Alvao
Lomax
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo lékaři

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Prusa Research tiskne a bude rozdávat ochranné štíty lékařům
(Matching tags: Lékaři,Ochranné štíty,Prusa,Research,zdravotnictví)
Český vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search za­čí­ná ve spo­lu­prá­ci s Mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a vy­bra­ný­mi lé­ka­ři tes­to­vat ochran­né štíty, kte­ré lze vy­tisk­nout na 3D tis­kár­ně. ...
Pátek, 20 Březen 2020