E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Strojírenská řešení Autodesk

V současné době je v oblasti CAD produktů kladen velký důraz na to, jak dané řešení nebo skupina produktů vyhovuje potřebám zákazníků, zda nabízená funkčnost a pracovní postupy odpovídají tomu co uživatelé hledají a jaké skutečné problémy řeší. Pro specifické úlohy a postupy jsou určité systémy vhodnější než některé jiné. Proto si dovoluji tvrdit, že v současné době nemá smysl dělit CAD produkty na takzvané velké, střední a malé.
Zajímavý názor uvádí studie firmy Cyon Research „A Fresh Look at the Value Proposition of High-End Mechanical CAD“: „V posledních čtyřech letech se tento jasný rozdíl vytratil. S produkty z tzv. „střední“ skupiny je dnes možno vytvořit téměř jakýkoli návrh stejně jako s produkty dříve označovanými jako „velké“.
Pojmy „velký“, „střední“ a „malý“ již dnes nepopisují přesně rozdíly mezi systémy. Protože jednotlivé systémy již nejsou odlišitelné svými vlastnostmi a funkcemi, je možná vhodnější rozlišovat mezi jejich dodavateli podle jejich hlavního zaměření. Navrhujeme pojem „specializovaný MCAD“ pro systémy CATIA a NX, a pojem „tradiční (mainstream) MCAD“ pro SolidWorks, Solid Edge, Inventor a Pro/E.“
Tento názor potvrzuje i dynamický růst v oblasti řešení pro CAD/PLM, kde se pokročilé vlastnosti, dříve dostupné pouze ve výlučné skupince produktů, stávají obecnou, široce dostupnou komoditou. Důsledkem tohoto vývoje je fakt, že vysoké ceny a poplatky za užívání, které si v minulosti dodavatelé těchto tzv. „high-end“ systémů účtovali, ztrácejí své opodstatnění. Snížené náklady na vlastnictví tak umožňují uživatelům nasazení nejnovějších technologií v mnohem širším měřítku, než kdykoli dříve.

Magna Steyr, Rakousko – prototyp sportovního vozu MILA, inspirace tvarem gekona, navrženo v Autodesk AliasStudio
Magna Steyr, Rakousko – prototyp sportovního vozu MILA, inspirace tvarem gekona, navrženo v Autodesk AliasStudio

Obvyklým argumentem zastánců výše uvedeného dělení je rozdílný výkon jednotlivých systémů při běžných, často se opakujících operacích. Přestože je strojírenské řešení Autodesk Inventor často označováno jako „střední“, nedávno provedené srovnávací testy ukázaly, že jeho výkon při obvyklých konstrukčních činnostech je nejen srovnatelný, ale v mnoha případech lepší, než u tzv. „velkých“ konkurenčních systémů. Při použití stejné sestavy měl Inventor až o polovinu nižší nároky na velikost paměti a prováděl porovnávané operace 2-4krát rychleji.
Jedním z dalších často uváděných kritérií je možnost práce s různými formáty dat, především se jedná o možnost načtení dat v nativním formátu jiného systému. V současné záplavě informací může uniknout poměrně podstatná skutečnost, že Autodesk Inventor v současné verzi umožňuje kromě čtení i zápisu běžných neutrálních výměnných formátů (SAT, STEP, IGES, ...) též načtení a používání souborů ve formátu nejrozšířenějších CAD systémů: UG-NX verze 3-4, Parasolid verze 9-18, Pro/ENGINEER až do Wildfire verze 3, PTC GRANITE až do verze 4 a SolidWorks verze 2003 až 2007.
Kromě toho nabízí Autodesk Inventor přímé čtení/zápis souborů ve formátu DWG. Poskytuje tak uživatelům možnosti komunikace s jejich dodavateli i odběrateli spolu s možností využití historických dat po přechodu na 3D modelování.
Dlouhodobým cílem divize strojírenských řešení Autodesku je poskytovat uživatelům sadu vzájemně integrovaných nástrojů, které umožňují vytvářet digitální prototyp výrobků, ověřovat formu, vhodnost a funkci digitálního prototypu před přípravou výrobní dokumentace, a které tak pomáhají uživateli maximálně se věnovat řešení funkčních problémů – nikoli problémů s modelováním.

