Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sítě

Celkem nalezeno výsledků : 46.

1. ČEPS spustila nový Vyjadřovací portál
(Matching tags: ČEPS,Vyjadřovací portál,Web,CAD Studio,Sítě,GIS)
Pro­vo­zo­va­tel pře­no­so­vé sou­sta­vy spus­til za­čát­kem roku 2021 na svých webo­vých strán­kách apli­ka­ci Vy­ja­d­řo­va­cí por­tál. Jejím pro­střed­nic­tvím lze po­dá­vat žá­dosti o sdě­le­ní ...
Neděle, 31 Leden 2021
2. UtilityReport přichází s dalšími novinkami
(Matching tags: UtilityReport,MAWIS,HRDLIČKA,MX Master,Portal,Stavebnictví,Sítě)
Plá­no­vá­ní stav­by je kom­pli­ko­va­ný a ča­so­vě ná­roč­ný pro­ces pro všech­ny zú­čast­ně­né. Pro­to spo­leč­nost HRD­LIČ­KA při­šla před 10 le­ty se služ­bou Util­i­tyRe­port, kte­rá umož­ňu­je pro­ces ...
Pátek, 20 Listopad 2020
3. Altair získává WRAP software
(Matching tags: Správa,Altair,Wrap,Elektromagnetismus,Plánování,Sítě)
... pro mo­de­lo­vá­ní ší­ře­ní bez­drá­to­vých sig­ná­lů a plá­no­vá­ní sítě.  ...
Pondělí, 11 Květen 2020
4. SINEMA RC v2.1 rozšiřuje možnosti správy vzdálených uzlů a uživatelů
(Matching tags: SINEMA RC,Remote Connect,UMC,Sítě,Správa)
Si­e­mens uvádí na trh novou verzi plat­for­my SI­NE­MA Re­mo­te Con­nect, která dále roz­ši­řu­je mož­nos­ti sprá­vy vzdá­le­ných uzlů i uži­va­te­lů. Jed­nou z mnoha ino­va­cí verze V2.1 je ...
Pondělí, 30 Březen 2020
5. Vylepšený unikátní modul pro IoT sítě firmy M2MC
(Matching tags: Moduly,M2MC,PG Board.NB-IoT,Firmwary,Sítě,IoT)
... (NB-IoT). Nová verze PG Bo­ar­du nyní má vy­lep­še­nou an­té­nu, větší tla­čít­ko pro tes­to­vá­ní sig­ná­lu sítě a nové svět­lo­vo­dy pro LED diody i sen­zor svět­la. PG Board lze vy­u­ží­vat ...
Pátek, 20 Březen 2020
6. Pointwise Viewer pro zobrazení CFD sítí
(Matching tags: Formáty,Sítě,Viewer,Prohlížeč,Import,Pointwise)
CAD pro­hlí­žeč Poin­twi­se Vie­wer je zdar­ma a umo­ž­ňu­je im­port, pro­hlí­že­ní, mě­ře­ní a pro­zkou­má­ní kva­li­ty me­t­rik bu­něk prak­tic­ky ja­ké­ko­liv sí­tě ve 3D. Pro­hlí­žeč zob­ra­zí ...
Pátek, 18 Říjen 2019
7. Digitální modely terénu a 3D modely budov při plánování mobilních sítí
(Matching tags: TopGis,Mobilní operátoř,Digitální model terénu,3D modely,Budovy,Plánování,Sítě,DMT)
Mít pokrytí co nejširšího území Česka a nabízet svým zákazníkům co nejlepší signál je společným cílem všech mobilních operátorů. Při plánování sítí proto využívají aktualizovaných digitálních modelů ...
Čtvrtek, 25 Duben 2019
8. UtilityReport – vyřiďte si vyjádření k existenci sítí on-line
(Matching tags: Portal,GIS,Sítě,Stavebnictví,HRDLIČKA,MAWIS,UtilityReport)
Společně s portálem MAWIS představila společnost HRDLIČKA zcela přepracovanou službu UtilityReport (utilityreport.eu), která umožňuje on-line hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí v místě, ...
Úterý, 09 Duben 2019
9. Creative Fields dodává CF-MESH+ ve verzi 2.2
(Matching tags: CFD,Nástroje,Verze 2.2,Creative Fields,CF-MESH+,CAE,Sítě)
... sítě se dá ovládat několika zdroji pro vyladění. Funkce pro automatickou tvorbu bezešvých mezních vrstev nabízí jednoduché nastavení vrstvy i opakovanou tvorbu vrstvy.  ...
Čtvrtek, 31 Leden 2019
10. nPower vydává Cyborg3D MeshToCAD
(Matching tags: Sítě,SolidWorks,konverze,Nástroje,NURBS,ZBrush,nPower,Cyborg3D,MeshToCAD)
... sítě, ZBrush a další) do CAD geometrie a plně funkčních NURBS modelů (povrchů i těles. Software pracuje i s velmi velkými a komplexními a podrobnými sítěmi, a to ...
Úterý, 04 Prosinec 2018
11. Power Surfacing/Power Surfacing RE ve verzi 5
(Matching tags: Reverzní inženýrství,Sítě,SolidWorks,IntegrityWare,Power Surfacing,nPower Software)
... sítě v reverzním inženýrství, sítě soch (jako ZBrush) a geometrii Solidworks, dále automatizaci většiny obtížných operací reverzního inženýrství včetně automatické konverze naskenované sítě, ...
Úterý, 24 Červenec 2018
12. Bison pro Grasshopper a Rhino 6
(Matching tags: Analýzy,Krajinotvorba,Doplněk,Grasshopper,Výplně,Rhino 6,Řezy,Bison,Svahy,Sítě)
Doplněk Bison for Grasshopper a Rhino 6 je určen pro krajinnou architekturu. Nabízí nástroje pro tvorbu sítí krajiny, analýzy, editaci a anotace. Nástroje pro analýzu zahrnují zobrazení svahů ...
Středa, 13 Červen 2018
13. Polyga nabízí doplněk XTract3D pro Solidworks
(Matching tags: Polyga,XTract3D,CAD,Sítě,SolidWorks,Skenování,3D data,Reverzní inženýrství,Doplněk)
Společnost Polyga nabízí software pro práci se 3D sítěmi a nyní oznámila doplněk XTract3D pro Solidworks. Jde o nástrojovou lištu, která funguje v prostředí Solidworks a umožňuje ...
Čtvrtek, 19 Leden 2017
14. M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping v2.2
(Matching tags: Potrubí,Schroer,M4 ISO,CAD,Sítě,PTC,Creo,Isometrics,Piping,v2.2)
Software M4 ISO Isometrics pro PTC Creo firmy CAD Schroer je určen pro konstrukci potrubních sítí a automatickou tvorbu neškálovaných výkresů Piping Isometrics ze 3D dat modelu v Creo, a to ...
Pondělí, 16 Leden 2017
15. Dvoupásmový Wi-Fi router Archer C25 se snadnou obsluhou
(Matching tags: Router,Wi-Fi,TP-Link,Dvoupásmový,Archer,C25,Sítě,Hardware)
... poskytuje stabilní signál s velkým dosahem díky čtyřem všesměrovým externím anténám, místní a vzdálené sdílení souborů a bezpečnostní funkce včetně silného šifrování, oddělené sítě pro hosty ...
Pátek, 16 Prosinec 2016
16. ČD - Telematika sjednotila geografická data
(Matching tags: GIS,Sítě,Bentley,Infrastruktura,HSI,Komunikace,ČD - Telematika,Vyjadřování,Projekt,Portal)
ČD - Telematika dokončila na konci léta projekt „GIS (Geografický informační systém) a portál vyjadřování“ a v září úspěšně spustila jeho ostrý provoz. ČD - Telematika tímto projektem ...
Pondělí, 24 Říjen 2016
17. Generátor sítí BlockRanger pro Rhino je nyní ve verzi 1.2
(Matching tags: Sítě,Rhino,Tělesa,BlockRanger,FLAC3D,3DEC,Griddle)
Doplněk BlockRanger ve verzi 1.2, za kterým stojí Itasca Consulting Group, umožňuje snadnou tvorbu sítí s interaktivním objemem. BlockRanger převádí pevná tělesa z Rhina 5 do bloků ...
Středa, 05 Říjen 2016
18. Pointwise 18 s novými nestrukturovanými vrstvami
(Matching tags: v18,Nestrukturovanéi vrstvy,CFD,Pointwise,T-Rex,Tekutiny,CAE,Sítě)
Nové hlavní vydání svého softwaru pro tvorbu výpočetních sítí u počítačové dynamiky tekutin (CFD) oznámila společnost Pointwise. Najdeme zde síťování nestrukturovaného čtyřstranného povrchu (s možností ...
Pátek, 09 Září 2016
19. VirtualGrid vydává VRMesh v9.2
(Matching tags: Sítě,v9.2,VirtualGrid,VRMesh,Survey,Skener,Laser,Mračna bodů)
VRMesh je software pro zpracování 3D mračen bodů a tvorbu sítí. Verze 9.2 nabízí nové funkce, které automaticky sledují okraje hran a umísťují okraje do povrchu sítě. Navíc v této verzi ...
Úterý, 12 Červenec 2016
20. Geometric nabízí nástroje STL Workbench pro Onshape
(Matching tags: Sítě,3D tisk,STL,Onshape,Geometric,Nástroje,Workbench,MachineWorks,Polygonica)
... najdeme možnosti oprav těchto sítí, modifikací a analýz. Sítě lze i zjednodušit, nebo naopak zesílit. Celá sada nástrojů je založena na spolupráci se sadou softwarů Polygonica ...
Pondělí, 11 Červenec 2016
21. Studioars nabízí Urbano Visio pro AutoCAD Civil 3D
(Matching tags: Civil 3D,Plugin,Potrubí,Map 3D,Urbano,Visio,Doplněk,Studioars,Sítě,AutoCAD,YouTube)
Firma Studioars, nabízející software pro navrhování potrubních systémů a analýzu, nyní přichází s doplňkem Urbano Visio pro chytrou správu dat potrubních sítí v AutoCADu Civil 3D (verze ...
Středa, 22 Červen 2016
22. Vychází Chronos 9.4 pro FDTD
(Matching tags: Výpočty,Sítě,Software,Engineering,Modelování,9.4,Integrated,IES,Chronos,FDTD)
... metoda konečných diferencí v časové oblasti). Mezi novinkami najdeme doladění adaptivní sítě, kdy program nejprve vytvoří síť a identifikuje různé materiály ve výpočetní oblasti, a posléze ...
Pondělí, 23 Květen 2016
23. CROSS – nový produkt na trhu – tentokrát z České republiky
(Matching tags: CROSS,Telekomunikace,GIS,Sítě)
Provozujete telekomunikační/IT síť a chcete být efektivní a flexibilní v oblastech evidence sítě (Network Inventory), správa a provoz sítě (Network Intelligence), chcete mít pod kontrolou podporu vašich ...
Čtvrtek, 26 Listopad 2015
24. Plánování a simulace bezdrátových sítí v iBuildNet 3.0
(Matching tags: ECAD,Optimalizace,Plánování,Wi-Fi,iBuildNet,Ranplan,DAS,Sítě,Simulace)
Řešení iBuildNet vše v jednom společnosti Ranplan je určené pro plánování malých buněk a heterogenních (vnitřních i vnějších) DAS a Wi-Fi sítí a jejich optimalizaci a simulaci. ...
Čtvrtek, 18 Únor 2016
25. MSC Apex Eagle pro modelování a validaci
(Matching tags: Apex,Eagle,CAD,Výpočty,CAE,Sítě,Simulace,Software,Modelování,MSC)
Společnost MSC Software oznámila vydání páté verze softwaru MSC Apex, CAE platformy nové generace. V MSC Apex Eagle najdeme zde pátou verzi MSC Apex Modeleru pro přímé modelování a řešení tvorby sítí, ...
Středa, 10 Únor 2016
26. VirtualGrid vydává VRMesh v9.0
(Matching tags: Výroba,VirtualGrid,VRMesh,Sítě,Stavebnictví,Architektura,3D mračna bodů)
VRMesh firmy VirtualGrid je nástrojem na zpracování 3D mračen bodů a tvorbu sítí, umožňující extrakce a vysoce přesné trojúhelníkové sítě. Využívá jej řada průmyslových oborů jako zeměměřičství, ...
