Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podobně jako uživatelé navigací TomTom v Map Share, mají i čeští uživatelé a firmy možnost nyní využívat novou funkci editování na Mapách Google. Na jedné straně jim umožní snadno přidat informace o nových místech nebo firmách, které znají, a na straně druhé editovat ty informace, které se v průběhu času změnily. Kombinací profesionálního obsahu třetích stran, obsahu lokálních uživatelů a aktuálních informací přímo od firem nabídne Google ještě detailnější, přesnější a aktuálnější mapy. Pro využití nové funkce úprav se stačí přihlásit do svého Google účtu a vyhledat konkrétní adresu nebo firmu, která se zobrazí na mapě s informační bublinou.

Od prvního dubna se Bentley Systems oficiálně chlubí projektem "Digitální mapa Prahy" (DMP) vzniklým ve společnosti T-MAPY, která je specializovaným poskytovatelem geoprostorových řešení v České republice. Projekt je úspěšným nasazením Bentley Geospatial Serveru pro řízení shromažďování a úpravy městských digitálních dat v rámci dlouhodobého projektu. Nový systém, založený na podnikové GIS platformě Bentley, nahrazuje původní, který nezvládal automatizaci pracovních postupů či dodávání prověřovacích záznamů a vyžadoval příliš mnoho úsilí a mnoho člověkohodin při úpravě jediné mapy. T-MAPY vybraly Bentley Geospatial Server jako základ nového systému, protože bude efektivně řídit práci subdodavatelů, kteří budou shromažďovat a upravovat GIS data uložená v databázi Oracle Spatial 10g. Výhodou je i možnost uživatelského nastavení pracovního postupu, které umožňuje upřesnit kroky sběru DMP dat a detailní možnosti úprav.

Tags: 3D CAD

Jak již sám název produktu napovídá AutoCAD Map 3D svým uživatelům nabízí plnou funkčnost aplikace AutoCAD a dále funkce, které jsou především zaměřeny na tvorbu a aktualizaci dat v různorodých oblastech.

Tags: Sítě | Vizualizace

správy dat a podpory provozu a rozvoje vodohospodářských sítí
kanalyzační síťSprávci rozsáhlých veřejných sítí používají simulační modely pro simulování provozních stavů a pro simulování budoucího rozvoje sítí. Používají je také pro ověření, zda technické provozní parametry odpovídají projektovaným parametrům. Obdobně správci a provozovatelé vodovodů a kanalizací používají simulační modely pro zjištění, zda voda doteče tam, kam má. Simulační model je vlastně soubor numerických rovnic. Obsahuje podmínky a zpětné vazby, které umožňují spočítat, jaké jsou ve vodovodní nebo kanalizační síti rychlosti proudění a tlaky a jak se mění při tomto proudění kvalita vody.

Tags: ICT

Vazba GIS-ERP-CRM, FM, GIS v marketingu, přínosy a možnosti pro podnikovou sféru
V současnosti se začíná stále více hovořit o pronikání klasických GIS systémů do podnikových informačních systémů. Současně tak zaniká jasně definovaná hranice, kde začíná a končí GIS v tradičním pojetí. Pokud má GIS přinést skutečnou informační hodnotu, nelze jej oddělovat od majetkových či provozních informací. Abychom získali kvalitní výstupy a odpovědi na každodenní i strategické otázky týkající se majetkové infrastruktury v průmyslových odvětvích, oblastech správy areálů nebo inženýrských sítí, musí soukromý sektor i státní správa hledat cesty, které odhalí reálný stav majetku v kterémkoli okamžiku.

Od počátků geografických informačních systémů (GIS) je obvyklé, že se používají data zpracovaná pomocí digitálních modelů terénu (DMT). Mohou to být například vrstevnice, bodová pole, řezy a další data, která jsou uživateli k dispozici v připravených datových sadách. Postupně se DMT, využívané zejména pro tvorbu kartografických podkladů a projektování, začaly uplatňovat v geografických  informačních systémech. Těsná spolupráce firem GEPRO a ATLAS a nové softwarové technologie otevírají další možnosti.

 

BeritSvět podnikových GIS systémů se v poslední době zásadně mění. Zatímco dříve se zpravidla jednalo o monolitické, izolované systémy, dnes se z nich stávají systémy široce distribuované a integrované do komplexní podnikové infrastruktury. Na jedné straně je požadováno využití gisových dat z různých datových zdrojů, jako jsou veřejně dostupné internetové mapové servery, na straně druhé je třeba v rámci podnikové infrastruktury integrovat data z GIS systémů do navazujících negisových informačních systémů. Důsledkem těchto požadavků je dramatické zvyšování významu standardů na všech úrovních systému, zejména pak na úrovni mezisystémové komunikace.

Klimkovický dálniční tunel u Ostravy a měřící aparatura Zoller&Froehlich Imager5006Technologie laserového skenování, neboli laserscanning, patří k nejmodernějším metodám sběru geo-dat. Své využití nachází především v oblastech, kde je potřeba pořídit přesná 3D data – například v důlních prostorách, při zaměřování složitých objektů průmyslových komplexů, liniových staveb typu dálkového vysokého napětí nebo plynového potrubí, ale například i při přesném zaměřování fasád objektů historických staveb.

Tags: Trendy

Česká republika a celý region střední a východní Evropy zažívá v současné době období silného ekonomického růstu. Díky tomuto rychlému rozvoji se zvyšují mimo jiné také investice do rekonstrukce existujících infrastruktur a budování infrastruktur nových, jež  jsou hlavními zdroji rostoucí firemní poptávky po softwarových produktech a řešeních. Odhaduje se, že do globální infrastruktury je dnes potřeba investovat celkem 40 bilionů dolarů v současných cenách. Obchodní příležitosti jsou tedy skutečně obrovské a uspějí především ti, kteří dokáží efektivně zvládnout obrovské množství geoprostorových GIS informací.

Strana 24 z 27

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 Další > Konec >>