Metalbud, Polsko – vysokorychlostní řezačka potravin
Metalbud, Polsko – vysokorychlostní řezačka potravin

Specifické výhody strojírenských řešení Autodesku jsou zejména tyto:
  • Použitelnost - koncept digitálního prototypování využívající strojírenské produkty Autodesku umožňuje nejméně problematický přechod ke tvorbě a sdílení digitálního modelu v procesu přípravy výroby. Snadné zavedení a používání technologie Autodesk dovoluje všem pracovním týmům rychle vytvářet a sdílet digitální model výrobku, použitelný v celém procesu návrhu výrobku.
  • Dostupnost - strojírenská řešení Autodesk jsou finančně dostupná pro běžné uživatele. Historie Autodesku přesvědčivě potvrzuje úspěch při poskytování výkonných, finančně dostupných řešení firmám všech velikostí.
  • Škálovatelnost - řešení Autodesku pro digitální prototypování ve strojírenství je možno zavádět postupně, podle potřeb a možností uživatele. Podniky tak mohou využívat výhod tohoto řešení svým vlastním tempem, bez nuceného narušování zavedených postupů, což usnadňuje postupnou integraci nových technologií do firemních procesů.

Hlavní komponenty řešení společnosti Autodesk pro strojírenství

Nástroje pro koncepční návrh, vizualizaci a prezentaci

Autodesk AliasStudio
Design má dnes zásadní vliv na úspěšnost takových produktů jako jsou dopravní prostředky nebo spotřební zboží. V dnešním vysoce konkurenčním prostředí jsou návrháři pod neustálým tlakem vytvářet v co nejkratším čase novátorské projekty, které vyhovují svou funkcí i vzhledem.
Řada produktů Autodesk AliasStudio je návrhářský software, který vyhovuje specifickým požadavkům celého průmyslového návrhářského pracovního postupu a kombinuje kreativitu se zručností. Optimalizuje návrhářský proces prostřednictvím špičkových nástrojů pro tvorbu náčrtků, modelování a vizualizace, které umožňují rychlou realizaci nápadů v jediném prostředí. Dále zajišťuje jasnou, efektivní a přesvědčivou komunikaci a téžaké eliminuje odklady projektů v důsledku dlouhého posuzování a schválování.
Autodesk AliasStudio je škálovatelná řada produktů, která umožňuje návrhářům rychle vyvíjet konceptuální návrhy a prototypy prostřednictvím náčrtků, ilustrací, fotorealistického renderování, animací a digitálních 3D modelů.Obsahuje pokročilé vizualizační funkce pro realistickou interaktivní prezentaci, nástroje pro celý proces definice a úprav tvaru a pro ověření estetických i technických kvalit povrchů od konceptuálních náčrtků až po tvorbu Class-A ploch.

PRECIOSA, ČR – model svítidla, navrženo v Autodesk Inventor
PRECIOSA, ČR – model svítidla, navrženo v Autodesk Inventor

Nástroje pro tvorbu a ověření konstrukce

Autodesk Inventor
Stěžejní řešení společnosti Autodesk pro oblast komplexního trojrozměrného (3D) strojírenského konstruování a vytváření kvalitní 2D výrobní dokumentace. Nabízí širokou škálu funkcí, pomocí kterých lze navrhovat výrobky s menším počtem revizí a s co největším důrazem na efektivitu práce. Obsahuje mimo jiné též plnou podporu stávajících 2D uživatelů pro co nejsnazší přechod z AutoCADu nebo AutoCADu Mechanical k plnohodnotnému 3D navrhování, včetně plného využití jejich stávajících výkresů ve formátu DWG.
Autodesk Inventor je volbou pro uživatele AutoCADu, kteří chtějí využít funkčnosti 3D, aniž by proinvestovávali své prostředky v návrhových datech 2D a technických analýzách AutoCADu. Díky svému přístupu, jež urychluje a zjednodušuje cestu od nápadu k výrobě, představuje Inventor na trhu již šestým rokem nejprodávanější 3D CAD systém.
Autodesk, vytvořil aplikaci Inventor proto, aby zajistil co nejjednodušší nasazení 3D. Oproti svým konkurentům soustředí se na pomoc návrhářům v tom, že vytváří lepší výrobky a přichází s nimi na trh rychleji a s nižšími náklady. Inventor návrhářům umožňuje integrovat stávající 2D návrhy do svého 3D návrhového prostředí a naopak. Díky tomu mají možnost opětovně využívat soubory DWG vytvořené v AutoCADu i 3D data a sdílet je s dalšími výrobními aplikacemi od Autodesku a jejich uživateli.

