifické funkce pro prostorový návrh elektrických, pneumatických a hydraulických rozváděčů, ventilových terminálů a montážních skupin, a představuje tak vstup systémů CAE EPLAN do světa 3D. EPLAN Pro Panel využívá prostorové funkce EPLAN Platform a ulehčuje proces návrhu rozváděčů a montážních skupin v různých inženýrských oborech. Systém, založený na společné databázi prvků, je vhodným nástrojem pro vytváření jednotných a konzistentních technických projektů, podporuje plnou integritu dat, odstraňuje nutnost několikanásobného zadávání stejných dat do různých částí projektu, a zvyšuje tak efektivnost a spolehlivost inženýrské práce. EPLAN Pro Panel nabízí všechny potřebné funkce pro návrh osazení rozváděčů a sestavení napájecích jednotek či ventilových terminálů v prostorovém modelu 3D. Vychází z funkčních schémat vytvořených pomocí softwarových nástrojů EPLAN Electric P8 a EPLAN Fluid. EPLAN Pro Panel umožňuje přímé vytváření standardizovaných montážních a výrobních výkresů rozváděčů a montážních skupin stejně jako vykreslování pohledů na prostorovou sestavu zařízení z různých stran. Uživatel si může zvolit postup návrhu rozváděče podle svého uvážení. Rozváděče, napájecí jednotky a ventilové terminály mohou být vytvářeny a osazovány současně s tím, jak se vytváří funkční schéma v systémech EPLAN Electric P8 nebo EPLAN Fluid. Prostorový model montáže zařízení v rozváděči může být vytvořen ještě před odladěním definitivního funkčního schématu a postupně podle potřeb měněn a upravován. To s sebou nese velkou flexibilitu inženýrské práce a společně s využitím koncepce EPLAN Multi-User je to skutečný milník na cestě k paralelnímu návrhu elektrických a tekutinových rozváděčů, montážních skupin a ventilových terminálů.

EPLAN Pro Panel umožňuje pracovat se specifikacemi jednotlivých výrobců a navrhnout přesné umístění prvků v rozváděči, jejich upevnění na lištu nebo montážní desku a umístění přívodních vodičů a hadic. Prostorový návrh montáže komponent skvěle doplňuje funkce dynamické kontroly kolizí. To je nepostradatelná funkce zejména tehdy, je-li třeba co nejlépe využít daný montážní prostor nebo chce-li uživatel optimalizovat konstrukci rozváděče. EPLAN Pro panel je výhodný nejen při návrhu, ale i při výrobě rozváděčů, protože umožňuje přesně určit správné délky vodičů a hadic a specifikovat montáž komponent do nejmenších detailů. Výhody systému EPLAN Pro Panel se ale projeví nejen zde: realistické prostorové 3D zobrazení také usnadňuje komunikaci se zákazníkem a se všemi techniky zúčastněnými na konstrukci daného technologického celku.

eplan02V systému EPLAN Pro Panel mohou být rozváděče osazovány a pohonné jednotky či
ventilové terminály sestavovány již současně s vytvářením jejich funkčního schématu

Navigátor EPLAN Pro Panel zobrazuje všechna zařízení užitá ve funkčním schématu nebo uvedená v předběžném kusovníku, a to v podobě seznamu nebo v hierarchické stromové struktuře. Je-li prvek umístěn do rozváděče, systém ověří správnost jeho umístění. Velmi snadno lze zjistit, které prvky z funkčního schématu je třeba ještě do rozváděče umístit. Umístění zařízení do rozváděče je naprosto jednoduché, protože všechna zařízení v databázi mají jasně specifikovaný způsob montáže či rozměry montážních úchytek. Systém kontroluje, zda umístění prvku vyhovuje stanoveným podmínkám a zde je rozváděč osazen podle požadavků vyplývajících z elektrického schématu. Přesné umístění komponent je tak snadné, jako napočítat do tří.

Další zřetelná výhoda: EPLAN Pro Panel umožňuje využívat všechny známé nástroje a postupy inženýrské práce, které jsou začleněné v EPLAN Platform. Jsou to např. makro-funkce, systémy sledování a správy změn nebo rozhraní pro PDM (Product Data Management). Využít lze online přístup ke všem zařízením začleněným v projektu, systém správy komponent EPLAN Parts Management a prohlížeč EPLAN Data Portal. Jednotná databáze, jednotné rozhraní, jednotný způsob užití: to jsou základní kameny prostorového návrhu rozváděčů, montážních skupin a ventilových terminálů pomocí EPLAN Pro Panel, přinášející vysokou efektivitu inženýrské práce.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit