SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch
The Year In Infrastructure Conference
ZWsoft
Soutěž - SDD a USB flashdisky Kingston

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo navrhování

Celkem nalezeno výsledků : 26.

1. Navrhujeme robotickou linku
(Matching tags: Robotické pracoviště,Roboty,Navrhování,Studentské projekty)
Spo­je­ní tech­no­lo­gií a nás­tro­jů pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů s do­sa­ži­tel­nos­tí pot­řeb­né­ho tech­nic­ké­ho a soft­wa­re vy­ba­ve­ní dá­vá ve vý­u­ce no­vé a je­di­neč­né mož­nos­ti. ...
Úterý, 20 Říjen 2020
2. Společnosti jsou individuální – stejně jako M4 DRAFTING
(Matching tags: M4 Drafting,Navrhování,CAD Schröer,2D CAD,Software)
Každá spo­leč­nost je je­di­neč­ná a má své spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky, které jsou roz­ho­du­jí­cí pro úspěch spo­leč­nos­ti. M4 Draf­ting je 2D CAD sys­tém na­vr­že­ný pro spl­ně­ní in­di­vi­du­ál­ních ...
Pátek, 24 Červenec 2020
3. On-line průvodce novými funkcemi Creo 7.0
(Matching tags: CAD,PTC,Design,Creo,AV Engineering,Verze 7.0,Navrhování)
O tom, že nová verze Creo spat­ří svět­lo světa v dubnu 2020 jste se mohli do­číst na webu AV En­gi­nee­rin­gu nebo také v ča­so­pi­se CAD 1/2020 v roz­ho­vo­ru s ob­chod­ním ře­di­te­lem ...
Pátek, 24 Duben 2020
4. Vaše firma může pokračovat, i když musíte jít domů
(Matching tags: Cloud,3DEXPERIENCE,Spolupráce,Dassault Systemès,Navrhování,Simulace)
Se svojí „troš­kou do mlýna“ při­chá­zí i Dassault Systèmes (DS), která uvádí, že dneš­ní po­li­tic­ký, en­vi­ron­men­tál­ní a zdra­vot­ní stav může mít dlou­ho­do­bé ná­sled­ky na ob­chod­ní ...
Pondělí, 23 Březen 2020
5. EDEM BulkSim verze 2.0 pro navrhování překladišť
(Matching tags: Verze 2.0,BulkSim,Překladiště,EDEM,Navrhování)
Software EDEM BulkSim je specializovaný nástroj pro navrhování a optimalizaci překladišť a třídíren v důlním průmyslu. Nová verze umožňuje pomocí simulací vyhodnotit a ověřit jejich ...
Sobota, 20 Červenec 2019
6. CogniCAD 2.0 Topology Optimizer na CES 2019
(Matching tags: Konstrukce,Navrhování,CogniCAD 2.0,Topology Optimizer,CES 2019,3D tisk,Design)
Na CES 2019 představuje společnost ParaMatters po roce novou generaci svého cloudového softwaru CogniCAD 2.0 Topology Optimization. Po roce testování a ladění programu s předními firmami ...
Úterý, 08 Leden 2019
7. Stopařův průvodce PCB navrhováním
(Matching tags: Design,Stopařův průvodce,EMA Design Automation,ECAD,Plošné spoje,Navrhování,PCB)
Zajímavý nápad dostala společnost EMA Design Automation, nabízející řešení pro automatizaci elektronických návrhů. Na jejích stránkách lze nyní zdarma stáhnout e-book s názvem The Hitchhiker’s ...
Středa, 15 Srpen 2018
8. Alibre Design 2018 pro 3D produktové návrhy
(Matching tags: Design,Alibre,Nástroje,Navrhování,2018)
... navrhování s nabídkou cenově dostupných nástrojů. Novinkami v tomto vydání jsou plně ak­tu­a­li­zo­va­ná řada technologických komponent, licenční podmínky pro za­be­zpe­če­ní prostředí v daném ...
Pátek, 13 Duben 2018
9. EMA nabízí zdarma 14 milionů komponent
(Matching tags: EMA,14 milionů komponent,PCB.Desky,Design,Automation,Plošné spoje,Navrhování)
Společnost EMA Design Automation, která nabízí EDA řešení pro au­to­ma­ti­za­ci elektronických návrhů, uvolnila zdarma svou knihovnu 14 mi­li­ónů elektronických komponent a kolekcí ověřených symbolů, ...
Pondělí, 19 Březen 2018
10. Seminář Moderní řešení pro TZB
(Matching tags: Stavebnictví,Vzdělávání,TZB,Seminář,Budovy,Navrhování)
... seminářů bude zařazena odborná přednáška „Nové aspekty spolupráce architekta a specialisty TZB při navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie“. Efek­ti­v­ní navrhování budov s téměř ...
Pondělí, 22 Leden 2018
11. Simulace v reálném čase – Revoluce v navrhování nových konstrukcí
(Matching tags: Simulace,Reálný čas,SVS FEM,ANSYS,Konstrukce,Navrhování)
Je tomu již  přes třicet let, co John A. Swanson (zakladatel  firmy ANSYS) na jednom setkání vývojářů načrtl svou vizi  vývoje v oblasti náročných numerických výpočtů. V této ...
Pátek, 08 Září 2017
12. Budoucnost vytváření věcí
(Matching tags: BIM,3D tisk,Big data,Vývoj technologií,Navrhování)
Často (někdy až příliš často) slýcháme, že nové objevy a nové způsoby využití technologií přinášejí revoluci, kdy „už nic nebude jako dřív“. Ovšem technologie skutečně dokážou rozproudit ohromné změny, ...
Středa, 23 Listopad 2016
13. VIII. Sympozium Green Way
(Matching tags: Avanti,Sympozium,Green Way,Budovy,Navrhování,Stavebnictví,Facility management,TZB,Brno)
Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov, ve spolupráci s Územním centrem Brno pořádá ve dnech 10.–11. května 2017 osmé sympozium Green ...
Úterý, 02 Květen 2017
14. Star-CD ve verzi 4.26 pro lepší a rychlejší navrhování
(Matching tags: Simulace,CD-adapco,Navrhování,Motory,Star-CD,4.26,Spalovací)
Společnost CD-adapco vydává Star-CD, simulační řešení pro spalovací motor, ve verzi 4.26. Ta přináší přesnější válcová řešení i rychlejší navrhování. Mezi hlavními funkcemi Star-CD v4.26 najdeme implementaci ...
Pondělí, 08 Srpen 2016
15. Solid Edge ST9 – cloud a rychlé flexibilní navrhování
(Matching tags: Cloud,Edge,Navrhování,Solid,ST9,Rychlé,Flexibilní,CAD,Software)
Nejnovější vydání softwaru Solid Edge (Solid Edge ST9) společnosti Siemens pro počítačem podporované navrhování (CAD) zajistí flexibilní a snadný přístup k veškerým možnostem řešení Solid Edge ...
Pátek, 22 Červenec 2016
16. MathWorks aktualizuje navrhování řídicích systémů
(Matching tags: MATLAB,Release 2016a,MathWorks,Simulink,Aktualizace,Aplikace,Řídicí,Systémy,Analýza,Navrhování)
Nové a aktualizované aplikace pro analýzu a návrh řídicích systémů najdeme v Control System Toolboxu, jenž je součástí edice Matlab Release 2016a. Aplikace Control System Tuner (využívaná ...
Čtvrtek, 30 Červen 2016
17. Geometric vydává pro NX DFMPro ve verzi 4.1
(Matching tags: 4.1,DFMPro,Výroba,Siemens NX,Geometric,Navrhování,DFM,Automatizace)
DFMPro pro software NX je řešení určené k automatizování navrhování pro výrobu. Verze 4.1 nabízí řadu vylepšení, např. zobrazení návrhu je nyní rychlejší, je zde nová funkce pro tvorbu zpráv ve formátu ...
