Amper 2019
Google překladač: English Deutsch

Tags: Automatizace | Efektivita | Logistika | Materiál | MiR | NIDEC GPM | Přeprava | Roboty

NIDEC II-1848Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvedla, že NIDEC GPM Group, německý výrobce vodních čerpadel v automobilovém prů­my­s­lu, zefektivnil díky mobilním robotům MiR100 svou vnitropodnikovou lo­gi­s­ti­ku a zvýšil konkurenceschopnost. Automatizací přepravních procesů navíc uvolnil své pracovníky na produktivnější a méně na­má­ha­vé čin­no­sti. Ve výrobním zařízení v Durynsku využívají jednoho ro­bo­ta k zá­so­bo­vá­ní pracovníků výrobním materiálem a další dva roboty k zá­­so­­bo­­vá­­ní montážních linek komponentami.

Tags: AVR Platform | Creator AVR | EON Reality | Nové funkce | Výkon | Vylepšení | Web Portal

EON AVR-1848Nejnovější aktualizace AVR Platform od EON Reality nabízí funkce pro více uživatelů, nahrávání interakcí a spoustu dalších funkcí pro lepší správu a výkon. V nabídce novinek najdeme i internetový portál AVR Web Portal. Ale popořadě. Funkce Interaction Recording obsažená v Creator AVR umožňuje uživatelům nahrávat své pohyby a interakce s objekty v aplikaci a využít již existující hlasové nahrávání. Další nová funkce v Creator AVR je určena pro spolupráci a dovoluje jak učitelům tak studentům přidat do výukových lekcí další uživatele.

Tags: 2019 R1 | Anylýza | CAD | Client Viewer | Data | Překladače | Prohlížeč | VERO | WorkXplore

WorkXplore-1-1848Většina vylepšení této nové verze prohlížeče CAD souborů s možností analýz týká funkce Client Viewer, kdy lze pracovat s hodnotami pa­ra­me­t­rů jak manuálně, tak automaticky, v menu Options (volby) pak při­by­ly nové parametry u rozhraní. Díky nové verzi a nastavením lze ex­por­to­vat celé scény vytvořené ve WorkXplore do prohlížeče Client Viewer. Pokud je v nastavení nějaká volba pro export zaškrtnuta, automaticky proběhne export i příště. V prohlížeči Client Viewer se pak objeví nová záložka s náhledem všech scén exportovaných z WorkXplore.

Tags: FactoryTalk | InnovationSuite | IoT | MOM | Podpora | Průmysl | PTC | Rockwell Automation

Rockwell PTC-1848Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové soft­wa­ro­vé sestavy FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC, která umožňuje výrobním podnikům optimalizovat jejich průmyslový provoz a poskytuje lepší údaje a přehled pro rozhodování, čímž zvy­šu­je pro­du­k­ti­vi­tu. S touto novou sestavou zákazníci získají kom­p­let­ní pře­hled o provozu a stavu systémů z jednoho zdroje informací uvnitř or­ga­ni­za­ce. Tato společná nabídka představuje první produkt, který v ná­va­z­no­sti na strategické partnerství oznámené v červnu spojuje tech­no­lo­gie obou společností.

Tags: CAD.Opera Glass | Hardware | Hewlett-Packard | Náhlavní souprava | VR ochutnávka

vr-design-1847Na konferenci Autodesk University představilo HP prototyp své ná­hla­v­ní soupravy Opera Glass pro tzv. VR ochutnávku neboli VR snacking. Jsou určena pro 3D CAD navrhování a rychlý náhled modelu ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě, tedy jinak řečeno pro rychlé přepínání mezi CAD a virtuální realitou. Podle prohlášení HP Labs umožní Opera Glass rychlé a sna­d­né pře­pí­ná­ní mezi hlavním displejem a náhlavní soupravou, když uži­va­tel sedí nebo stojí u pracovního stolu, aniž by byl narušen pracovní proces.

Tags: 3D tisk | Měsíc | Regolit | Stavitelství | Vesnice

Lunar base-1847Evropská kosmická agentura (European Space Agency – ESA) se váž­ně zabývá projektem obyvatelné vesnice na Měsíci, vytvořené pře­vá­ž­ně pomocí 3D tisku. Protože dodávat zásoby ze Země by nebylo je­­d­­no­­du­­ché, měly by být pro stavbu využity materiály, jež jsou k na­le­ze­ní na na­šem souputníku, především pokryvná hornina regolit. Ve studii nazvané Aditivní výroba měsíční vesnice (Additive Manufacturing for a Moon Village) zkoumá skupina výzkumníků proveditelnost takového projektu.

Tags: CAD | Hry | Hum3D | Modely | Reklamy

Simson S50-1847Od roku 2005 pomáhá Hum3D umělcům z více než 80 zemí ušetřit čas a vytvářet úžasné práce v oblasti filmu, videoher a vizualizací. Návrháři mohou v e-shopu najít 3D modely z jakékoliv epochy. Studio Hum3D úspěšně spolupracuje s lídry reklamních a herních trhů. Podobně jako jiní obchodníci, i Hum3D se zapojil do slevových akcí Black Friday. A oznámil při této příležitosti hned 70% slevu na více než 4000 3D modelů. Je to poprvé, co dělá tak velký prodej. Na černém pátku se podílí produkty ze všech kategorií – od automobilů po lodě. Všechny modely naleznete na hum3d.com/sale.

