E LINKX
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo služby

Celkem nalezeno výsledků : 27.

1. Siemens a SAP rozšiřují partnerství
(Matching tags: Životní cyklus majetku,SAP,Partnerství,Služby,Siemens)
Spo­leč­nos­ti SAP a Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­ly 14. dubna 2021 roz­ší­ře­ní svého part­ner­ství, které oběma spo­leč­nos­tem umož­ní do­dá­vat nová ře­še­ní pro služ­by a ži­vot­ní ...
Neděle, 18 Duben 2021
2. Morf3D spolupracuje se Siemensem
(Matching tags: Project Afterburner,Additivní výroba,Morf3D,Služby,Siemens,Soutěž,Software,3D tisk)
Po­sky­to­va­tel slu­žeb adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) Mor­f3D se stal „pre­fe­ro­va­ným part­ne­rem“ spo­leč­nos­ti Si­e­mens AM a roz­ší­řil její plat­for­mu Xce­le­ra­tor. V rámci part­ner­ství ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2020
3. Buďte digitální, zůstaňte aktivní
(Matching tags: Subtraktivní,Přednášky,Virtuální,Aditivní,Výroba,3D Systems,Služby,Konference)
3D Sys­tems po­řá­dá ve stře­du 8 čer­ven­ce 2020 vir­tu­ál­ní akci, na které bu­de­te mít mož­nost ob­je­vit, jak in­te­gro­va­né vý­rob­ní toky mohou urych­lit vaše ob­chod­ní vý­sled­ky. On-line před­náš­ky ...
Pátek, 12 Červen 2020
4. Nano Dimension představuje NaNoS
(Matching tags: NaNoS,Elektronické obvody,Nano Dimension,PCB,ECAD,Služby)
Iz­ra­el­ská firma Nano Di­mensi­on před­sta­vu­je NaNoS – Nano Di­mensi­on Ser­vi­ces. Jde o služ­bu umož­ňu­jí­cí ex­ter­ně za­dá­vat pro­to­ty­py elek­tro­ni­ky. S adi­tiv­ním vý­rob­ním ...
Pondělí, 08 Červen 2020
5. Za­mě­ře­no na Pro­jekt EPLAN
(Matching tags: Cloud,Služby,Eplan,ECAD,Rozvaděče,Cogineer,ePULSE,eView,Pro­jekt)
Co zna­me­ná di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce pro in­že­nýr­skou práci a jakou roli v ní hraje Pro­jekt EPLAN? Roz­ho­du­jí­cí, pro­to­že di­gi­ta­li­za­ce ne­sou­vi­sí jen s vý­rob­ní­mi nebo ob­chod­ní­mi ...
Pondělí, 05 Srpen 2019
6. Bentley Systems oznamuje akvizici společnosti Keynetix
(Matching tags: Digitální dvojčata,Keynetix,Geotechnická data,Cloud,Služby,Bentley Systems,Infrastruktura)
Společnost Bentley Systems oznámila 13. května akvizici společnosti Keynetix z Velké Británie, poskytovatele  cloudového softwaru pro za­chy­ce­ní, vizualizaci, modelování a sdílení geotechnických ...
Úterý, 14 Květen 2019
7. Na MWC byl představen INNFOS Intelligent Robot XR1
(Matching tags: Služby,Robot,INNFOS,XR1,SCA,Spínač,Smart Compliant Actuator)
Mobile World Congress (MWC), výroční přehlídka z oboru mobilních technologií, se koná ve španělské Barceloně od 25. do 28. února. V úterý 26. února zde čínský vědeckovýzkumný ...
Středa, 27 Únor 2019
8. TopGis kupuje od Bio-Nexus kmen zákazníků aplikace CLEERIO
(Matching tags: TopGis,Bio-Nexus,CLEERIO,Služby,Města,Aplikace,Obce,Zákazníci,GIS,Mapy,Akvizice)
... TopGis poskytuje různé plošné služby krajům a městům. Obcím dodává prostřednictvím chytrých map GisOnline.cz aplikaci, která umožňuje správu, evidenci a aktualizaci majetku nad katastrální mapou, ortofotomapou ...
Pátek, 23 Listopad 2018
9. Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
(Matching tags: Služby,Galileo,Průmysl,Doprava,Zisk,Satelitní systém,GIS)
Evropský globální navigační družicový systém Galileo pokryje za dva roky celou zeměkouli signálem, který umožní určení polohy s přesností 20 cen­ti­me­t­rů. Vysoká přesnost signálů z evropských ...
Neděle, 03 Červen 2018
10. Personal Mobility – druhá část třídílné série webinářů Bentley
(Matching tags: SELECT CONNECT,Bentley Learn,Bentley,Vzdělávání,Webinar,ProjectWise,Služby)
Z hlediska návštěvnosti poněkud nešťastný termín pro pokračování webinářů představujících edici Select Connect, nejvýznamnější vylepšení programu Select společnosti Bentley od jeho vzniku, byl ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
11. Webinář Služby adaptivního učení zaměřený na Select Connect
(Matching tags: SELECT CONNECT,Bentley Learn,Project Wise,Bentley,Vzdělávání,Webinar,Služby)
... cestě k digitalizaci. Nové služby přinášejí volný přístup k výukovému portálu Bentley Learn a dalším školícím materiálům, bezplatné licence pro využívání mobilních klientů a vybrané ...
Středa, 20 Září 2017
12. Sculpteo a Pixologic nabízejí 3D tisk na jedno kliknutí
(Matching tags: Služby,3D modely,Sculpteo,Pixologic,ZBrush,3D tisk)
Program ZBrush pro 3D modelování od firmy Pixologic využívající 3D pixely, nebo spíše 3D Pixoly, nabízí nejen řadu digitálních štětců pro tvorbu skulptur, textur a maleb, ale nově také díky partnerství ...
Středa, 13 Září 2017
13. Copy General spouští nový Tech Web
(Matching tags: Služby,Designjet,Web,Tiskárny,HP PageWide,Copy General,Hewlett Packard)
Společnost Copy General spustila 16. června nové webové stránky www.tech.copygeneral.cz, kde přináší detailnější informace o nejrychlejších technologiích, které využívá a poskytuje klientům. ...
Pátek, 16 Červen 2017
14. 3D tisková služba i.materialise nabízí nový materiál
(Matching tags: Služby,Výroba,i.materialise,on-line,3D tisk,Rhodium,Měď,Šperky)
Rhodiem pokrytá mosaz je nejnovějším kovovým materiálem pro 3D tisk od společnosti i.materialise. Bude dostupná všem, kteří využijí on-line služby této firmy. Hladký a lesklý povrch rhodia se hodí ...
Čtvrtek, 30 Březen 2017
15. Organizační změny ve společnosti AV Engineering
(Matching tags: AV R&D,Organizační změny,Společnost,Vývoj,AV Engineering,Služby,Konstrukce)
Společnost AV Engineering informuje o organizačních změnách, které v ní postupně probíhají s předpokladem završení k 1. lednu 2017. Podstatou těchto změn je převod souboru činností ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2016
16. Trimble vydává cloudovou řadu PULSE
(Matching tags: PULSE,Cloud,Služby,Aplikace,Mobilní,Monitoring,Trimble)
Jde o komplexní portfolio správních řešení koncových služeb zákazníkům napříč různými průmyslovými odvětvími (stavby, agrikultura, telekomunikace nebo technické vybavení). Řada Pulse je modulární a nabízí ...
Středa, 27 Duben 2016
17. SCENE WebShare Cloud ve verzi 2.0
(Matching tags: Cloud,Služby,Technologies,Faro,SCENE,Hosting,WebShare,Verze 2.0)
Společnost FARO Technologies přechází se svými cloudovými a hostingovými službami SCENE WebShare Cloud na verzi 2.0. Ta nabízí plynulé 3D zobrazení laserem skenovaných 3D dat, možnost snadného využití ...
Pondělí, 07 Březen 2016
18. Sculpteo expanduje do Silicon Valley
(Matching tags: USA,Kalifornie,3D Print Week,3D tisk,Služby,Sculpteo)
Francouzská firma Sculpteo, nabízející 3D tiskové služby přes internet, vznikla v roce 2009, kdy ji založili Eric Carreel a Clément Moreau, s ústředím kousek od Paříže. Stála za rychlým ...
Úterý, 06 Říjen 2015
19. DigiFabster: nové cloudové CRM řešení pro 3D tisk
(Matching tags: DigiFabster,3DPrintus,CRM,CNC,3D tisk,Cloud,Služby,3D tiskárny)
On-line platformu DigiFabster vyvinula společnost 3DPrintus a spustila před dvěma lety pro Rusko a Společenství nezávislých států. DigiFabster nabízí software a služby pro 3D tisk, a také ...
Středa, 26 Srpen 2015
20. Bentley kupuje Blueridge Analytics kvůli Siteops
(Matching tags: Siteops,Blueridge Analytics,Bentley,Akvizice,Cloud,Služby)
Další akvizicí společnosti Bentley Systems je newyorská firma Blueridge Analytics, poskytovatel servisních cloudových služeb Siteops. Zde se dají využít cloudové výpočetní techniky pro optimalizaci inženýrských ...
Pondělí, 29 Září 2014
21. Materialise nabízí skenovací a měřicí služby
(Matching tags: Služby,Měření,Materialise,Aditivní výroba,3D tisk,3D skenování)
Díky více jak dvacetiletým zkušenostem v oblasti 3D tisku se rozhodla firma Materialise rozšířit své služby. Její projektový a inženýrský tým, který má k dispozici přes sto strojů pro aditivní ...
Pátek, 19 Září 2014
22. Delcam je největší CAM společností na světě
(Matching tags: Služby,CIMdata,Nabídka,CAM,Software,Delcam)
Nejnovější zpráva NC Software Market Analysis Report od americké analytické firmy CIMdata řadí Delcam na první místo ve světě, co se nabídky CAM softwaru a služeb týká. Delcam zaměstnává přes 700 ...
Čtvrtek, 26 Červen 2014
23. CAD/CAM Connect a MachineTools.com budou spolupracovat
(Matching tags: CAD/CAM,Služby,Nástroje,Produkty,Connect,MachineTools.com,Kovoobrábění)
Informační centrum CAD/CAM Connect oznámilo partnerství s MachineTools.com, které dále rozšíří možnosti co nejvíce potřebných informací o CAD/CAM produktech, službách, prodejcích, nástrojích, ...
Pátek, 07 Únor 2014
24. Autodesk nabízí platby „za pochodu“
(Matching tags: Cloud,Služby,Licence,Autodesk 360,Platby,Autodesk)
Zcela poprvé budou moci zákazníci Autodesku platit za všechny nejnovější verze produktů Autodesk AutoCAD Design Suite, Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite, Autodesk AutoCAD Revit LT Suite, Autodesk Building ...
Středa, 11 Září 2013
25. CAD Studio nabízí 3D vizualizace jako službu
(Matching tags: Vizualizace,Autodesk,CAD Studio,Služby)
Přesvědčivá prezentace CAD návrhů pomáhá vyhrávat projekční zakázky i prodávat výrobky. I laikům zprostředkuje reálný vjem budoucí stavby nebo vyráběného produktu. Výkonné vizualizační nástroje nebo samostatné ...
Čtvrtek, 14 Březen 2013
26. Výborné výsledky CAD Studia za první pololetí
(Matching tags: Služby,Studio,Výsledky,Hospodaření,CAD,BIM,PDM)
Akciová společnost CAD Studio navazuje na trend pozitivních ekonomických výsledků ve strojírenství, výrobě či infrastruktuře a oznamuje vynikající výsledky i v oblastech architektury a stavební projekce. ...
Pondělí, 16 Červenec 2012
27. Další placená služba pro DraftSight od Dassault Systèmes
(Matching tags: Služby,Dassault,DraftSight)
Společnost Dassault Systèmes uvedla na trh službu nazvanou DraftSight Prosumer Service, kterou zaměřuje na profesionální (prosumer) nebo jednotlivé uživatele potřebující pomoc při instalaci, aktivaci, ...
Úterý, 26 Červenec 2011