Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.
25. května 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

V-Ray Next pro 3ds Max nabízí především automatické analýzy scény se samostatně se učícím programem. Nová funkce Adaptive Dome Light (ADL) automaticky vytvoří čistší a přesnější osvětlení v obraze, a to až sedmkrát rychleji. Není tedy nutné nastavovat u oken a světlíků proud světla. Vlastní inteligencí je obdařena i V-Ray Physical Camera, kterou stačí zaměřit a získat obrázek, přičemž expozice a vyvážení bílé se opět nastaví automaticky.Solidworks


Produkty FEATool Multiphysics PDE a FEM Simulation Toolbox fir­my Precise Simulation jsou určeny pro Matlab a GNU Octave a vy­chá­ze­jí ve verzi 1.8. Mezi novými funkcemi a vylepšeními najdeme například integraci CFD solveru OpenFOAM, a díky tomu rozhraní s FEM vý­po­če­t­ním zařízením FEniCS a externí generátory sítí jako DistMesh, GiD, Gmsh a Triangle. Nové a jednoduché rozhraní umožňuje modelování problémů jak laminárních, tak plně turbulentních proudění nestlačitelných ...CAD platforma Onshape, kterou vytvořilo několik bývalých pracovníků ze SolidWorks, je kompletně dostupná v cloudu. Od vydání doplňku i.materialise v roce 2016 je přístupnější většímu okruhu klientů. Dvě nové cloudové aplikace byly představeny v únoru, v březnu pak Design Data Management 2.0. V současné době nabízí Onshape novou edici svého CAD softwaru Onshape Enterprise, jež nabízí většímu počtu účastníků z různých míst přístup ke konstrukčním datům ...EDU poradenství a Konica Minolta Business Solutions Czech po­řá­da­jí v Brně 6. června 2018 seminář Polytechnické vzdělávání a moderní formy výuky na základních školách. Na semináři se účastníci mimo jiné seznámí s novými formami výuky pomocí 3D technologií a jejich mezipředmětovými vazbami (matematika, fyzika, pracovní činnosti, technické kreslení, počítačová grafika ICT, konstruování a design a zhmotnění vlastního návrhu pomocí 3D tisku).V minulém měsíci vyšel produkt ZWCAD
2018 SP2 s řadou důležitých nových funkcí, a z něho vycházejí i nové verze programů ZWCAD Me­cha­ni­cal a Architecture 2018 SP2, určené pro stavební a zpra­co­va­tel­ský průmysl. Nabízejí tedy rovněž nové funkce ZWCADu, a to například možnost vytvářet, otevírat a ukládat výkresy v DWG/DXF 2018, dále lze specifikovat ...Společnost Kisters vydává 3DViewStation, jenž funguje jako 3D pro­hlí­žeč, nástroj pro analýzu 3D CAD a digitální mockup (DMU), kom­pa­ti­bil­ní s moderním rozhraním Office. Pro integrace lze využít jak stolní, tak ActiveX verzi, jež nahrává nativní a neutrální CAD data, s podporou struktury virtuálních produktů a grafickou navigací. Rovněž existují verze HTML5 WebViewer a VR-Edition. Novinkami ve verzi 2018.0 jsou možnosti importu 3D souborů ...SMIRT 2018 R1 nabízí vylepšení ve SMIRT DieBuild, včetně možnosti změnit osy u všech operací v simultánních procesech, zobrazit všechny nepřipojené procesy a novinkou je také tlačítko Update Operation v náhledu. Nejnovější verze programu SMIRT DieNC přináší několik vylepšení, včetně nových Profile Metods, které umožňují uložení Profile Page parametrů do souborů a jejich opětovné použití pro budoucí úlohy, čímž jsou dosažitelné ...Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) si vybrala spo­le­č­no­st Simufact Additive pro pomoc s aplikací 3D tiskových procesů se­le­kti­v­ní­ho tavení laserem (SLM). Simulační software Simufact navíc umožní předvídat výsledky SLM. CERN chce rovněž využít 3D tisk pro vývoj nových materiálů a komponent. Patentovaná SLA 3D tiskárna vyrábí náhradní díly pro velký hadronový urychlovač (LHC) již od roku 2014 a v současné chvíli chce organizace využít i procesy ...Tiskárna Brno (CCB)

Tématické sekce CAD.cz

LinuxEXPRES (news 300px)

Kalendář akcí

Nejbližší akce
28.05. AutoCAD LT pokročilý
28.05. Autodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor
30.05. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
01.06. Webinář: Jak najít jehlu v kupce dat
04.06. Školení AutoCAD základní
04.06. Školení AutoCAD LT základní
04.06. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
04.06. Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)
04.06. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
04.06. Autodesk Inventor – návrh plechových dílů a součástí (Sheet Metal Design)...

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit [SUBSCRIPTIONS]. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,