Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch
ZW3D 2022
DT Summit MP
GFI

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo správa

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. AMC Bridge vydává konektor Aras to MATLAB
(Matching tags: Konektor,Aras Innovator,AMC Bridge,Správa,MATLAB,Simulace,CAE,CAD)
S ros­tou­cím zá­jmem o sprá­vu vý­sled­ků si­mu­la­cí uvádí AMC Bridge ko­nek­tor Aras do Matla­bu, tech­no­lo­gic­kou ukázku na­va­zo­vá­ní obou­směr­né­ho spo­je­ní mezi soft­warem Matlab ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2020
2. Proč byste měli spravovat CAD data?
(Matching tags: Digitální továrna,Správa,Siemens,Data,PDM,CAD)
Nákup sys­té­mu pro sprá­vu dat je z po­hle­du bu­dou­cí­ho roz­vo­je firmy těž­kým roz­ho­do­vá­ním. Za­tím­co nákup další li­cen­ce CAD soft­wa­ru se zdá být snad­ným roz­hod­nu­tím, které nikdo ...
Pondělí, 13 Červenec 2020
3. Altair získává WRAP software
(Matching tags: Správa,Altair,Wrap,Elektromagnetismus,Plánování,Sítě)
Spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la akvi­zi­ci soft­wa­ro­vé části švéd­ské spo­leč­nos­ti WRAP In­ter­nati­o­nal AB. WRAP je před­ní svě­to­vá soft­wa­ro­vá tech­no­lo­gie pro sprá­vu spek­tra a plá­no­vá­ní ...
Pondělí, 11 Květen 2020
4. SINEMA RC v2.1 rozšiřuje možnosti správy vzdálených uzlů a uživatelů
(Matching tags: SINEMA RC,Remote Connect,UMC,Sítě,Správa)
Si­e­mens uvádí na trh novou verzi plat­for­my SI­NE­MA Re­mo­te Con­nect, která dále roz­ši­řu­je mož­nos­ti sprá­vy vzdá­le­ných uzlů i uži­va­te­lů. Jed­nou z mnoha ino­va­cí verze V2.1 je ...
Pondělí, 30 Březen 2020
5. Procore BIM pro 3D modely
(Matching tags: Procore,iOS,Technologies,Správa,BIM,Stavebnictví,iPhone,iPad)
Spo­leč­nost Pro­co­re Tech­no­lo­gies, která na­bí­zí soft­wa­re pro sprá­vu sta­veb, ny­ní při­chá­zí s Pro­co­re BIM. Tent­o pro­dukt umo­ž­ňu­je tý­mům v te­ré­nu vy­lep­še­ný pří­stup k BIM a ke 3D ...
Pondělí, 19 Srpen 2019
6. Desktop Connector pro správu AutoCAD Xrefs v BIM 360
(Matching tags: Správa,Connector,BIM 360,Autodesk,AutoCAD,Desktop,Xrefs)
Autodesk nabízí aktualizovanou verzi Desktop Connectoru ve verzi 10.2.0.847, která zahrnuje kompletní podporu pro AutoCAD a Ci­vil 3D Xref v prostředí BIM 360. Soubory s návrhy z programů ...
Pondělí, 27 Květen 2019
7. Innovyze vydává InfoWater Pro
(Matching tags: Pro,ArcGIS,Správa,Innovyze,InfoWater,Vodní sítě,ESRI)
Uživatelé softwaru Esri ArcGIS Pro mají nyní z prostředí GIS díky integraci s InfoWater Pro přístup k modelovacím nástrojům Innovyze. InfoWater Pro kromě modelování umožňuje i správu ...
Čtvrtek, 11 Duben 2019
8. IMAGINiT nabízí utility pro Revit, Civil 3D a Vault Client
(Matching tags: Civil 3D,Správa,IMAGINiT,Vault Client,CAD,BIM,Utility,Revit)
Společnost IMAGINiT Technologies nabízí více než 40 nových utilit pro Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD Civil 3D a Autodesk Vault Client, včetně koordinátorů BIM a správců CAD souborů. Pro Autodesk ...
Pátek, 27 Červenec 2018
9. Datech Portal spravuje předplatné Autodesk produktů
(Matching tags: Solutions,Správa,Předplatné,Portal,Datech,Autodesk,Prodejci)
Datech Solutions, specializovaná divize společnosti Tech Data, oz­ná­mi­la celosvětové spuštění služby Datech Portal, on-line nástroje, který autorizovaným prodejcům Autodesk poskytne přístup k smluvním ...
Úterý, 24 Červenec 2018
10. Hexagon MI vydává eMMA ve verzi 3.0.4
(Matching tags: Data,Správa,Anylýza,Hexagon MI,eMMA,Verze 3.0.4,Manufacturing Intelligence,Q-DAS,qs-STAT)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí v nejnovější verzi softwarovou sadu eMMA, určenou pro správu a analýzy roz­mě­ro­vých dat. Novinkami jsou funkce pro plánování kvality, hlášení ...
Středa, 13 Červen 2018
11. Altair nabízí PBS Works 2018
(Matching tags: Cloud,Správa,Altair,PBS,HPC,Plánování,Simulace,2018,Works)
Pro potřeby HPC (výpočetního clusteru) vychází PBS Works 2018, jehož jádrem je PBS Professional, umožňující správu a načasování pracovních úkolů. PBS Works zjednodušuje přístup k podnikové síti ...
Neděle, 29 Duben 2018
12. Sigmetrix vydává EZtol pro Autodesk Inventor
(Matching tags: Autodesk,Inventor,Analýzy,Správa,GD&T,Sigmetrix,Reporty,Odchylky,EZtol)
Software EZtol pro Autodesk Inventor od společnosti Sigmetrix nabízí analýzy v 1D pro variace dílů a sestav a výkon produktů. Je postaven na možnostech samostatné aplikace EZtol, např. ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2017
13. Autodesk Club zve na letní Autodesk Account webinář
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Uživatelé,Webinar,Club,Account,Správa)
Pokud si nevíte si rady s Autodesk Accountem, přijďte se podívat na webinář Autodesk Clubu, kde jím budete provedeni i s popisem nejčastějších úkonů, které potřebujete vykonávat ve svém ...
Pondělí, 10 Červenec 2017
14. ANSYS RedHawk-SC, Path-FX a CMA
(Matching tags: Výpočty,Simulace,Data,ANSYS,Analýzy,Správa,HPC,RedHawk-SC,Path-FX,CMA)
Společnost ANSYS dále rozšiřuje svou simulační architekturu kombinující pokročilé tzv. elastické výpočty (v cloudovém prostředí lze nastavit škálování výpočtů), velká data a výuku strojů s fyzikálním ...
Pátek, 09 Červen 2017
15. Infografika firmy Siemens k využití PDM softwaru
(Matching tags: PLM,PDM,Software,Siemens,Infografika,Datq,Správa,Návrhy)
Mezi hlavní trendy současnosti patří rostoucí množství požadavků zákazníků po individuálních, na míru šitých řešeních, rostoucí množství regulačních předpisů, a potřeba chytřejších ...
Úterý, 09 Květen 2017
16. Allplan představuje Allplan Allfa 2017
(Matching tags: Allplan,Budovy,Architecture,Správa,2017,Allfa,CAFM,AutoCAD)
Společnost Allplan oznámila nejnovější verzi svého internetového CAFM (computer-aided facility management) řešení pro účinnou správu budov a infrastruktury. Mezi nejdůležitější nové funkce patří obousměrná ...
Čtvrtek, 06 Duben 2017
17. eQuorum oznámila vydání ImageSite ve verzi 9.5
(Matching tags: eQuorum,ImageSite,Verze 9.5,X-ref,dwg,Dokumenty,Správa)
Společnost eQuorum nabízí nové funkce a vylepšení ve verzi 9.5 svého řešení ImageSite pro správu dokumentů. Mezi ně patří např. správa vrstev souborů DWG z AutoCADu a seskupení x-ref, ...
Pondělí, 06 Březen 2017
18. Dexter+Chaney přichází s novou verzí Spectrum Construction
(Matching tags: Dexter + Chaney,Spectrum Construction,Stavebnictví,Data,ERP,API,Správa)
Společnost Dexter + Chaney nabízí cloudový stavební ERP software a nyní představuje aktualizovanou verzi softwaru Spectrum Construction. Mezi novými funkcemi najdeme otevřené API prostředí, díky němuž ...
Pátek, 27 Leden 2017
19. JTB Layout Palette pro AutoCAD nebo BricsCAD
(Matching tags: World,Správa,AutoCAD,Bricscad,Layout,JTB,Palette,Výkresů,Vrstvy,Filtry)
JTB Layout Palette je novou aplikací nezávislého dodavatele softwaru (ISV) a systémového integrátora JTB World pro snadnější práci a správu výkresů s mnoha vrstvami, nebo v případě, ...
Úterý, 24 Leden 2017
20. Řešení EpiGrid získala certifikaci Solidworks
(Matching tags: Řešení,EpiGrid,On-premise,Cloud,Správa,Hosting,SolidWorks,Certifikace)
Společnost EpiGrid, nabízející soukromá cloudová řešení pro Solidworks, získala certifikaci Solidworks (Certified Solution Partner) pro svá řešení. Tato řešení nabízejí zákazníkům infrastrukturu, síť, ...
Středa, 28 Prosinec 2016
21. 3D Systems vydává 3D Sprint 2.0
(Matching tags: 3D Systems,2.0,Správa,Optimalizace,3D Sprint,3D tisk,Software)
Software pro optimalizaci a správu tisku, 3D Sprint, vychází ve verzi 2.0. Nová verze zjednodušuje pracovní postupy pro 3D tisk například omezením nutnosti rozdělit projekty do více softwarových ...
Čtvrtek, 22 Prosinec 2016
22. Altair chystá k vydání PBS Cloud pro HPC zařízení
(Matching tags: Cloud,Beta,Správa,Modelování,Altair,PBS,HPC,Monitoring)
Altair PBS Cloud je řešení pro sestavu a běh vysoce výkonných výpočetních zařízení (high-performance computing – HPC) určených pro veřejné i privátní cloudové služby či holé počítačové infrastruktury. ...
Pátek, 18 Listopad 2016
23. Cloudová správa dat ve Fusion Lifecycle
(Matching tags: PLM,CAD,CAM,CAE,Autodesk,PDM,Data,Lifecycle,Cloud,360,Správa,Fusion)
Na konferenci Accelerate 2016 v Bostonu představila firma Autodesk hlavní přídavek do Fusion Lifecycle: PDM, tedy cloudovou správu produktových dat. Díky tomu Fusion Lifecycle nyní pokrývá ...
Úterý, 20 Září 2016
24. Nový CADKON+ 2017
(Matching tags: Stavebnictví,CADCON+,2017,AB Sutio,Dokumenty,Správa,DMS,Konstrukce)
AB Studio Consulting+Engineering oznámilo, že dne 7. 9. 2016 byla uvedena na trh verze 2017 produktové řady CADKON+. Kromě řady nových funkcí a vylepšení existujících nástrojů a grafického jádra přináší ...
Pátek, 16 Září 2016
25. Vylepšený T-Flex CAD nese číslo verze 15
(Matching tags: Rozhraní,Výkon,2D výkresy,Top Systems,Verze 15,CAD,T-Flex,Správa,3D Modelování)
Společnost Top Systems, která se zabývá vývojem softwaru pro parametrické navrhování, vydává systém T-Flex CAD, postavený na otevřené architektuře, ve verzi 15. Ta nabízí nové uživatelské ...
Středa, 27 Červenec 2016
26. Assemble a iSqFt nabízejí 3D platformu pro správu nabídek
(Matching tags: iSqFt,3D platforma,Nabídky,3D modely,Systems,Správa,on-line,Assemble,Stavebnictví,Data)
Společnosti Assemble Systems, nabízející řešení pro správu konstrukčních dat, a iSqFt, jež nabízí on-line správu nabídek pro stavební průmysl, přicházejí s novou integrovanou 3D platformou pro ...
Úterý, 14 Červen 2016
27. České úřady stále více využívají data z leteckého snímkování
(Matching tags: TopGis,Letecké,Úřady,Státní,WMS,Správa,Web,Services,Obce,GIS,Data,Map,Snímkování)
Tuzemské obce stále častěji pracují s digitálními mapovými podklady z leteckého snímkování. Podle průzkumu Ministerstva vnitra ČR je pro úředníky při práci s digitálními mapami důležité ...
Úterý, 17 Květen 2016
28. Webinář Správa dokumentace pro malé firmy
(Matching tags: Professional,Správa,SolidWorks,PDM,Vzdělávání,Dokumentace,Webinar)
... ztrátám, chybám a nejednoznačnostem v projektech. Předcházet takové situaci přitom nemusí být nijak složité a náročné a implementace řešení je rychlá. Jak může vypadat správa dat menší ...
Středa, 03 Únor 2016
29. AMC Bridge vydává SketchUpToVault
(Matching tags: Soubory,Server,Správa,AMC,Bridge,Doplněk,Autodesk,SketchUp,Vault)
Společnost AMC Bridge vydává SketchUpToVault, což je doplněk pro SketchUp, který nabízí možnost spravovat soubory za využití serveru Autodesk Vault Server v prostředí aplikace a využít výhod ...
Středa, 13 Leden 2016
30. SimManager ve verzi 2015
(Matching tags: Správa,MSC,2015,SimManager,Adams/Car,Simulace,Software)
Společnost MSC Software Corporation, která nabízí simulační software a služby, oznámila SimManager v nové verzi 2015. SimManager 2015 přináší vylepšení procesů a snadnost použití řešení ...
Úterý, 29 Prosinec 2015
31. CONNECT Edition: Společné prostředí správy dat
(Matching tags: Bentley,Data,Webinar,Edition,Projekt,Správa,Connect)
Využívání správných dat má zásadní význam pro úspěch projektů. Ale jak vždy zajistit rychlé nalezení správných dat a jejich opakované využití po celou dobu trvání projektu? Jak toto realizovat ...
Středa, 30 Září 2015
32. Autodesk aktualizoval projekt Aquila v Autodesk Labs
(Matching tags: Cloud,Labs,Budovy,Projekt,ECAD,Správa,Továrny,Energie,Aquila,BIM,Autodesk)
Projekt Aquila v Autodesk Labs, určený pro cloudovou správu energie budov a továren, byl nedávno aktualizován. Opět jde o technologické preview zdarma ke zkoušení a nabízí spojování ...
Úterý, 08 Září 2015
33. Systém pro Technickou Přípravu Výroby, který si oblíbíte
(Matching tags: PLM,PDM,TPV2000,Řízení,Výroba,Dokumenty,Správa,TPV)
V době, kdy jsou informace a přehled o výrobě zásadní pro konkurenceschopnost a produktivitu snad každé výrobní společnosti, není pochyb o nutnosti rychle a hlavně kvalitně ...
Neděle, 18 Leden 2015
34. Webinář o Solidworks Enterprise PDM
(Matching tags: SolidWorks,PDM,Dassault,Dokumentace,Webinar,Enterprise,Správa,SystèmesMiloš Hrazdíra)
Na bezplatný webinář Správa dokumentace – nedílná součást moderních 3D CAD systémů zve na pátek 27. března 2015 od 10:00 hodin společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Seminář, který v českém ...
Čtvrtek, 19 Březen 2015
35. MakerBot Desktop v další verzi 3.6
(Matching tags: Správa,Replicator,MakerBot,Monitoring,ovládání,Desktop,3.6,Nastavení,3D tisk)
Ve verzi 3.6 se objevuje software pro ovládání, vzdálený monitoring, správu a nastavení 3D tiskáren MakerBot Replicator. Software je ke stažení zde a umožňuje skutečný vzdálený monitoring, nyní ...
Pátek, 13 Březen 2015
36. Knowledge Cubes pro zobrazení velkých 3D dat
(Matching tags: Správa,Big data,Métier,Knowledge Cubes,Data)
Správně obchodní a optimalizační platforma Métier nabízí nově trojrozměrné zobrazení projektů s velkými daty, nazývané Knowledge Cubes. Patent na trojrozměrná zobrazení má firma na deset let. ...
Pátek, 20 Únor 2015
37. GrabCAD Workbench je nyní zdarma
(Matching tags: Týmy,CAD,Data,Zdarma,GrabCAD,Správa,Spolupráce,Workbench)
Společnost GrabCAD oznámila, že GrabCAD Workbench je nyní zdarma pro všechny uživatele. Technické týmy všech velikostí tak nyní mohou sdílet a spravovat CAD soubory CAD jednoduše a rychle. Na ...
Čtvrtek, 12 Únor 2015
38. TraceParts Supplier Parts Management 2015
(Matching tags: TraceParts,Správa,Součástky,3D CAD,Modely)
Ve verzi 2015 vydává společnost TraceParts svůj produkt pro správu součástek od dodavatelů Supplier Parts Management Software TraceParts Enterprise. Hlavními novinkami jsou Subcontractor Edition a možnost ...
Pondělí, 09 Únor 2015
39. Doplněk Sticky pro Revit
(Matching tags: BIM,Autodesk,Revit,Sticky,Správa,Nástroje,Ideate)
Dlouholetý člen vývojářské sítě Autodesk Developer Network, společnost Ideate, vydává nový doplněk pro Autodesk Revit, Ideate Sticky for Revit. Je určen jak pro Autodesk Revit 2015, tak Autodesk Revit ...
Pátek, 06 Únor 2015
40. Díky Canonu zefektivnil Linet správu dokumentů
(Matching tags: PDM,Canon,LINET,Therefore,Technická dokumentace,Správa,Výkresy)
Canon CZ oznámil úspěšnou implementaci systému Therefore ve společnosti Linet, která je předním světovým výrobcem zdravotnické techniky. Linet využívá řešení Therefore pro správu technických výkresů i řadu ...
Čtvrtek, 29 Leden 2015
41. Správu staveb v terénu zajistí Trimble ProjectSight
(Matching tags: iPad,Trimble,Stavby,App Store,Trial,Správa,SaaS,ProjectSight)
Trimble ProjectSight je cloudové řešení pro správu staveb přímo v terénu, jež zjednodušuje tvorbu, přístup a sdílení projektových informací mezi kanceláří a pracovníky v terénu. Ti ...
Čtvrtek, 08 Leden 2015
42. Správu usnadňuje Archibus Software Suite
(Matching tags: GIS,BIM,Stavebnictví,Software,Infrastruktura,Suite,Archibus,Nemovitosti,Správa,příslušenství)
Pro správu nemovitostí, infrastruktury a příslušenství nabízí společnost Archibus svůj software, známý jako Archibus Software Suite. Zjednodušuje práci díky mobilním aplikacím, GIS (pro geo odkazy ...
Úterý, 06 Leden 2015
43. Trimble připravuje cloudovou aplikaci AllTrak
(Matching tags: Cloud,MEP,Správa,Materiál,Nástroje,TZB,Trimble,AllTrak)
Pro dodavatele prací z oblasti vzduchotechnicky, elektriky a potrubních systémů (MEP-TZB) spustí společnost Trimble cloudový nástroj Trimble AllTrak Cloud, umožňující správu materiálových zásob ...
Úterý, 04 Listopad 2014
44. Vydán správce informačních standardů Aveva
(Matching tags: Knihovny,Správa,ISM,AVEVA,EPC,Standardy)
Aveva Information Standards Manager (AVEVA ISM), tedy software pro správu informačních standardů, je určen jak pro oblast EPC (inženýrství, zakázky a stavby), tak operátory majitelů s možností ...
Čtvrtek, 31 Červenec 2014
45. Ansys Scade v15.2
(Matching tags: ANSYS,Dokumenty,Správa,Data,SCADE,Výměna)
... správa informací o nich, takže již není nutné tyto informace manuálně kopírovat a vkládat.  ...
Čtvrtek, 17 Červenec 2014
46. Bentley vydává Subsurface Utility Engineering
(Matching tags: Engineering,Správa,Voda,Plyn,Subsurface,SUE,OpenRoads,Elektřina,Sítě,Bentley,Utility)
Společnost Bentley Systems přichází s Subsurface Utility Engineering (SUE). Tato nová technologie je určena pro integrovanou projektovou správu podzemních sítí veřejných dodávek vody, plynu a elektřiny. ...
Pátek, 27 Červen 2014
47. Vault v2.0 pro správu projektových dat ECAD
(Matching tags: 2.0,ECAD,Altium,Správa,Data,Knihovny,Vault)
... projektová data a nabízí i možnost týmové spolupráce v reálném čase. Platforma je na trhu již od roku 2010 a v nabídce je správa produktových verzí a vydání, změn informací, verzí ...
Čtvrtek, 26 Červen 2014
48. EEC One automatizuje tvorbu a správu dokumentace
(Matching tags: Eplan,EEC One,Správa,Tvorba,Elektro,Dokumentace)
Na trh byla uvedena nová verze systému Eplan Engineering Center One (EEC One). Tento univerzální nástroj umožňuje výrazně zkrátit dobu potřebnou pro návrh detailů konstrukce, a tím také celkovou dobu ...
Čtvrtek, 27 Únor 2014
49. Los Angeles využije eRespond od Trimble pro vodní správu
(Matching tags: GIS,Inženýrské sítě,Trimble,Správa,eRespond,Los Angeles,LADWP)
Energetický a vodní úřad Los Angeles (LADWP) spravuje jednu z největších městských sítí v USA. Pro správu a kontrolu nečekaných událostí a problémů v sítích si nyní vybral ...
Pátek, 15 Listopad 2013
V období sestupné fáze ekonomického cyklu České republiky lze očekávat, že jednou z priorit managementu českých společností bude omezování dlouhodobějších investic. Je odhadováno, že v rámci očekávané ...
Čtvrtek, 09 Srpen 2012