E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PDM/PLM a příprava výroby

Společnost TPV group ve spolupráci s firmami BB Consult a UGS připravila koncept propojení PDM/PLM systému TeamCenter a produktu pro přípravu výroby TPV2000. Cílem propojení těchto systémů je umožnit jednotlivým pracovníkům pracovat v jejich nativním prostředí.Tedy především konstruktérům práci v CAD bez nutnosti používání dalších systémů a komplikovaného přepisování informací vzniklých v CAD prostředí do dalších systémů jako je TPV2000, ERP systémy apod.
Propojení uvedených systémů umožňuje technologům a výrobě přístup k aktuální dokumentaci. Přínosem je dostupnost kvalitní a správné dokumentace na správném místě, včetně minimalizace možných chyb vzniklých při ručním přepisování informací z jednoho systému do druhého.

Způsob práce v TeamCentru
Způsob práce v TeamCentru
Základní motivací tohoto kroku jsou následující otázky:
 1. Kdo všechno se podílí na návrhu výrobku?
 2. Kde se rozhoduje o ceně výrobku?
 3. Jakým způsobem lze zlepšit činnosti v bodech 1. a 2.?

Integrace Teamcenter Engineering s dalšími produkty
Integrace Teamcenter Engineering s dalšími produkty
Odpovědi na první dvě otázky jsou snadné:
 1. Na definici výrobku se podílí obchodníci, pracovníci marketingu, pracovníci vývoje, technologové a řada dalších. Pro svou činnost používají znalosti a zkušenosti nabyté dříve, včetně častého používaní a modifikací již dříve vyráběných výrobků.
 2. Cena výrobku je určena už na začátku vývoje, resp. v jeho ranné fázi. Vhodná volba výchozích materiálů, použitých technologií, apod. výrazně ovlivňuje cenu výrobku. Včasné sdílení všech informací je potom základem pro úspěch.
Odpovědí na otázku 3. může být právě kvalitní PDM/PLM systém v podání produktu TeamCenter. TeamCenter postihuje většinu podnikových procesů týkajících se vývoje výrobku a jeho dokumentace.
Oblast PLM je v současné době označována analytiky vedle systémů ERP, CRM a SCM jako čtvrtá nejdůležitější oblast pro rozvoj podniku, kde navíc platí, že investice do oblasti PDM/PLM systému je nejefektivnější investicí – pokud chce firma být na špičce ve svém oboru. Platí totiž, že řada informací a dokumentů je znovupoužitelná, navíc v sobě skrývá znalosti a poznání předchozích pracovníků. Pokud ale firma nemá dobrou správu PDM/PLM, jsou obvykle tyto informace obtížně dostupné (pokud vůbec) a navíc jsou obvykle v horší kvalitě. A právě zde je vhodné místo, kde lze s nasazením PDM/PLM systému začít.

Uživatelský interface Teamcenter Engineering
Uživatelský interface Teamcenter Engineering
Integrace Teamcenter Engineering v produktu NX 3
Integrace Teamcenter Engineering v produktu NX 3
  Integrace Teamcenter Engineering v produktu CATIA V5
Integrace Teamcenter Engineering v produktu CATIA V5

TeamCenter je systémem, který je vystavěn na robustním řešení pro správu dokumentace a řízení životního cyklu výrobku. Systém má několik modulů, které umožňují především:
 1. bezpečnou správu technické dokumentace s definovanými přístupovými právy
 2. sledování a řízení změn nad touto dokumentací
 3. spolupráci uživatelů a sdílení veškeré dokumentace, včetně jejich komunikace
 4. automatické převody informací z CAD dokumentů do databázové podoby pro většinu moderních CADů – SolidEdge, Ideas, NX, Solidworks, Catia, ProEngineer, AutoCAD, Inventor, MentorCAD
 5. integrovaná spolupráce s programy pro zpracování kancelářských dokumentů – podpora MS Office
 6. zlepšení komunikace s dodavateli a odběrateli pomocí definovaných přístupů do databáze dokumentace a přístupem přes www rozhraní
 7. automatizované schvalování požadavků změn a jejich analýzu
 8. řízení projektů, zdrojů a jejich vyhodnocování
 9. řízení požadavků a jejich vyhodnocování
 10. snadnou simulaci výrobních procesů

V oblasti přípravy výroby zajišťuje propojení systémů TeamCenter a TPV2000 následující funkčnosti:
 1. automatizovaný převod dat z CAD do TPV2000
  1. přenos struktury výrobku (1 úroveň i celá struktura) – kusovníků
  2. přenos doplňkových údajů o výrobku – materiálová norma, jakost, apod.
 2. přístup k databázi normálií v ERP systému a jejich použití v CAD
 3. přístup k dokumentaci (3D modely, výkresy, další dokumentace) z prostředí TPV2000
 4. návaznost změnových řízení v konstrukci na technologii a obráceně
 5. řízení a plánování vývoje

Ukázka sledování dokumentace v TeamCentru
Ukázka sledování dokumentace v TeamCentru
  Ukázka konzistence přenosu struktury výrobku mezi TeamCentrem a TPV2000
Ukázka konzistence přenosu struktury výrobku mezi TeamCentrem a TPV2000

Historie produktu TeamCenter sahá do počátku devadesátých let a za tu dobu nasbírali jeho tvůrci dostatek zkušeností k tomu, aby byl systém spolehlivý, poskytoval opravdu přesné údaje a v maximální možné míře eliminoval lidské chyby pří práci s ním. Od svého začátku byl Teamcenter Engineering spojen s CAD programem Unigraphics firmy UGS. To znamená, že od začátku byl kladen důraz na těsnou integraci mezi ním a CAD programem.
V současnosti to znamená, že všechny hlavní funkce CAD systému UG/NX jsou přímo podporovány v Teamcenter Engineering. Tento trend byl aplikován i při implementaci integrací s dalšími CAD programy, můžeme jmenovat aspoň některé: Solid Edge, Ideas NX, Catia, Pro/Engineer, Inventor. Rozhodně to ale nejsou všechny. Za zmínku stojí i možnost kombinace dat z různých CAD systémů v rámci jedné sestavy. Takto široce pojatá integrace mezi CAD a PDM patří k hlavním přednostem Teamcenter Engineering a dělá ho v oblasti PDM řešení do značné míry jedinečným.
Společnost TPV group se věnuje především implementacím systému TPV2000, který je primárně určen pro tvorbu a správu výrobní dokumentace od tvorby výrobku (co se vyrábí a z čeho se skládá), přes jak se vyrábí (pracovní postup, normování), až po co je k výrobě potřeba (nářadí, nástroje, apod.). V jejím portfoliu jsou i následné oblasti, jako jsou kalkulace cen výrobků, zakázek, servis a další.
Vývojem produktu se zabývá vývojářská společnost TPV2000Společnost BB Consult.
UGS PLM Software, dnes divize Siemens Automation and Drives (A&D), je vedoucí mezinárodní softwarová firma zaměřená na vývoj a poskytování software a služeb v oblasti PLM a podporu tzv. kolaborativního způsobu vývoje produktů svých zákazníků.
Společným cílem je maximální zkrácení předvýrobních etap paralelní prací skupin pracovníků při snížení nákladů s cílem co nejrychlejšího vstupu nového výrobku na trh. Pomáháme tak našim zákazníkům dosáhnout výrazné konkurenční výhody a zvýšení zisků.

Autor pracuje ve společnosti TPV group.