Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inspirace pro studentské projekty a propagaci technického vzdělávání

Autor článku: Redakce   

Tags: Autodesk | BIM | CAD | PLM | Siemens | Vzdělávání

stud projekty ilustracniSituace v technických oborech v posledním desetiletí je výrazně ovlivněna úbytkem technicky vzdělaných mladých lidí. Nejen školy, ale i komerční firmy a podniky, soustředí svou pozornost na systematičtější rozvoj vzájemné spolupráce a popularizace technického vzdělávání. Zajímavé řešení připravila pro portfolio svých příznivců a partnerů VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Tato škola působí bezmála 25 let na poli technického vzdělávání a integruje do svých aktivit nejmodernější postupy odborného vzdělávání v úzké spolupráci na technickou praxi. Škola je známá na vzdělávacím trhu především vysokou úrovní integrace projektové výuky s průmyslovým know-how a špičkovým nasazením digitalizace všech etap odborné výuky postavené na PLM a BIM strategiích.

Studenti a žáci školy se podílejí v rámci vyšších ročníků studia na řešení rozsáhlejších projektových problémů. Jednotlivé aktivity jsou realizovány jako maturitní projekty, ročníkové práce nebo soutěže, případně jako součást ročníkových praxí, často s finální realizací ve školních dílnách. Témata vznikají často na úrovni vzájemné spolupráce školy s průmyslovou praxí a technickými firmami nad rámec regionu Vysočiny. Součástí výuky jsou díky dlouhodobé spolupráci školy a vyučujících s komerčním sektorem strategie a postupy přebírané přímo z praktických zkušeností v jednotlivých oborech. Velmi výrazně se na této oblasti podepisuje systematický rozvoj využití PLM a BIM technologií ve výuce odborných předmětů s úzkou vazbou na finální realizace projektů. Řada postupů je přímo konfrontována v odborném tisku, učebnicích a v globálních vzdělávacích komunitách společností Autodesk a Siemens. Lze tak realizovat ve výuce velmi komplexní a kreativní problémy, které si často nezadají s komerčními projekty.


Informační projekt představuje nejen dovednosti žáků a studentů, ale také možnosti technologií

VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou připravila pro zájemce o technické vzdělávání a pro své partnery z komerčního sektoru velmi zajímavý výběr projektů realizovaných v posledních letech. Důraz prezentace je kladem podle autorů do dvou základních oblastí. Jedná se především o snahu ukázat nejmladší generaci a rodičům možnosti realizace výuky s vazbou na jejich budoucí uplatnění. Na druhou stranu tento informační systém vznikl s cílem rozvíjet a prezentovat kreativní dovednosti žáků a studentů a dát jim možnost konfrontovat výsledky své práce přímo s odbornou praxí.
O úrovni a dovednostech těch nejlepších se můžete přesvědčit ve více jak sedmi desítkách projektů, které v počátku roku zveřejnila VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou na svých domovských stránkách na adrese http://www.spszr.cz/nase_prace.html.


Mohlo by vás zajímat: