CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
EBOOK 3D Tisk

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GPS navigace jsou vynikajícím pomocníkem v orientaci, ať už na domácích či zahraničních cestách. Snad jediným problémem jakékoli navigace může být aktuálnost mapových podkladů, protože se v průběhu roku mění přibližně 20 % evropských silnic. Proto společnost Prestigio pro svá nejnovější navigační zařízení GeoVision 150 a GeoVision 450, která využívají navigační software iGO 8 a která jsou schopná zobrazovat mapové podklady v 3D, spustila specializovaný web Prestigio.Naviextra.com, kde si uživatelé mohou jednoduše aktualizovat své mapové podklady, kdykoli budou potřebovat. Prestigio.Naviextra.com je oficiálním portálem pro aktualizaci map zařízení společnosti Prestigio, na kterém uživatelé kromě aktuálních map najdou i speciální nabídky, zákaznickou podporu a též všechny potřebné informace pro 3D navigování.

Podobně jako uživatelé navigací TomTom v Map Share, mají i čeští uživatelé a firmy možnost nyní využívat novou funkci editování na Mapách Google. Na jedné straně jim umožní snadno přidat informace o nových místech nebo firmách, které znají, a na straně druhé editovat ty informace, které se v průběhu času změnily. Kombinací profesionálního obsahu třetích stran, obsahu lokálních uživatelů a aktuálních informací přímo od firem nabídne Google ještě detailnější, přesnější a aktuálnější mapy. Pro využití nové funkce úprav se stačí přihlásit do svého Google účtu a vyhledat konkrétní adresu nebo firmu, která se zobrazí na mapě s informační bublinou.

Od prvního dubna se Bentley Systems oficiálně chlubí projektem "Digitální mapa Prahy" (DMP) vzniklým ve společnosti T-MAPY, která je specializovaným poskytovatelem geoprostorových řešení v České republice. Projekt je úspěšným nasazením Bentley Geospatial Serveru pro řízení shromažďování a úpravy městských digitálních dat v rámci dlouhodobého projektu. Nový systém, založený na podnikové GIS platformě Bentley, nahrazuje původní, který nezvládal automatizaci pracovních postupů či dodávání prověřovacích záznamů a vyžadoval příliš mnoho úsilí a mnoho člověkohodin při úpravě jediné mapy. T-MAPY vybraly Bentley Geospatial Server jako základ nového systému, protože bude efektivně řídit práci subdodavatelů, kteří budou shromažďovat a upravovat GIS data uložená v databázi Oracle Spatial 10g. Výhodou je i možnost uživatelského nastavení pracovního postupu, které umožňuje upřesnit kroky sběru DMP dat a detailní možnosti úprav.

Tags: 3D CAD

Jak již sám název produktu napovídá AutoCAD Map 3D svým uživatelům nabízí plnou funkčnost aplikace AutoCAD a dále funkce, které jsou především zaměřeny na tvorbu a aktualizaci dat v různorodých oblastech.

Tags: Sítě | Vizualizace

správy dat a podpory provozu a rozvoje vodohospodářských sítí
kanalyzační síťSprávci rozsáhlých veřejných sítí používají simulační modely pro simulování provozních stavů a pro simulování budoucího rozvoje sítí. Používají je také pro ověření, zda technické provozní parametry odpovídají projektovaným parametrům. Obdobně správci a provozovatelé vodovodů a kanalizací používají simulační modely pro zjištění, zda voda doteče tam, kam má. Simulační model je vlastně soubor numerických rovnic. Obsahuje podmínky a zpětné vazby, které umožňují spočítat, jaké jsou ve vodovodní nebo kanalizační síti rychlosti proudění a tlaky a jak se mění při tomto proudění kvalita vody.

Tags: ICT

Vazba GIS-ERP-CRM, FM, GIS v marketingu, přínosy a možnosti pro podnikovou sféru
V současnosti se začíná stále více hovořit o pronikání klasických GIS systémů do podnikových informačních systémů. Současně tak zaniká jasně definovaná hranice, kde začíná a končí GIS v tradičním pojetí. Pokud má GIS přinést skutečnou informační hodnotu, nelze jej oddělovat od majetkových či provozních informací. Abychom získali kvalitní výstupy a odpovědi na každodenní i strategické otázky týkající se majetkové infrastruktury v průmyslových odvětvích, oblastech správy areálů nebo inženýrských sítí, musí soukromý sektor i státní správa hledat cesty, které odhalí reálný stav majetku v kterémkoli okamžiku.

Od počátků geografických informačních systémů (GIS) je obvyklé, že se používají data zpracovaná pomocí digitálních modelů terénu (DMT). Mohou to být například vrstevnice, bodová pole, řezy a další data, která jsou uživateli k dispozici v připravených datových sadách. Postupně se DMT, využívané zejména pro tvorbu kartografických podkladů a projektování, začaly uplatňovat v geografických  informačních systémech. Těsná spolupráce firem GEPRO a ATLAS a nové softwarové technologie otevírají další možnosti.

 

BeritSvět podnikových GIS systémů se v poslední době zásadně mění. Zatímco dříve se zpravidla jednalo o monolitické, izolované systémy, dnes se z nich stávají systémy široce distribuované a integrované do komplexní podnikové infrastruktury. Na jedné straně je požadováno využití gisových dat z různých datových zdrojů, jako jsou veřejně dostupné internetové mapové servery, na straně druhé je třeba v rámci podnikové infrastruktury integrovat data z GIS systémů do navazujících negisových informačních systémů. Důsledkem těchto požadavků je dramatické zvyšování významu standardů na všech úrovních systému, zejména pak na úrovni mezisystémové komunikace.

Klimkovický dálniční tunel u Ostravy a měřící aparatura Zoller&Froehlich Imager5006Technologie laserového skenování, neboli laserscanning, patří k nejmodernějším metodám sběru geo-dat. Své využití nachází především v oblastech, kde je potřeba pořídit přesná 3D data – například v důlních prostorách, při zaměřování složitých objektů průmyslových komplexů, liniových staveb typu dálkového vysokého napětí nebo plynového potrubí, ale například i při přesném zaměřování fasád objektů historických staveb.

Strana 24 z 27

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 Další > Konec >>