Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch
ZWsoft
Acronis
Konstruktéři

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo návrhy

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365
(Matching tags: ECAD,Altium,Prohlížeč,Plošné spoje,Návrhy,PCB,Altium 365,A365)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč ...
Středa, 26 Únor 2020
2. Digitální 3D modely v průmyslovém prostředí
(Matching tags: 3D modely,Výroba,Digitální,Optimalizace,Návrhy,Rockwell Automation,Provoz,Jan Bezdíček)
Po­mo­cí di­gi­tál­ních 3D mo­de­lů lze pře­dem ově­řit funkč­nost ná­vr­hu i za­ško­lit ob­slu­hu no­vých stro­jů, za­ří­ze­ní či do­kon­ce ce­lých vý­rob­ních kom­plexů. Pokud jsou tyto mo­de­ly ná­sled­ně ...
Čtvrtek, 13 Únor 2020
3. Altium Designer 20 pro návrh desek plošných spojů
(Matching tags: Verze 20,Altium,Designer,Plošné spoje,Návrhy,PCB)
Ak­tu­ál­ní verze Al­ti­um De­signer 20 na­bí­zí pře­de­vším novou in­ter­ak­tiv­ní mož­nost pro tvor­bu ve­de­ní spo­jů pro rych­lej­ší návrh de­sek, a to až o 20 %. Lze tak vy­tvá­řet vo­di­če ...
Pátek, 06 Prosinec 2019
4. Snadný a rychlý návrh lineárních vedení s NSK Click!Speedy
(Matching tags: Lineární vedení,NSK,Click!Speedy,Návrhy)
Všich­ni vý­rob­ci stro­jů nyní zís­ka­li pří­stup k uži­teč­né­mu on­li­ne ná­stro­ji NSK, kte­rý po­má­há rych­le a snad­no na­vr­ho­vat li­ne­ár­ní ve­de­ní při­způ­so­be­ná podle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka. ...
Středa, 07 Srpen 2019
5. Software MPDS4 pro návrhy továren ve verzi 6.3
(Matching tags: MPDS4,Továrny,Návrhy,Verze 6.3,Průmyslové celky,Software)
Nová verze softwaru pro navrhování továren a průmyslových celků nabízí nové nástroje, funkce a rozhraní pro rychlou tvorbu kvalitního 3D návrhu ve velkém měřítku. Software nyní nabízí vylepšenou integraci ...
Neděle, 14 Říjen 2018
6. Infografika firmy Siemens k využití PDM softwaru
(Matching tags: PLM,PDM,Software,Siemens,Infografika,Datq,Správa,Návrhy)
Mezi hlavní trendy současnosti patří rostoucí množství požadavků zákazníků po individuálních, na míru šitých řešeních, rostoucí množství regulačních předpisů, a potřeba chytřejších ...
Úterý, 09 Květen 2017
7. 3D CAD Professional 5 pro projektanty a architekty
(Matching tags: Professional 5,Návrhy,Ashampoo,Plánování,3D CAD,Stavebnictví,Architektura,zahrady)
Německá společnost Ashampoo vydává 3D CAD Professional 5, řešení pro plánování a návrhy staveb včetně zahrad. Určeno je projektantům, architektům interiérů a krajin, kteří potřebují vysoce kvalitní ...
Úterý, 16 Prosinec 2014
8. Eplan Experience
(Matching tags: Efektivita,Standardy,Koncept,Normy,Metody,Eplan,ECAD,Experience,Návrhy)
Společnost Eplan představí na veletrhu SPS IPC Drives nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování, nazvaný Eplan Experience. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým ...
Pátek, 21 Listopad 2014
9. Autodesk Homestyler Mobile nyní konečně i pro Android
(Matching tags: 3D Design,Interiér,Home Styler,Návrhy,Autodesk,Android)
Ačkoliv prodej zařízení s operačním systémem Android válcuje všechny ostatní OS, včetně iOS od Applu, v nabídce mobilních aplikací je vše naopak. A tak teprve po aplikaci Autodesk Homestyler ...
Pondělí, 05 Srpen 2013