Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SWOOD řešení od A do Z

Autor článku: Martin Zbořil   
Úterý, 15 Září 2020 10:28

Tags: CAD | CAD 3D | SolidVision | SolidWorks | SWOOD

SWOOD je doplň­ko­vý modul soft­wa­ru Solid­works, jed­no­ho z nej­roz­ší­ře­něj­ších 3D CAD prog­ra­mů na světě s výkon­ný­mi kon­strukč­ní­mi prv­ky a intui­tiv­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním. Tato plat­for­ma slou­ží pro digi­tál­ní de­sign a vý­ro­bu ve všech od­vět­vích, kde se po­uží­vá dřevo nebo jaký­ko­liv kon­strukč­ní ma­te­ri­ál, na­bí­zí zce­la no­vou úro­veň prá­ce, vel­kou pruž­nost v ná­vr­zích, zkrá­ce­ní ter­mí­nů na­bí­dek, pre­ciz­ní do­ku­men­ta­ci i snad­né změ­ny bě­hem pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by. SWOOD je na­vr­žen tak, aby opa­ku­jí­cí se ru­ti­ny a funk­ce mohly být pou­ži­ty pro nové pro­jek­ty.

3D konstruování snadno a rychle

Modelovací síla softwaru Solidworks ho činí ideálním nástrojem i pro náročné designové tvary a sestavy.

Pomocí SWOOD Design lze navrhovat nábytek, jeho nejrůznější sestavy a rozměrové varianty. K tomu se používají inteligentní knihovní prvky, desky (s kontrolou směru vláken), spojovací prvky, kování, mechaniky, např. zásuvkové pojezdy od různých dodavatelů, povrchové materiály (lamino, dýha) a další. Vše probíhá automaticky, díly se samy přizpůsobují rozměrům nebo nacházejí správné vzdálenosti dle vámi zadaných parametrů. Když jsou knihovny správně připraveny, lze snadno zaměnit např. počty zásuvek, velikost, typ dvířek, spojovací prvky atd. S knihovnami, které zpravidla bývají ušité na míru uživateli, se pracuje intuitivně systémem drag&drop.

Náročné designové tvary a sestavy
Náročné designové tvary a sestavy

Nábytkové prvky nejen ze dřeva – svařované konstrukce

Funkce pro tvorbu svařenců nebo ocelových konstrukcí jsou obsaženy v rámci základu Solidworks. Program automaticky vygeneruje návrh svaru ve 3D a také tabulku jednotlivých přířezů a jejich vlastností. Přířezy lze ořezávat a prodlužovat, doplňovat o výztuže, záslepky, díry či další komponenty. Asociativita pak zajistí aktuální pozice a rozpisku přířezů ve výkrese.

Nábytkové prvky – svařované konstrukce
Nábytkové prvky – svařované konstrukce

Automatické obrábění s možností až 5osého obrábění

Dalším modulem, který obsahuje balíček SWOOD, je SWOOD CAM. Tento modul zabývající se obráběním pracuje se všemi CNC stroji specializovanými na opracování dřeva ve výrobě nábytku. Disponuje specifickými technologiemi pro tuto výrobu, s vícenásobnými vřeteny a hlavami, vrtacími agregáty, regulací rychlosti podle směru vláken, frézováním drážek nebo řezáním pilou. Typický je výstup na CNC stroje typu HOUFEK Orion či Scorpion, Homag, Biesse, Holzher, CMS, SCM, MASTERWOOD a dalších s možností výstupu vakuového upínání či laserového zaměření. Automatické rozpoznání typu geometrie a styl použití drag&drop pak dělají z programování elegantní záležitost.

Automatické obrábění
Automatické obrábění

Automatická tvorba výstupních dokumentů

Důležitou částí SWOOD je příprava výroby, tedy výrobní dokumentace, seznam polotovarů k objednání, data pro olepovačky, export dat pro optimalizaci řezů na pile nebo přidělení čarového kódu. To vše vysoce automatizuje proces návrhu a výroby. Pro potřeby zákazníka pomáhá interaktivní návrh ve 3D, pokročilá vizualizace či rychlá tvorba detailní výkresové dokumentace. Jakmile je zakázka připravena, lze stiskem jednoho tlačítka doslova spustit výrobu – vše se rozpadne na jednotlivé kusy materiálu s dokumentací, výrobní programy, objednávkové formuláře a případně další typy požadované dokumentace.

Jednotlivé kusy materiálu
Jednotlivé kusy materiálu

Komplexní software Solidworks

Součásti softwaru Solidworks využívající se pro dřevozpracující průmysl jsou např. pevnostní výpočty, vizualizace, tvorba montážních návodů, o kterých se můžete dozvědět v příštích článcích nebo na www.solidvision.cz.

Nová verze SWOOD 2020 a novinky, které vás nenechají spát

Nejžhavější novinkou nové verze SWOOD 2020 v oblasti CAM je plná simulace obrábění (viz obrázky níže). Více informací o simulaci a dalších novinkách najdete v dalším článku na téma SWOOD 2020.


Plná simulace obrábění

Autor pracuje ve společnosti SolidVision jako SWOOD technik.
www.solidvision.cz
info@solidvision.cz

SWOOD


Mohlo by vás zajímat: