Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo workshop

Celkem nalezeno výsledků : 22.

1. Ujíždí vám vlak s vaší konkurencí?
(Matching tags: Způsoby práce,Digitalizace,Workshop,SolidVision,Webinar)
Na čtvr­tek 7. září od 13 hodin při­pra­vil So­li­dVi­si­on 30­mi­nu­to­vý webi­nář s od­po­věď­mi na otáz­ku – kde je a není možná di­gi­ta­li­za­ce? Pro­ce­sy se stále zrych­lu­jí a or­ga­ni­za­ce ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
2. Technický on-line workshop CATIA V5
(Matching tags: on-line,CATIA V5,Workshop,Technodat,Vzdělávání)
V sou­čas­né slo­ži­té době, kdy sní­že­ním množ­ství za­ká­zek do­chá­zí k vy­ost­řo­vá­ní kon­ku­renč­ní­ho boje, je nutné se od­li­šit od kon­ku­ren­ce po­su­nem v efek­ti­vi­tě vnitř­ních ...
Čtvrtek, 13 Srpen 2020
3. eSemináře o elektrických vozidlech a virtuální workshop
(Matching tags: eSemináře,Elektrické pohony,Baterie,Dassault Systemès,3DS,Workshop,Simulace)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes po­řá­dá další 3 živé akce, ve kte­rých dis­ku­tu­je o pro­blé­mech a vý­ho­dách in­te­gra­ce mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní si­mu­la­ce pro urych­le­ní vý­vo­je elek­tric­kých ...
Pondělí, 27 Červenec 2020
4. Graitec vydal své stěžejní aplikace ve verzi 2021
(Matching tags: Opentree,Verze 2021,PowerPack,Advance,Graitec,Workshop,Software,Stavebnictví,Design,BIM)
Grai­tec ozná­mil uve­de­ní nové verze 2021 svých stě­žej­ních apli­ka­cí Advan­ce Power­Pack, Advan­ce De­sign, Advan­ce Workshop a Grai­tec Open­t­ree. Grai­tec jako BIM soft­wa­ro­vá spo­leč­nost ...
Pátek, 29 Květen 2020
5. Workshop Digitální realita přináší skutečnou efektivitu
(Matching tags: Efektivita,Geospatial,Praha,Workshop,Gefos,Hexagon,Digitální realita,Green Point)
He­xa­gon Ge­o­spa­tial ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Gefos po­řá­dá ve čtvr­tek 24. října 2019 v Kon­fe­renč­ním cen­t­ru Green Point, Praha–Straš­ni­ce, od­bor­ný work­shop za­mě­ře­ný na té­ma ...
Pátek, 18 Říjen 2019
6. Canon na veletrhu Reklama Polygraf
(Matching tags: Océ,Velkoformáty,Canon,Veletrh,UVgel,Workshop,Reklama,Polygraf)
Reálné zkušenosti a postřehy pěti významných osobností z oboru polygrafie, designu, školství a výroby reklamy ve spojení se špičkovou technikou Canon v rámci pěti workshopů ...
Čtvrtek, 13 Duben 2017
7. Další workshop 4x4 Land Rover ve školách
(Matching tags: Vzdělávání,Soutěž,3E Praha,Workshop,Engineering,4×4,LandRover)
Společnost 3e Praha Engineering, pořadatel soutěží F1 ve školách a 4×4 Land Rover ve školách v ČR, zve pedagogy na další workshop 4x4 Land Rover ve školách. Tentokrát ve spolupráci ...
Středa, 28 Září 2016
8. Nexnet zve na workshopy ve Sliači, Brně a Praze
(Matching tags: Skenování,Reverzní inženýrství,Workshop,Nexnet,Vero Software,Hexagon,VISI)
Akciová společnosti Nexnet zve zájemce na workshop s názvem VISI – Efektivní konstrukce a výroba forem, Skenování a reverzní inženýrství s měřícími rameny Hexagon, který pořádá ...
Úterý, 30 Srpen 2016
9. Workshop 4x4 Land Rover ve školách pro pedagogy
(Matching tags: Land Rover,4×4,Workshop,3E Praha,Engineering,Vzdělávání,Soutěž)
Společnost 3E Praha Engineering ve spolupráci se Střední průmyslovou školou na Třebešíně připravila pro pedagogy středních a základních škol seminář se zaměřením na projekt ...
Pátek, 19 Srpen 2016
10. ZWCAD CLASSIC – malý bráška velkého ZWCAD
(Matching tags: Classic,Coftware,CAD,CADservis,Workshop,ZWCAD)
Výrobce ZWCADu, společnost ZWCAD Ltd., oslavuje 15leté výročí, k jehož příležitosti byl vydán ZWCAD Classic. Reaguje tak na poptávku menšího řešení k ZWCAD Professional, který pomáhá tisícům ...
Středa, 18 Listopad 2015
11. Workshop série Smart Future s tématem Big Data
(Matching tags: Seminář,Vzdělávání,Big data,Smart Fututre,Workshop,Gefos,Intergraph)
Společnost Intergraph zve na bezplatný odborný workshop série Smart Future, tentokrát na aktuální téma Big Data. Budou představeny možnosti nejmodernějších technologií pro výjimečně efektivní správu geoprostorových ...
Neděle, 01 Březen 2015
12. Workshop Metody a nástroje produktivního obrábění
(Matching tags: Engineering,Nástroje,Workshop,3E Praha,Obrábění,CNC,Vzdělávání,CAM)
Společnosti Teximp, 3E Praha Engineering a TM Tools pořádají ve středu 25. února workshop zaměřený na metody a nástroje produktivního obrábění, CAM systémy pro přípravu NC kódů, CNC obráběcí ...
Pondělí, 23 Únor 2015
13. První ročník akce Technical Computing Camp 2014
(Matching tags: Bratislava,Workshop,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,Vzdělávání,Technical,Computing,Camp)
Společnost Humusoft pořádá první ročník NEformálního letního setkání příznivců, fanoušků a nadšenců počítačových simulací Technical Computing Camp 2014. Zajímáte se o počítačové simulace? Chcete ...
Pondělí, 18 Srpen 2014
14. Workshop Analýza signálů a návrh digitálních filtrů
(Matching tags: Vzdělávání,Simulink,Workshop,Humusoft,MATLAB)
... zpracování signálu. Účastníci budou za pomoci lektora řešit úlohu odstranění nežádoucího šumu z nahrávky. Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí na praktických příkladech seznámit s nástroji ...
Pátek, 30 Květen 2014
15. Humusoft pořádá workshop Počítačové vidění v Matlabu
(Matching tags: Simulink,Workshop,Humusoft,MATLAB,Computer vision,Vzdělávání)
... 12 hodin a vstup je zdarma. Cílem workshopu je seznámit posluchače s využitím výpočetního prostředí Matlabu v oblasti počítačového vidění (computer vision). Účastníci si budou moci prezentované ...
Úterý, 11 Březen 2014
16. Fablab v CIANTu
(Matching tags: Workshop,3D skenování,Technologie,3D tisk,Fablab,Umění,3Dsimo,3D tužka)
Workshop, zabývající se digitálními technologiemi, jemuž se jinak také říká Fablab, proběhne od 11. do 13. února v prostorách CIANT – Mezinárodního centra pro umění a nové technologie (Kubelíkova ...
Středa, 05 Únor 2014
17. Workshop o 3D CAD modeláři solidThinking Inspire
(Matching tags: Workshop,Advanced Engineering,solidThinking Inspire,Topologická optimalizace,3D CAD)
Společnost Advanced Engineering zve zájemce 27. června 2013 do Prahy na bezplatný tréninkový workshop Topologická optimalizace v 3D CAD modeláři solidThinking Inspire. Pokud navrhujete konstrukční ...
Úterý, 04 Červen 2013
18. Workshopy Adeonu k produktu Autodesk Revit LT 2014
(Matching tags: Autodesk,Adeon,Revit LT,Workshop)
... novinek pro uživatele skupiny programů Revit najdete na profesním blogu společnosti Adeon www.Revit3Dblog.cz. S programem se ovšem můžete seznámit také na prezentacích a workshopech, které Adeon ...
Úterý, 23 Duben 2013
19. 3E Praha pořádá na seminář SolidWorks Electrical
(Matching tags: Workshop,3E Praha Engineering,Electrical,Seminář,Vzdělávání,SolidWorks)
Představí na něm nový SolidWorks Electrical pro pohodlné navrhování elektrických rozvodů. Současné výrobky zahrnují stále více elektrických prvků. Firmy, které se vývojem takových výrobků zabývají, hledají ...
Úterý, 29 Leden 2013
20. Květnové semináře, workshopy a konference Humusoftu
(Matching tags: Workshop,Humusoft,COMSOL,MATLAB,Webinar,Konference,Seminář)
S bohatý květnovým programem přichází společnost Humusoft. Již 3. 5. se například můžete zúčastnit školení Paralelní výpočty v Matlabu. V první dekádě měsíce jsou naplánovány on-line webináře ...
Středa, 02 Květen 2012
21. Autodesk zpřístupnil školám materiály o udržitelnosti
(Matching tags: Autodesk,Sustainability,Workshop)
... – The Autodesk Sustainability Workshop. Tato iniciativa poskytuje snadný přístup k bezplatnému vzdělávacímu obsahu, přesně předvádějícímu, jak mohou být použity principy udržitelného rozvoje k řešení reálných ...
Středa, 14 Září 2011
22. ECOline Machines Workshop
(Matching tags: CNC,MCAE,Workshop,DMG,ECOline)
Ve dnech 8. a 9. března 2011 se do předváděcího centra firmy DMG v Brně přišlo podívat na 50 zájemců z bezmála dvaceti firem. Představení CNC obráběcích strojů z ekonomické řady ECOline (vertikální obráběcí ...
Pondělí, 14 Březen 2011