AutoCAD Mechanical
Aplikace je specializovaná na dvojrozměrný (2D) strojírenský návrh. Díky automatizaci běžných úloh dokáže značně zefektivnit práci konstruktérů na návrhu a jeho případných revizích. Protože je AutoCAD Mechanical postaven na celosvětově rozšířené platformě AutoCAD, nabízí rozsáhlou škálu funkcí tohoto systému, včetně nativního formátu DWG, umožňujícího snadné sdílení dat s dalšími uživateli aplikací společnosti Autodesk včetně 3D systému Autodesk Inventor. Zároveň ale přesahuje možnosti běžného AutoCADu a nabízí výrazné zvýšení produktivity při každodenním 2D strojírenském návrhu.

TC UPET, Rumunsko – pojezd jeřábu (detail)
TC UPET, Rumunsko – pojezd jeřábu (detail)

Nástroje pro výměnu a správu dat

Autodesk Vault
Aplikace je přímou součástí strojírenských produktů firmy Autodesk (Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical). Organizuje návrhová data a chrání je před nevratnými změnami, zpřístupňuje a opakovaně využívá rozpracovaná data, přičemž nedochází k problémům při sdílení souborů v pracovní skupině.

Autodesk Productstream
Nástroj pro plnohodnotnou správu konstrukčních dat, automatizuje a spravuje proces změnových řízení a současně umožňuje celému inženýrskému oddělení udržet kontrolu nad návrhovými daty. Navíc nabízí široké možnosti spolupráce s podnikovými informačními systémy. Díky takto zlepšené výměně informací s ostatními odděleními významně snižuje chybovost v celém výrobním procesu.

Autodesk Streamline
Zajišťuje spolupráci při řízení projektu, pomáhá dosáhnout maximálního zviditelnění projektu při současné jednoduchosti ovládání a minimálních nákladech. Zlepšuje spolupráci se zákazníky a dodavateli prostřednictvím oznámení zasílaných elektronickou poštou a zpráv o projektu v aplikaci Autodesk Streamline. Zobrazení návrhů a opatření poznámkami je snadné díky zabudované technologii Autodesk DWF.

TATRA letiště Indie - letištní požární automobil CAS 40 na podvozku TATRA 815 pro Airports Authority of India, výrobce THT Polička, ČR
TATRA letiště Indie - letištní požární automobil CAS 40 na podvozku TATRA 815 pro Airports Authority of India, výrobce THT Polička, ČR

Rozšiřující aplikace

ADN (Autodesk Developer Network)
ADN sdružuje několik tisíc nezávislých vývojářů na celém světě, kteří doplňují specializovanou funkčnost k produktům firmy Autodesk jako je například pevnostní analýza, fluidní dynamika, formy a nástroje, datové translátory, ...).

Reference

Díky 25leté historii společnosti Autodesk se formát DWG stal de-facto standardním formátem CAD dat a strojírenská řešení Autodesk jsou nejrozšířenější na světě, např. jen systému Autodesk Inventor je celosvětově instalováno a používáno více než 700.000 komerčních licencí.
Strojírenská řešení Autodesk úspěšně využívají v České republice například tyto společnosti: VAI HP, Preciosa, TOSHULIN, Škoda Holding, Alstom, Siemens, THT Polička, SOR Libchavy, VIADRUS – ŽDB Group, ZVVZ-Enven Engineering a mnoho dalších.

Autor je manažerem prodeje strojírenských řešení ve společnosti Autodesk.