E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CIMATRON E

Autor článku: Administrator   
Izraelská společnost CIMATRON Ltd. je jedním z předních světových vývojářů CAD/CAM software se zaměřením především na výrobu nářadí a forem. Firma má ambice expandovat do všech souvisejících oblastí CAD/CAM trhu, přičemž jedním z cílů je nabídnout uživatelům zvýšení produktivity koncepční změnou dosavadních nemoderních řešení. Z technologí, které v posledních letech nabývají na významu, je důležité generování softwarové 3D geometrie z fyzického dílu – tedy tvorba digitálního modelu a práce s ním, když vstupem je designový prototyp nebo existující výrobek.
Aplikací v CAD/CAM systému CIMATRON, která mění dříve zažité standardy a postupy, je modul ReEnge Advanced – modul pro reverzní engineering. Tento software slouží pro rychlý a snadný převod geometrie z fyzického modelu do jeho digitální podoby a následnou efektivní práci s těmito daty. Umožní také dynamickou verifikaci a modifikaci převzatého tvaru ze scanneru a tvorbu hybridního STL-NURBS modelu jako podkladu např. pro generování kódů pro obrábění.
Ve světě komplikovaných tvarů a složitých geometrií výrobci neustále hledají cesty, které by zkrátily dobu uvedení nových výrobků na trh a vyhověly stále stoupajícím nárokům spotřebitelů na užitnou hodnotu a vzhled. Pro návrháře je stále základem fyzický model. Toto základní pravidlo platí jak u módních doplňků, tak v automobilovém průmyslu a je první překážkou ve využití moderních CAD/CAM metod k dosažení precizní digitální reprezentace produktu.

Skutečný tvářecí nástroj
Skutečný tvářecí nástroj

Aplikace ReEnge Advanced stírá hranice mezi uměním a nástrojařskou výrobou a překračuje očekávání obou skupin – jak návrhářů, tak výrobců. CIMATRON umožňuje přiblížit masovou výrobu konečného produktu co nejblíže originálním představám designerů, kteří ve svých projektech ne vždy zohledňují mechanické vlastnosti zvolených materiálů a praktické konstrukčně-technologické požadavky na cenově efektivní výrobu.
CIMATRON ReEnge Advanced zkracuje čas návrhu a vývoje a snižuje režijní náklady efektivním sloučením světa fyzického modelu a digitálních dat. Funkčnost hybridního modeláře boří bariéry mezi souborem tzv. „mraku bodů“, STL sítí a plošnými/objemovými tělesy. To umožňuje návrhářům importovat výstupy z digitálních či optických přístrojů (skenerů) a optimalizovat či modifikovat data společně s plošným a/nebo objemovým modelem.
Použitím výkonných funkcí pro úpravu STL dat, může být STL mesh přímo ořezána rovinami a plochami a uceleně integrována do konečného návrhu hybridního modelu. Tato výsledná geometrie může pak být použita pro nástroje v CIMATRON NC a jednoduše zkompletována pro výpočet technologických a výrobních parametrů.

Virtuální tvářecí nástroj
Virtuální tvářecí nástroj

Unikátní re-designová koncepce CIMATRON Revese Engineering umožní zkrácení času a snížení nákladů, vyplývající z redukce podílu manuálních činností při tvorbě fyzického modelu a při jeho změnách. Tyto práce jsou nahrazeny efektivnějšími elektronickými úpravami digitálního modelu, kdy je možné na obrazovce monitoru realizovat a simulovat tvary nových verzí existujících produktů a tyto výsledky bezprostředně připomínkovat z pohledu efektivní výroby.
CIMATRON Reverse Engineering zastřešuje celý proces přeměny dat, získaných ze scanneru, na geometrii použitelnou pro zpracování podkladů pro výrobu. Tato aplikace má nástroje pro tvorbu, modifikaci a editování „mraku bodů“, NURBS křivek a ploch a STL souborů.

Soustava bodů získaných ze skeneru
Soustava bodů získaných ze skeneru
Úprava dat, natažení řídicích křivek
Úprava dat, natažení řídicích křivek
Proložení hlavních ploch
Proložení hlavních ploch
Úprava a dokončení plošného modelu
Úprava a dokončení plošného modelu

Mezi hlavní přednosti patří:

IMPORT - snadný import převzatých dat, získaných ze scanneru (optického, mechanického)

ZPRACOVÁNÍ „MRAKU BODŮ“
 • snadná filtrace a odstranění nechtěných elementů
 • segmentace a ořezání
 • dělení plochami
 • operace pomocí 2D křivek
TVORBA GEOMETRIE - velkou předností systému CIMATRON je interaktivní tvorba hybridní geometrie, slučující přednosti importovaných dat s možností „manuálních“ zásahů návrháře. Aplikace obsahuje nástroje na tvorbu a úpravu:

SPLINE
 • uzamykání k existujícím bodům
 • dynamická modifikace
 • dynamická verifikace křivosti
 • projekce na STL soubor
 • volné formování křivek
 • skicování na STL soubor
PLOCHY
 • uzamykání k existujícím bodům
 • uzamykání k STL regionu
 • dynamická modifikace
 • verifikace křivosti
 • tvorba „mozaiky“ (generování STL modelu)
STL - další z výhod aplikace CIMATRON jsou výkonné nástroje pro ořez, usnadňující tvorbu hybridních STL, objemových a plošných modelů. S ohledem na průběžné vylepšování a modifikaci digitalizovaných dat a měněnou geometrii modelu zákazníkem, CIMATRON Reverse Engineering nabízí cestu k cenově efektivní výrobě využitím:
 • tvorby STL ze souboru bodů
 • ořezáním rovinami a/nebo vícenásobnými plochami
 • vytvořením hraničních spline
 • využitím průniku STL a ploch
 • „parting line“
 • funkcí pro vyhlazení povrchu a hranic
 • nehomogenní změny měřítka
 • dalších funkcí pro úpravu ploch

ZÁVĚR

CIMATRON ReEnge Advanced je ideální aplikace, nacházející využití zejména:
 • v oblastech průmyslu, kde ručně zhotovený model je stále ještě základem designu
 • pro redesign existujících produktů
 • při absenci výkresů a tvorbě digitálního modelu z fyzického dílu
 • Re-engineering vadných nebo poškozených dílů, od kterých není žádná dokumentace
Výhradním distributorem CAD/CAM řešení izraelské firmy CIMATRON Ltd. pro Českou republiku je společnost DAGIS a.s.