Úterý, 09 Únor 2016
27. Software LOVION v praxi
(Matching tags: SAP,GIS,Sítě,Infrastruktura,DISA,SECURISAT,LOVION)
nečekaně komplexní řešení Kontrola těsnosti plynového potrubí uloženého v zemi je již řadu let prováděna na základě osvědčených postupů – předem určené oblasti jsou kontrolovány v pravidelných časových ...
Úterý, 02 Červen 2015
28. Ignorujete sociální média?
(Matching tags: Analýza,Sítě,Firmy,PR agentura,Donath Business & Media,Sociální,Využívání,Jednotlivci)
Pak nejspíš neděláte dobře. Význam sociálních sítí i blogů pro firmy a organizace meziročně vzrostl, přesto některé velké podniky sociální média nadále ignorují. Vyplývá to z výsledků dotazování ...
Středa, 16 Prosinec 2015
29. Aktualizovaný bezplatný nástroj pro analýzu toků
(Matching tags: Dalton,PCF,Toky,Sítě,Autodesk,Zdarma,Labs,Potrubí,Preview,Analýza)
V Autodesk Labs byl aktualizován projekt Dalton, technologické preview nástroje zdarma pro analýzu toků, jenž umožňuje vyvíjet a analyzovat komplexní potrubní systémy a distribuční sítě a pomáhá ...
Úterý, 14 Červenec 2015
30. Siemens nabízí odolný mobilní router LTE
(Matching tags: Mobilní,GNSS,Glonass,RX1400,Router,LTE,WAN,Ruggedcom,Sítě,GPS,Siemens)
Siemens Ruggedcom RX1400 je inteligentní síťový uzel s podporou více komunikačních protokolů. Je použitelný jako ethernetový přepínač (switch), směrovač (router) a firewall s různými možnostmi ...
Středa, 01 Červenec 2015
31. Materialise aktualizovala 3-maticSTL na verzi 10.0
(Matching tags: Sítě,Materialise,Šablony,3-maticSTL,10.0,Tvarování,Struktury,Vzory,Textury)
Belgická firma Materialise vydává 3-maticSTL ve verzi 10.0. Software 3-maticSTL je flexibilním nástrojem pro modifikaci návrhu a jeho zjednodušení, 3D tvarování, opětovné vytvoření sítě, komplexní ...
Středa, 20 Květen 2015
32. Gigabitová síť v elektrické zásuvce s adaptérem ZyXEL PLA5405
(Matching tags: Powerline,PLA5405,HomePlug AV2,1200 Mb/s,Adaptér,QoS,ZyXEL,Sítě)
... náročné na kapacitu sítě – a to vše bez problémů spojených s instalováním kabelů po celé domácnosti.  ...
Úterý, 27 Leden 2015
33. Trelis v15.1 pro CFD a FEA sítě
(Matching tags: Sítě,API,SDK,MeshGems,csimsoft,Trelis,15.1,Pre-CAD,CADSurf,Tetra)
Společnost Csimsoft (sama píše svůj název celý mínuskami) vydává Trelis 15.1. Jde o novou verzi softwaru pro tvorbu sítí. Nová verze Trelis 15.1 nabízí velmi očekávaný vývojářský balíček Trelis SDK, ...
Pondělí, 24 Listopad 2014
34. Aktualizovaný projekt Dalton na Autodesk Labs
(Matching tags: Labs,Potrubí,Preview,Distribuce,Analýza,Dalton,Sítě,Autodesk)
... komplexního potrubního systému a distribuční sítě. Project Dalton umožňuje zkoumat práci systému za různých operačních podmínek a možností směrování. Pracuje se soubory PCF pro import schématu ...
Úterý, 11 Listopad 2014
35. ČEVAK – technologie Autodesku urychlují vyřízení žádostí
(Matching tags: ČEVAK,Žádosti,GIS,Sítě,Autodesk,CAD Studio,Vodovody,Kanalizace)
CAD Studio poskytuje odborné služby akciové společnosti Čevak, která spravuje vodohospodářský majetek měst a obcí na jihu Čech a části krajů Plzeňský a Vysočina. Výsledkem spolupráce je ...