Středa, 13 Duben 2016
18. Autodesk a Microsoft zkoumají holografické navrhování
(Matching tags: 360,Fusion,Navrhování,Holografie,Windows 10,HoloLens,Autodesk,Microsoft,Design)
Díky spolupráci mezi firmami Autodesk a Microsoft by mohli mít brzy inženýři a projektanti možnost spolupracovat na produktovém designu interaktivně, a to na trojrozměrných holografických ...
Středa, 30 Prosinec 2015
19. Otestujte projekt Připravto
(Matching tags: Projekt,Interiér,Navrhování,Připravto,Příprava výroby,Vizualizace,Nábytek)
Připravto je projekt tří nadšenců, kteří chtějí ukázat, že navrhování, vizualizace, přípravu výroby nábytku a interiérů je možno provádět i mimo desktopovou aplikaci. Jedná se o webovou ...
Pondělí, 07 Prosinec 2015
20. Dassault představí nový svět 3DExperience na CES 2016
(Matching tags: Dassault,Výroba,Systèmes,3DEXPERIENCE,CES,Las Vegas,Konstrukce,Navrhování,3D Printing)
Společnost Dassault Systèmes představí na Mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky CES nová prostředí platformy 3DExperience. Na prestižní akci, která se koná v Las Vegas od 6. ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
21. IronCAD 2016 přináší nové výkonné nástroje
(Matching tags: Výroba,Spolupráce,Nástroje,Plech,IronCAD,Navrhování,Data)
Verze 2016 softwaru IronCAD nabízí vylepšení u specifikací plechových dílů, možnosti chytrého návrhu se snadným přidáním inteligentních pravítek nebo zcela nový automatizační doplněk, jenž nabízí ...
Úterý, 10 Listopad 2015
22. Cadline spolupracuje s Laser Lines
(Matching tags: 3D tisk,Simulace,Správa dat,Aditivní výroba,Navrhování,Cadline,Laser Lines)
... pro navrhování, simulace, správu dat, 3D tisk a rychlou výrobu pro výrobce. Systém by měl nabídnout možnosti snížení nákladů, odstranění odpadu materiálu a efektivně využívat návrhová data po ...
Středa, 23 Září 2015
23. Bude se designérům hodit nový projektor Epson EB-1430Wi?
(Matching tags: EB-19xx,EB-14x0,Hardware,Projektory,Epson,Navrhování,Byznys)
Společnost Epson uvádí na trh dvě nové produktové řady, v rámci kterých představuje šest nových 3LCD projektorů s řadou jedinečných a inovativních funkcí, které jsou u business projektorů ...
Pátek, 11 Červenec 2014
24. RhinoMold dospěl do verze 4.0
(Matching tags: Rhino,Solutions,TDM,Navrhování,RhinoMold,Dimensio,Formy)
Společnost TDM Solutions vydala novou verzi RhinoMold 4.0 pro analýzu plastických částí a design vstřikovacích forem. Pro Rhino 5.0 nabízí tato verze RhinoMold novou sadu nástrojů pro návrh ...
Pondělí, 23 Prosinec 2013
25. 3D Systems představí na webináři Geomagic Capture
(Matching tags: 3D CAD,Webinar,3D skenování,3D Systems,Geomagic,Kontrola,Capture,Navrhování)
Společnost 3D Systems na letošním Euromoldu uvedla zařízení Geomagic Capture, rodinu výkonného integrovaného skeneru a softwarových nástrojů pro profesionální navrhování založené na 3D skenech a ke ...
Pátek, 13 Prosinec 2013
26. 3D Systems vydává Geomagic Capture
(Matching tags: 3D Systems,Geomagic,Kontrola,Capture,Navrhování,3D CAD,3D skenování)
Společnost 3D Systems uvede na trh Geomagic Capture, obsahující výkonný stolní skener a softwarové nástroje pro profesionální návrhy podle skenů a kontrolu. Cena se pohybuje od 14 900 ...
Středa, 13 Listopad 2013