3DWiser
Google překladač: English Deutsch
Siemens - Free Trial MM

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAE | Plechy | R3.1 | Simulace | TriboForm | tváření

triboform-1916Společnost TriboForm Engineering nabízí nejnovější verzi svého soft­wa­ru TriboForm 3.1, která obsahuje především realistické zvážení tri­bo­lo­gi­c­kých účinků při simulaci tváření plechů. Při tomto typu simulace je zaručena vysoká přesnost díky faktu, že obvyklý konstantní koeficient tření je nahrazen realistickými a vysoce přesnými daty tření a pro­ma­zá­vá­ní. Uživatelé TriboFormu R3.1 nyní mohou rovněž importovat a využít svá vlastní pokusná data tření, a také údaje o povrchu či mírách plechu. Kromě toho lze nyní zohlednit tření závislé na směru, zvláště pokud má zvolený směr posunu na tření přímý vliv.

Tags: 3D Repo | Aktualizace | Cloud | Platforma | Stavebnictví

Smart-Groups-1916V nové verzi najdeme například přidané funkce jako validaci dat a skupin prvků modelu pomocí Smart Groups, podporu nativního formátu Revitu s možností nahrávat tyto soubory přímo do platformy 3D Repo a zde je spravovat v on-line databázi (není tedy již nutný export do IFC), aktualizaci u SafetiBase (Health & Safety Issue Tracker) pro sdílení a využití zdravotních a bezpečnostních informací a rizik modelu, přístupového klíče API Key pro snadnější ověření identity uživatele (s kompatibilitou s jinými druhy softwarů či formátů) nebo nové volby při vykreslování.

Tags: BIM | BIMcollab | CAD data | IFC | KUBUS | Modely | Prohlížeč | Stavebnictví | Verze 2.2 | Zoom

BIMcollab Zoom--1916BIMcollab ZOOM je IFC prohlížeč, podle BIMcollabu nejrychlejší ze všech dostupných, který dokáže pracovat i s velmi velkými BIM modely. Nová verze má vylepšený renderovací engine, jenž dokáže až o 40 % lépe pracovat s pamětí a nahrát tak skoro dvakrát více IFC či Pointcloud dat. Podporuje nejnovější OpenGL na MacOS a 5K grafiku. Dále byly vylepšeny možnosti importu IFC pro nahrávání jakéhokoliv modelu až do IFC4.

Tags: 2020 | Autodesk | BIM | Revit | Software | Stavebnictví

Revit2020 pathtravel simulation-1915Nové funkce v Revitu 2020 zahrnují například podrobnou dokumentaci více svázanou s návrhem, vylepšení u elektrického návrhu, kdy Revit nyní dovoluje využít napájení při tvorbě elektrických rozvodných sy­s­té­mů, možnost zdokonalené geometrie zdí pro kreslení eliptických stěn a zavěšených fasád, vylepšené kopírování a přesouvání armování vče­t­ně více výztuží a betonových ploch a lepší dokumentace, ak­tu­a­li­zo­va­né 3D modely výztuží ve schodištích. Další vylepšení najdeme u oce­lo­vých spojů s možností správy návrhu opakovaných spojení a jejich se­s­ku­po­vá­ní, novinkou je tagování a rozměry ocelových prvků.

Tags: 2019 | BIM | ECAD | elec calc BIM | Elektrika | Kabely | Open BIM | Trace Software

BIM-1-Recovered-1-1915Společnost Trace Software International nabízí novou verzi programu elec calc BIM. Software je určen pro výpočty týkající se elektrického návrhu v rámci procesu Open BIM. Pomocí elec calc BIM se dá vy­po­čí­tat, vytvořit návrh a umístit elektrický prvek do digitálního modelu ve for­má­tu IFC 4 (z Revitu, ArchiCADu, SketchUpu a dalších). Software umo­ž­ňu­je sdílení informací mezi různými zúčastněnými stranami v rů­z­ných fázích návrhu, výstavby a provozu, a konstrukci je­d­no­řá­d­ko­vé­ho dia­gra­mu ve spojení s 3D modelem. Dále navrhuje optimální směrování ka­be­lů a umožňuje exportovat kabely jako objekty ve zdrojovém modelu IFC.

Tags: Akvizice | GOM | Industrial Quality & Research | ZEISS

gom-1915 Zeiss rozšiřuje portfolio průmyslové metrologie a zajištění kvality svého segmentu Industrial Quality & Research akvizicí společnosti GOM, pře­d­ní­ho poskytovatele hardwaru a softwaru pro automatizované 3D sou­řa­d­ni­co­vé měřicí technologie. Zeiss i GOM v uplynulých letech za­z­na­me­na­ly silný růst a na trhu se osvědčily. Cílem je dále posílit tuto vedoucí te­ch­no­lo­gi­c­kou pozici, zejména v oblasti optických digitalizačních sy­s­té­mů. Kombinace stávajících produktů a řešení a společných inovací v bu­dou­c­nu položí základy pro formování a vstup na nové trhy.