Úterý, 05 Srpen 2014
36. MeshGems vydán ve verzi 1.3
(Matching tags: Distene,MeshGems,1.3,CAD,Sítě,API,Mesh)
... na kompletní změny sítě.  ...
Pondělí, 28 Červenec 2014
37. Bentley vydává Subsurface Utility Engineering
(Matching tags: Engineering,Správa,Voda,Plyn,Subsurface,SUE,OpenRoads,Elektřina,Sítě,Bentley,Utility)
Společnost Bentley Systems přichází s Subsurface Utility Engineering (SUE). Tato nová technologie je určena pro integrovanou projektovou správu podzemních sítí veřejných dodávek vody, plynu a elektřiny. ...
Pátek, 27 Červen 2014
38. Pointwise v17.2 pro tvorbu CFD sítí
(Matching tags: Sítě,Simulace,CFD,Pointwise,T-Rex,Dynamika,Tekutiny)
Společnost Pointwise vydala novou verzi softwaru pro tvorbu výpočetní sítě u počítačové dynamiky tekutin (CFD), která obsahuje rozšíření o hybridní technologii tvorby sítí T-Rex hybrid pro vytváření ...
Čtvrtek, 17 Duben 2014
39. Metropolitan Security a ELGRID
(Matching tags: GIS,Sítě,ZVVN,VVN,Elgrid,Globema)
První praktické kroky vedoucí k „chytré síti" IT implementace v sektoru přenosu a distribuce elektrické energie jsou v poslední době diktovány změnami, kterými celé průmyslové odvětví prochází. Tyto změny ...
Čtvrtek, 20 Září 2012
40. WiFi VoIP telefon WELL ST100
(Matching tags: Wifi,WELL ST100,Sítě,Recenze)
Do svého portfolia zařadila tento telefon firma Joyce už v loňském roce. Připojit ho lze na WiFi sítě se standardem 802.11 b/g s autentizací MD5 nebo 802.1x, šifrováním WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK. Podporuje ...
Pátek, 06 Duben 2012
41. Víceúčelové WiFi zařízení AirLive N.Plug
(Matching tags: Sítě,Recenze,Wifi,AirLive)
Společnost OvisLink uvedla koncem roku 2011 na trh produkt nazvaný AirLive N.Plug. Při prvním pohledu na tento výrobek s pěkným designem mě napadlo, že by mohlo jít o novou verzi produktu Homeplug Powerline ...
Pátek, 06 Duben 2012
Většina velkých společností výrazně zvažuje své investice do rozvoje IT projektů s cílem vynaložit je co nejefektivněji pro podporu svých procesů. Kritériem pro realizaci je tedy zejména přínos zaváděné ...
Úterý, 10 Leden 2012
43. Inženýrské sítě pod taktovkou GIS ESRI
(Matching tags: Sítě,ESRI)
Ve většině společností provozujících inženýrské sítě je využití geografických informačních systémů pro jejich správu již několik let naprostou samozřejmostí. Minuly doby, kdy byl hlavním úkolem sběr dat, ...
Čtvrtek, 18 Listopad 2010
44. Sada nástrojů pro průmysl – Industry Toolkits
(Matching tags: Sítě,Software)
V dnešním světě je běžnou součástí mnoha procesů přeposílání různých informací mezi jednotlivými organizacemi. V souvislosti s tím se však zvyšují požadavky na dodržování společných standardů při sdílení ...
Středa, 07 Duben 2010
45. Simulační model jako součást integrovaného systému
(Matching tags: Sítě,Vizualizace)
správy dat a podpory provozu a rozvoje vodohospodářských sítí Správci rozsáhlých veřejných sítí používají simulační modely pro simulování provozních stavů a pro simulování budoucího rozvoje sítí. Používají ...
Pátek, 20 Březen 2009
SiteFlow je otevřený kompletní nástroj pro navrhování, posuzování, projektování a vykreslování vodovodů a kanalizací. Software SiteFlow je vyvíjen firmou Aquion, s.r.o. více než 10 let. Produkt se dynamicky ...
Čtvrtek, 19 Březen 2009