Tags: CADENAS | ECAD | ECAD-Port | Knihovny | Komponenty | Projektová data | Spolupráce | Zuken

Zuken-CADENAS-ECADPORT-1-1847Zuken podepsala partnerství s firmami CADENAS, předním po­s­ky­to­va­te­lem on-line knihoven komponent, a ECAD-Port, nabízející kniho­vnu elektrických komponent. Uživatelé nástrojů pro elektrické na­vr­ho­vá­ní E3.series od Zukenu, tak budou mít zdarma přímý přístup do kniho­v­ny komponent CADENAS s možností vyhledávání a nahrání vybraných dílů přímo do prostředí E3.series. Všechny elektrické kom­po­nen­ty jsou ověřené a validované. Knihovna nabízí inteligentní pro­jek­to­vá data více než 700 různých výrobců.

Tags: 3D tisk | AM Process Simulation | deformace | Siemens | Simcenter 3D | Simulace | XFEM

BladeDistortion sim vs reality v2-1847Firma Siemens, která už nabízí několik simulačních softwarů, přichází tentokrát s novinkou Simcenter 3D AM Process Simulation pro si­mu­la­ci procesu aditivní výroby se zaměřením na predikci deformací bě­hem 3D tisku, kde se vyskytují vysoké teploty. Produkt využívá digitální dvojčata pro simulaci samotného procesu krok za krokem ještě před tiskem samotným a předvídání deformací a jejich korekce tvorbou op­ra­ve­né geometrie. Tzv. digitální páteřní síť umožňuje vytvořit dopředu vyvážené modely a nahrát je zpět do samotného návrhu a výrobního postupu bez nutnosti převodu dat.

Tags: 3D Modelování | Bricscad | Dokumentace | dwg | Export | Mechanical | Verze 19 | Výkresy

bricscad mechanical02-1847Společnost Bricsys se již dříve rozhodla zlikvidovat mýtus, že systémy založené na DWG se nehodí pro BIM. A je připravena rozbít některé mýty o konstrukci mechanického výrobku. Nejprve přidala BricsCAD Platinum k produktu dříve známému jako Sheet Metal pro BricsCAD. Pak z neuvěřitelného seznamu nových prvků V19 v oblasti 3D mo­de­lo­vá­ní propojila parametry, kinematiku, modelování sestav a detailů pro­du­k­tu. Po dobrém promíchání, voila! – přivítejte nový BricsCAD Me­cha­ni­cal. Nabízí přímé 3D modelování a zabezpečení obvyklé u CAD formátu.

Tags: 2019 R1 | CAM | Průmysl 4.0 | Reálný čas | Sledování | Vero Software | WorkNC | WorkPLAN

WorkPLAN 2019 R1-1847WorkPLAN 2019 R1 pokračuje v propojení s dalšími aplikacemi od Ve­ro Softwaru. Nově pak obsahuje rovněž rozhraní pro software WorkNC CAM. Doby obrábění jsou automaticky generovány sa­mo­t­ným strojem a převedeny do WorkPLANu pomocí monitorovacího nástroje. V rámci požadavků Průmyslu 4.0 software automaticky slu­ču­je roz­díl­ná data jako stav strojů, kódy alarmu, typy stráveného času včetně na­s­ta­ve­ní, produktivního a neproduktivního, nebo in­di­ká­to­ry jako OEE a GEE. WorkPLAN v sobě integruje i modul Planning s do­ty­ko­vým displejem pro plánování.

Tags: HDRI | Hlášení chyb | KeyShot | Luxion | Verze 8.1 | Vylepšení | Výstupy

KeyShot 8-new geometry diplacement-John Seymour-1847Nová verze programu KeyShot 8.1 se soustředí na vylepšení výstupu, hlášení chyb či náhledy. Pro statické obrazy, animační snímky a kon­fi­gu­rá­to­ry je nyní dostupný 16bitový PSD výstup, jenž obsahuje více tónů barev na kanál než typický 8bitový obrázek – u profilu CMYK obsahuje 8bitový snímek 256 barev, zatímco 16bitový 65 536 odstínů. V sa­mo­t­né aplikaci lze nyní využít hlášení chyb a pádů programu, jež se ode­š­lou přímo do oddělení záruky kvality Luxion Quality Assurance.

Tags: 3D tisk | Laminated Resin Printing | LRP | MicroMaker3D | Mikrostruktury | Technologie

micromaker3d-LRP-team-1847Nová technologie 3D tisku vznikla díky spolupráci několika vý­zkum­ných skupin z Nového Zélandu (Callaghan Innovation, MicroMaker3D, IDTechEx Launchpad, KiwiNet) a jmenuje se Laminated Resin Prin­ting (LRP). Umožňuje rychlou tvorbu prototypů (i běžnou výrobu) ve vy­so­kém rozlišení 5 mikronů a s komplexní geometrií struktur mi­k­ro­s­ko­pi­c­ké velikosti se 100% hustotou a rychlostí tisku vrstva za sekundu. Pro porovnání, lidský vlas má zhruba 100 mikronů. Hodí se pro tisk mikrokomponent, filtrů, sítí, blán, tisk na papír, látky nebo PBC, na kůži, silikonové membrány apod.

Strana 8 z 584

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>