Tags: 2020 | Autodesk | Civil 3D | InfraWorks | Software

InfraWorksCivil3D 2020-1915Aktualizované verze 2020 InfraWorks a Civil 3D nabízejí vylepšené uži­va­tel­ské rozhraní s tmavě modrým tématem na pozadí pásu a snadnější navigací díky přehlednějším ikonám. Funkce v modulu Autodesk Storm and Sanitary Analysis nyní nabízejí možnost přidat pro každou událost samostatné podmínky pro spodní vody při bouři a editovat podmínky od­to­ku. Při použití bezrozměrných hydrografů lze nyní nastavit faktor nej­vyšší rychlosti hydrografu na základě jednotlivých dílčích povodí. K dis­po­zi­ci jsou také nové úložné komorové systémy od ADS nebo Cultecu.

Tags: AMC Bridge | Autodesk | CAD | Kineo | Revit | Siemens

Revit2Kineo-1915Díky rozsáhlému výzkumu integrace CAD systémů se specifickými knihovnami různých polí působnosti nabízí nově společnost AMC Bridge technologii Revit to Kineo, která propojuje Autodesk Revit se soft­wa­rem Siemens Kineo a umožňuje řešení problémů s plánováním přesunů. Dá se tak vybrat objekt pro přesun, překážky, jež bude nutné obejít, nastavit začátek a konec cesty, a pomocí Autodesk Revit nastavit případný problém plánování přesunu v rámci geometrické scény CAD a pomocí Siemens Kineo pak vypočítat cestu pro přesun objektu v rámci budovy.

Tags: Autodesk | CAD Studio | LIVE 2020 | Produkty 2020 | Videostream

Autodesk-Live-2020-1915Ve čtvrtek 25. dubna 2019 vysílá CAD Studio od 13:00 hodin in­ter­ak­ti­v­ní veřejný videostream, ve kterém představí nové produkty řady Au­to­desk 2020. Díky tomuto živému internetovému vysílání se můžete seznámit s novinkami CAD, CAM, BIM a PDM produktů Autodesk odkudkoliv z pohodlí vašeho křesla - přímo na vašem na počítači, notebooku, tabletu, telefonu, na televizoru doma nebo ve vaší firemní zasedací místnosti či školní učebně. Tato internetová „televizní“ forma nahrazuje původní tradiční série roadshow.

Tags: 2019 | Carlson | LiDAR | P3D 2019 | Precision 3D | Zeměměřiči

P3D-image-colorize-LIDAR--1915Carlson Precision 3D 2019 (P3D 2019) je určen pro zeměměřiče, inženýry a projektanty staveb. Při tvorbě povrchů s hladkými tvary pracuje jak s velkými, tak malými mračny bodů metody LiDAR. Umožňuje import všech běžných typů mračen a obrázků a při práci s body je údajně 20-30krát rychlejší než podobné produkty na trhu. Funkce filtrování Bare Earth, chytré vyhlazení Smart Smoothing a nástroje pro práci s povrchem eliminují „ruchy“, takže výsledný snímek povrchu má přesné a vyhlazené obrysy a dá se tak použít pro topografické a hydrologické studie.

Tags: 3D tisk | Hardware | Kovy | Rapidia | Vazný systém

Rapidia system-1915Společnost Rapidia předvede v květnu na veletrhu Rapid+TCT v Detroitu nový vazný systém pro 3D tisk a kovovou aditivní výrobu. Pro ztužení kovového prášku je místo rozpouštědla nebo polymerů ve varu použita voda, takže operátor může umístit vyrobenou část do spékací pece hned po tisku. Systém Rapidia se zapojuje do běžné elektrické zásuvky a produkuje minimum odpadu. Uživatelé se tak nemusejí bát, že vdechnou uvolněný prášek. Systém dále nabízí dvě nezávislé tiskové hlavy, jež lze použít s kovem či keramickými materiály. Samotná spékací pec nabízí plnou automatizaci, snadnou instalaci, vzdálené monitorování a funguje při napětí 220 – 240 V jednofázové zásuvky.

Tags: ArcGIS | ESRI | InfoWater | Innovyze | Pro | Správa | Vodní sítě

iwpro1-1915Uživatelé softwaru Esri ArcGIS Pro mají nyní z prostředí GIS díky integraci s InfoWater Pro přístup k modelovacím nástrojům Innovyze. InfoWater Pro kromě modelování umožňuje i správu a plánování vodní sítě, rozpočtu, růstu počtu obyvatel atd. Měl by zkrátka dávat odpovědi na otázky typu „co se stane, když…?“, a to pomocí územních analýz a zobrazovacích nástrojů. Novinkami v této verzi jsou vylepšené uživatelské rozhraní s možností přibližování a oddalování, vylepšené 3D náhledy, podpora 64bitových strojů, zabudované aplikace pro modelování místo doplňujících modulů, jak tomu bylo u předchozí verze InfoWater, a také snadná konverze modelu.

Tags: 3D skenery | 3D skenování | Hardware | HDI Compact C504 | HDI Compact L6 | Polyga

Polyga hdi-compact-3d-scanners-L6-C504Společnost Polyga uvedla na trh dva nové modely řady HDI Compact 3D skenerů. A to HDI Compact L6 pro digitalizaci velkých objektů (až zhruba půl metru, s přesností až 50 mikronů) a naopak HDI Compact C504 pro skenování velmi malých objektů, velikosti 1,5 cm. Během zkušebních procesů se zkoušelo i skenování částí velikosti 1 cm a přesnost byla 6 mikronů. Oba modely jsou zcela uzavřené a kalibrované již z továrny, takže vlastní nastavení je otázkou pár minut.

Strana 6 z 601

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>