E LINKX
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo rozšíření

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Live HD Traffic v mapFactor Navigatoru rozšířen o nové země
(Matching tags: Live HD Traffic,Rozšíření,Doprava,Informace,GPS,GIS)
On-line funk­ce Live HD Traf­fic pro­po­ju­je Na­vi­ga­tor s on-line svě­tem a po­sky­tu­je ři­di­čům pře­hled o ak­tu­ál­ním dění na je­jich trase a v okolí. Služ­bu Live HD Traf­fic ...
Pátek, 05 Březen 2021
2. Rozšíření Autodesk Structural Precast pro Revit 2020.1
(Matching tags: Autodesk,Stavebnictví,Beton,Rozšíření,Structural Precast,Revit 2020.1)
Pro au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by pre­fab­ri­ko­va­né­ho be­to­nu byla v Au­to­de­sk Structu­ral Pre­cast Ex­ten­si­on pro Revit 2020.1 roz­ší­ře­na řada prv­ků, kte­ré se běžně vy­rá­bě­jí v to­vár­nách ...
Úterý, 10 Září 2019
3. Aktualizace rozšíření Autodesk Structural Precast pro Revit
(Matching tags: Prefabrikáty,Rozšíření,Structural Precast,Revit 2019,Autodesk,Stavebnictví,Aktualizace,Extension)
Autodesk Structural Precast Extension pro Revit 2019 Update 1 je určen pro projekty s prefabrikovaným a monolitickým betonem a nabízí vylepšené propojení s výrobním procesem díky Extended ...
Středa, 30 Leden 2019
4. 3MF Consortium vydává rozšíření Beam Lattice
(Matching tags: 3MF,Rozšíření,Beam Lattice,Příhradové nosníky,3MF Core Specification,Consortium)
Konsorcium 3MF ratifikovalo a vydalo specifikace rozšíření Beam Lat­ti­ce (příhradových nosníků) pro svou specifikaci 3MF Core Spe­ci­fi­ca­ti­on. Toto rozšíření je novou metodou pro ukládání a přenos ...
Úterý, 17 Duben 2018
5. Exocad představuje novou verzi DentalCAD 2.2 Valletta
(Matching tags: Exocad,DentalCAD,2.2 Valletta,Rozšíření,Stomatologie,Zubaři,Vylepšení,Nové funkce)
... 130 funkcí a představuje největší rozšíření možností v historii společnosti. Exocad zároveň vydává nový způsob pojmenování, v rámci kterého dává hlavním verzím softwaru názvy známých kulturních ...
Středa, 11 Duben 2018