Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo setkání

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. OpenBIM? Open Mind!
(Matching tags: Videostream,buildingSMART,openBIM,Setkání,BIM)
Od břez­na 2021 je i u nás za­stou­pe­na me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce bu­il­dingSMART, která se vě­nu­je pri­már­ně stan­dar­di­za­ci, z její dílny po­chá­zí na­pří­klad sou­bo­ro­vý for­mát ...
Pondělí, 31 Květen 2021
2. Propojený průmysl – online – živě – interaktivně
(Matching tags: Interaktivně,Živě,O-nline,Propojený průmysl,Virtuální,Setkání,Dassault)
Spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes se stýská po se­tká­vá­ní se s vámi během mnoha pří­le­ži­tos­tí, které po­řá­da­la, nebo se jich zú­čast­ni­la, jako na­pří­klad ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Vzhle­dem ...
Pondělí, 21 Září 2020
3. Inspirativní setkání uživatelů SOLIDWORKS
(Matching tags: Setkání,3E Praha Engineering,Uživatelé,SolidWorks)
Ta­ko­vým nad­pi­sem uvádí svoji pozd­ně letní či pod­zim­ní tra­dič­ní akci Se­tká­ní uži­va­te­lů So­li­dworks v le­toš­ním roce spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring. A roz­dě­li­la ji hned ...
Pondělí, 31 Srpen 2020
4. Setkání uživatelů SIMULIA 2020
(Matching tags: Simulace,Uživatelé,Konference,Setkání,Idiada,Jezerka,SIMULIA 2020)
Spo­leč­nost IDI­A­DA CZ zve své zá­kaz­ní­ky, part­ne­ry a zá­jem­ce o si­mu­la­ce na od­bor­nou kon­fe­ren­ci „Se­tká­ní uži­va­te­lů SI­MU­LIA 2020“, která se usku­teč­ní 20. – 21. dubna v ho­te­lu ...
Středa, 05 Únor 2020
5. Výuka 4.0 – Setkání učitelů technických středních škol v Praze
(Matching tags: Vzdělávání,3E Praha Engineering,Učitelé,Setkání)
Ve dnech 22.–23. lis­to­pa­du or­ga­ni­zu­je 3E Praha En­gi­nee­ring spo­leč­ně se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou Na Tře­be­ší­ně v Praze 10 se­tká­ní uči­te­lů střed­ních tech­nic­kých škol. Mot­tem ...
Středa, 20 Listopad 2019
6. 3E Praha pořádá Setkání uživatelů SOLIDWORKS 2020
(Matching tags: 2020,Setkání,SolidWorks,Uživatelé,Konference,3E Praha Engineering)
Pod ná­zvem Se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­works 2020 chys­tá spo­leč­nost 3E Pra­ha En­gi­nee­ring se­tká­ní svých zá­kaz­ní­ků, které se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. lis­to­pa­du 2019 v ho­te­lu ...
Úterý, 05 Listopad 2019
7. Setkání GEPRO & ATLAS po pětadvacáté
(Matching tags: GIS,Konference,Setkání,Gepro,Atlas,MISYS,25. ročník,Atlas DMT)
V do­po­led­ních ho­di­nách 22. října 2019 se za­ča­ly plnit kon­gre­so­vé pro­sto­ry praž­ské­ho ho­te­lu Ol­šan­ka účast­ní­ky le­toš­ní­ho dvou­den­ní­ho Se­tká­ní GEPRO & ATLAS. Kon­cep­ce kon­fe­ren­ce ...
Úterý, 22 Říjen 2019
8. Setkání uživatelů GOM na VUT v Brně
(Matching tags: GOM,ATOS,Setkání,MCAE Systems,Uživatelé,ScanBox,VUT v Brně,Worlkshopy)
Praktické využití 3D digitalizace, novinky, trendy a zkušenosti slibuje uživatelské setkání zaměřené na aplikace a výměnu zkušeností z oboru 3D metrologie. Zástupci významných společností ...
Pondělí, 21 Leden 2019
9. Setkání uživatelů SOLIDWORKS 2017
(Matching tags: Engineering,Setkání,3E Praha,SolidWorks,Uživatelé,Tábor)
Společnost 3E Praha Engineering zve zákazníky na další Setkání uživatelů Solidworks. Tentokrát se bude konat již na začátku září, konkrétně 5. – 6. září 2017 ve městě Jana Žižky, Táboře. ...
Pátek, 04 Srpen 2017
10. Setkání nejen uživatelů ZW3D
(Matching tags: ZW3D,CADservis,Setkání,Ostrava,Vědecko-technologický park,CAM,3D CAD,Uživatelé)
... prosince 2016. Zároveň se seznámíte s několika tipy a triky, jak efektivně používat ZW3D. A protože se setkání koná v Ostravě, uvidíte nové firemní kanceláře a dílnu, ...
Pondělí, 31 Říjen 2016
11. Setkání uživatelů systému Solidworks
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Uživatelé,Engineering,Setkání,3E Praha,Hradec Králové)
Na tradiční Setkání uživatelů systému Solidworks, které se uskuteční v Hotelu Tereziánský Dvůr - Hradec Králové ve dnech 29.–30. 9. 2016, zve společnost 3e Praha Engineering. Jde o poslední ...
Středa, 07 Září 2016
12. Setkání uživatelů t-supportu 2016
(Matching tags: 1D řezný optimalizátor,t-cimco,Vzdělávání,Uživatelé,Cimatron,GibbsCAM,ZW3D,editNC,Setkání,technology-support)
Společnost technology-support pořádá svoje tradiční setkání uživatelů produktů GibbsCAM, Cimatron, editNC, 1D řezný optimalizátor, t-cimco a ZW3D v obvyklé destinaci Vinařství Nosreti, Vinařská ...
Pondělí, 23 Květen 2016
13. Setkání uživatelů společností Gepro & Atlas
(Matching tags: Setkání,Gepro,Atlas,Olšanka,GIS,Vzdělávání,Uživatelé,Konference,Geoinformace,Praha)
... se rychle vyvíjí, díky setkání zůstanete v obraze. Do konce tohoto týdne (4. 10. 2015) navíc platí nabídka zvýhodněného registračního poplatku. Přihlásit se můžete na webových ...
Čtvrtek, 01 Říjen 2015
14. Setkání uživatelů Tebis již 14. a 15. dubna
(Matching tags: CAM,Uživatelé,Tebis,MCAE,Systems,Setkání,KuřimCAD)
Rádi bychom upozornili naše čtenáře, že společnost MCAE Systems pořádá ve dnech 14.–15. dubna 2015 ve svých prostorách v Kuřimi setkání uživatelů CAD/CAM systému Tebis. Zahájení akce je plánováno ...
Pátek, 10 Duben 2015
15. Setkání uživatelů GOM | 4.–5. března 2015 – aktualizováno
(Matching tags: 3D skenery,Uživatelé,MCAE,3D skenování,Systems,GOM,Setkání)
U příležitosti 20 let 3D digitálních technologií v České a Slovenské republice pořádá společnost MCAE Systems jubilejní Setkání uživatelů GOM 2015, které se bude konat 4. a 5. března 2015 ve firemních ...
Pondělí, 16 Únor 2015
16. Dietrich’s pořádala setkání zákazníků v Tišnově
(Matching tags: Stavebnictví,Dřevovýroba,Setkání,Zákazníci)
Dne 16. ledna 2015 proběhlo v Tišnově pravidelné setkání zákazníků firmy Dietrich’s z Čech a Slovenska. Tentokrát se jednalo o jednodenní setkání, které proběhlo v útulném prostředí ...
Úterý, 20 Leden 2015
17. Podívejte se na chystané novinky v Surfcamu 2015 R1
(Matching tags: Engineering,Setkání,3E Praha,2015 R1,CAM,Vzdělávání,Uživatelé,SURFCAM)
Pokud jste uživatelé Surfcamu, je velmi pravděpodobné, že jste se 23. 9. zúčastnili setkání uživatelů tohoto systému, které pořádala společnost 3E Praha Engineering. A zřejmě jste už také mohli nahlédnout ...
Úterý, 23 Září 2014
18. Setkání uživatelů systému Surfcam
(Matching tags: 2015 R1,Engineering,Setkání,3E Praha,CAM,Vzdělávání,Uživatelé,SURFCAM)
Společnost 3E Praha Engineering zve na další Setkání uživatelů systému Surfcam, které se uskuteční při příležitosti uvedení nové verze Surfcam 2015 R1 na český a slovenský trh. Na konferenci budou ...
Pátek, 22 Srpen 2014
19. Setkání uživatelů systému SolidWorks – aktualizováno
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Uživatelé,Engineering,Setkání,3E Praha)
Jako poslední v řadě připravuje společnost 3E Praha Engineering další Setkání uživatelů systému SolidWorks, které se uskuteční v Šiklově mlýně. Akce se bude konat ve dnech 24.–25. září 2014. ...
Pátek, 01 Srpen 2014
20. t-support – Setkání uživatelů 2013 již tento týden
(Matching tags: editNC,Setkání,CimatronE,CIMCO,Uživatelé,t-support,GibbsCAM)
Do oblíbeného Zaječského vinného sklepa situovala i letos firma technology-support setkání uživatelů produktů GibbsCAM, CimatronE, editNC, 1D řezného optimalizátoru a CIMCO, a to ve dnech 7. a 8. června ...
Pondělí, 03 Červen 2013
21. TD Beerfest přilákal téměř pět stovek hostů
(Matching tags: Setkání,Tech Data Distribution,TD Beerfest)
Přední český IT distributor, Tech Data Distribution, uspořádal 26. února 2013 první letošní TD Beerfest. Na tradiční setkání s dodavateli a resellery dorazilo do Pivovaru Staropramen 475 návštěvníků, kteří ...
Pondělí, 04 Březen 2013
22. Oslava 20. výročí skupiny firem Technodat
(Matching tags: Společnost,Technodat,Setkání,20. výročí)
... Při této slavnostní příležitosti bude uspořádáno společenské setkání zákazníků, partnerů a zaměstnanců, které se uskuteční ve čtvrtek 20. září v Kongresovém centru Zlín. Hlavní společenská a kulturní část ...
Čtvrtek, 12 Červenec 2012
23. Setkání uživatelů GibbsCAM a CimatronE
(Matching tags: Uživatelé,t-support,GibbsCAM,Setkání,CimatronE)
Podobně jako jiné firmy, také společnost technology-support pořádá v tomto období setkání uživatelů produktů, které v ČR prodává. Stálí návštěvníci už trefí bez nesnází, protože místo konání akce je tradiční ...
Čtvrtek, 10 Květen 2012