OLTIS group
Google překladač: English Deutsch
Bentley
Tiskárna Brno (CCB)

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: AutoCAD | Autodesk | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Superšrafy | Vzdělávání

 Nicom Obr01-1850Dnešní tip přidávám na žádost některých uživatelů, kteří reagovali na můj poslední článek o vytvoření šrafovacího vlastního vzoru. Prý slyšeli něco o superšrafách, tak jestli bych je nemohl uživatelům také přiblížit. No a protože se blíží čas vánoční, tak kdy jindy přání splnit…

Tags: Aditivní výroba | i-AMdigital | Marion Technical College | MIT | Platforma | Výuka | Vzdělávání

iamdigital-1850Od 1. ledna 2019 bude spuštěna interaktivní vzdělávací platforma i-AMdigital, která je zdarma a nabízí nejenom pomoc ve zlepšení dovedností, ale také třeba najít zaměstnání v oblasti aditivní výroby. I-AMdigital se spojila s Massachusettským technologickým institutem a Marion Technical College, které nabízejí rovněž kurzy věnované aditivní výrobě. V komunitě i-AMdigital je také možné sdílet a číst informativní příběhy a průmysloví výrobci zde mohou nabízet volná místa, možnost spolupráce na živnostenský list a další možnosti pracovních nabídek.

Tags: 2019 | CAD/CAM | CAM | MecSoft | Obrábění | RhinoCAM | Rhinoceros | VisualCAD/CAM

RhinoCAM 2019Společnost MecSoft oznámila nová vydání svých dvou produktů: RhinoCAM 2019, což je plně integrovaný CAM doplněk pro Rhinoceros 5 a 6, a VisualCAD/CAM 2019, samostatný CAD/CAM produkt. Mezi nezajímavějšími novinkami a vylepšeními najdeme u dvouapůlosého obrábění novou řezací metodu Drag Knife nebo v profilu obrábění volby pro obrábění rohů, u tříosého obrábění vylepšení u obrábění rovných ploch, možnost zadat trochoidní pohyby (po kruhové dráze) pro vysokorychlostní obrábění či vylepšená spojení řezů.

Tags: CNC | ModuleWorks | Obrábění | Prism | Programy | Sandvik | Simulace

ModuleWorks Sandvik-Group-1850Společnosti ModuleWorks, přední dodavatel CAD/CAM softwarových komponent pro obrábění a simulace, a Sandvik Machining Solutions, nabízející nástroje a nástrojové systémy pro obrábění kovů, spo­lu­pra­cu­jí na vývoji nové generace dotykové programovací technologie pro rychlou tvorbu a simulaci CNC programů. Nová aplikace se jmenuje Prism a na této adrese jsou zveřejňovány aktuální novinky kolem ní. Vývoj samotný probíhá v Applied Manufacturing Technologies, divizi Sandvik Machining Solutions.

Tags: 3D tiskárny | Hardware | MakerBot | Method | Precision | PVA | Specialty | Stratasys

MakerBot-Method-1850Nová kategorie 3D tiskáren je určena profesionálům a zařadit se dá někam mezi stolní a průmyslové tiskárny. Nabídne funkce, které byly doposud možné právě jen na průmyslových tiskárnách, a to za výrazně nižší cenu. Tiskárna využívá průmyslové technologie a odborné zna­lo­sti společnosti Stratasys. U tiskáren Method najdeme obíhající vy­hří­va­nou komoru, dva výtlačníky, ve vodě rozpustné PVA výplně, ne­pro­pu­st­né zásobníky materiálu nebo velmi pevný kovový rám, a také za­bu­do­va­né senzory a funkce pro automatizace.

Tags: 22minutový | Composer | SolidWorks | Velké sestavy | Vzdělávání | Webináře

SV SW Composer Player-1850Už v pátek 14. prosince 2018 se můžete zúčastnit 22minutového we­bi­ná­ře o způsobech práce s velkými daty v Solidworks Composeru, ale také vidět vybrané novinky nejnovější verze a další užitečné tipy. Před­ná­še­jí­cím je jako obvykle Miloš Hrazdíra a webový seminář za­čí­ná v pátek 14. prosince 2018 v 10:00 hodin. Takže pokud tvoříte ná­vo­dy a další technickou dokumentaci pro rozsáhlé sestavy, potřebujete získat obrázky a animace ještě před dokončením investiční akce, ne­ba­ví vás čekat na otevření sestavy nebo tvoříte technickou do­ku­men­ta­ci pro běžné výrobky a potřebujete nástroj pro získání rea­li­sti­c­kých grafických podkladů, dozvíte se že Composer tuto práci zvládá s lehkostí.

Tags: 20. výroční edice | 2019 | CAD | Collaboration | Design | IronCAD | Souite | Velké sestavy

iron-cad02-1850Oficiální název této edice zní IronCAD Design Collaboration Suite 2019. Produkt je určen pro navrhování velkých sestav a pracovních postupů obvyklých mezi výrobci strojů. Toto nové vydání rozšiřuje možnost nástroji Shrinkwrap zjednodušit importované a nativní modely a dovoluje nahrát zjednodušenou nebo plnou verzi podle potřeby. Funkce se dá využít u souborů, které projektové týmy obdrží od svých partnerů a potřebují je využít ve svém návrhu.

Tags: 3D tisk | Biotiskárny | Cellink | Hardware | Holograph-X | Prellis Biologics

cellink-prellis-biologics-x-bioprinter-1850Švédská společnost zabývající se biologickým tiskem a firma ze San Franciska, orientující se na 3D tisk tkání, se spojily, aby komerčně nabídly holografickou technologii biotisku ve vysokém rozlišení pro tisk v mikrorozměrech. Výsledkem má být tiskárna Cellink Ho­lo­graph-X Bioprinter s odhadovanou prodejní cenou 1,2 miliony dolarů, která údajně zcela poprvé umožní biotisk prevaskulárních struktur tkání podporujících růst tkáně 10krát větší, než je běžná kultura sfé­ro­idů. Navíc systém pracuje s jakýmkoliv CAD souborem vyvinutým vý­z­kum­ní­ky pro vnitřní orgány.

Tags: 2019 | Lathe | Mastercam | Nástroje | Obrábění | Strojírenství | Techniky | Výkon

Mastercam-2019-Lathe-hi-resMastercam 2019 Lathe obsahuje nový nástroj pro konstrukci, pro­s­t­ře­dí pro kompletní soustružnicko-frézovací obrábění (s au­to­ma­ti­zo­va­ným nastavením práce, přenosem součástí, celkovou simulací stroje a zje­d­no­du­še­ným programováním v osách C/Y dráhy nástroje), více mo­ž­no­stí rýhování v Lathe Groove a další. Stavební nástroje z modelů 3D STEP nyní využívají nový nástroj pro tvorbu návrhu. Jde o funkční panel s navigací ve stylu záložek a strukturovanými postupy. Lze si navolit ná­st­ro­je, přiřadit je k dané operaci a prohlédnout si je v akci na si­mu­lá­to­rech Classic Backplot a Mastercam Simulator.

Tags: 2019 R1 | CAD/CAM | Reverse engineering | Reverzní inženýrství | Software | VISI

VISI 2019R1 1000 2-1850VISI 2019 R1 společnosti Vero Software, jakožto součást většího spolupracujícího projektu pro reverzní inženýrství a odlévání, nabízí rozšířené přímé rozhraní pro více přenosných měřicích paží a ske­no­va­cích zařízení Leica od Hexagonu. Za pomoci vylepšeného spe­cia­li­zo­va­né­ho modulu se tak dá využít reverzní inženýrství nebo vytvářet modely odlitků z prostředí VISI. Novinkami jsou například značení všech ocelových trnů (vyhazovačů) u návrhu plastových forem s pře­hle­d­ným zobrazením v uživatelem definované tabulce.

Tags: Aplikace | Chytrémapy.cz | GIS | Katastr nemovitostí | Ortofotomapa | RÚIAN | TopGis

chytremapy-cz-napojeni-na-katastr-nemovitosti-1849Spojení kvalitních leteckých snímků celé České republiky s přímým přístupem do katastru nemovitostí nabízí nová aplikace na webu Chytremapy.cz společnosti TopGis. Kromě toho v ní návštěvníci na­le­z­nou na jednom místě řadu dalších důležitých informací včetně pa­no­ra­ma­ti­c­ké­ho pohledu do ulic. Podívat se mohou i na věcná břemena, způsob vytápění či použitý materiál pro výstavbu budov. Přímo v ap­li­ka­ci lze využít také nástroje na přesné měření. Autorem aplikace, která je zcela zdarma dostupná všem na webu Chytremapy.cz, je brněnská společnost TopGis.

Tags: Android | AR/VR | eDrawings | HOOPS Visualize | iOS | META | Podpora | Tech Soft 3D

Tech Soft 3D-1849HOOPS Visualize je grafický engine, který umožňuje vývoj nej­mo­der­něj­ších 3D inženýrských aplikací, nyní s využitím VR brýlí HTC Vive, Microsoft HoloLens, Oculus Rift a Meta 2. Pomocí HOOPS Exchange mají softwarové firmy přístup ke 3D CAD datům. Tech Soft 3D pak no­vě tuto možnost obohacuje o náhlavní soupravy virtuální (VR) a roz­ší­ře­né (AR) reality pro více smyslů a také o mobilní AR aplikace. So­lid­works, dlouholetý partner Tech Softu 3D, například využívá HOOPS Vi­su­a­li­ze v rámci eDrawings pro mobilní aplikace iOS a Android.

Tags: Autodesk | BIM 360 | ICT | Integrace | MEP | Travebnictví | TZB

ICTtracker-1849Softwarová společnost Innovative Construction Technology (ICT), zabývající se řešeními rozšířené reality (AR – augmented reality) v oblasti stavebnictví, oznámila integraci s Autodesk BIM 360. ICT vytváří software pro dodavatele z oblasti technického zařízení budov (TZB nebo MEP jako zkratka anglických pojmů Mechanical, Electrical, Plumbing) s podporou komplexních stavebních projektů. Manažeři mají možnost kontroly práce v reálném čase. Nejnovějším řešením firmy je ICT Tracker.

Strana 1 z 579

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>