Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Aplikace | IIoT | Industrial Edge computing | Plataine | PlataineEdge

PlataineEdge applications-1927PlataineEdge je aplikace pro zpracování průmyslových dat tzv. na okaji (Industrial Edge computing), určená k optimalizaci výrobních pro­ce­sů systémů průmyslového internetu věcí (IIoT) místní analýzou dat a snížením objemu přenášených dat i nákladů na úložiště. Software funguje na straně zákazníka jako inteligentní portál ke cloudu, který zajišťuje chytrou správu analýz výrobních dat, nasbíraných z prů­my­s­lo­vých senzorů a strojů.

Tags: 3D součásti | Aerosint | Chemické tagování | InfraTrac

Taggant-1927Existuje několik možností ochrany 3D součástí zabezpečením pomocí QR kódů, vodoznaků, sériových čísel, RFID tagů nebo hologramů. Firma Aerosint, která vyvinula systém selektivního nanášení prášku, jenž nahrazuje jednodruhový recoater při procesech LPBF (laser powder bed fusion – laserové tavení práškového lože), se nyní spojila se společností InfraTrac, aby rozšířila chemické zabezpečení při nanášení více prášků u 3D tisku skrytým tagováním součástí.

Tags: Advance Steel | AMC Bridge | Autodesk | Spojení | Vault

AMC Bridge-1927Výzkumný program AMC Bridge se soustředí mimo jiné na integraci inženýrských softwarových systémů. Steel Structures Drawings Manager (správce výkresů ocelových konstrukcí) je nejnovější technologií firmy pro oboustranné propojení programů Autodesk Advance Steel a Autodesk Vault. Steel Structures Drawings Manager pomáhá optimalizovat životní cyklus výkresů, kontrolovat jejich stav, kategorii návrhu a revize.

Tags: Děrování | DFM | Feature Pack 1 | FormingSuite 2019 | FTI | MUL | Nesting | Plechy | tváření

FTI-Announces-Release-of-FormingSuite-2019-Feature-Pack-1-1927Společnost Forming Technologies (FTI), která vyvíjí řešení pro navrhování, simulace, plánování a kalkulace plechových komponent, vydává FormingSuite ve verzi 2019 Feature Pack 1. Celkově změny umožňují ve všech pracovních uživatelských prostředích a procesech kompletně realizovat koncepty u Material Utilization (MUL) a Design for Manufacturability (DFM). Snižují odpad materiálu díky nahrazení testovacích lisovaných plechů virtuálním testováním, i lepší a rychlejší nesting a tvorbu součástí.

Tags: 2020 | ACIS | DGN | Drawings SDK | dwg | ODA | Open Design Alliance | Vývoj aplikací

ODA Drawings SDK-1927Open Design Alliance (ODA) oznámila vydání Drawings SDK 2020. Drawings je vývojářská platforma pro stolní, mobilní a internetové aplikace, které pracují s daty DWG a DGN. Verze 2020 dále rozvíjí Common Data Access (CDA) framework nezávislý na platformách s možností přístupu ke struktuře modelu a informacím o vlastnostech pro všechny formáty podporované ze strany ODA. Drawings 2020 rovněž obsahuje první fázi nadcházející podpory pro náhledy dokumentace modelů v DWG. Tato funkce umožní sofistikované detaily u 3D modelů díky přidruženým náhledům.

Tags: ACS Motion Control | SCANLAB | Skenovací systém | XL SCAN

SCANLAB-XL-SCAN-mit-excelliSHIFT-1927Společnost Scanlab představila svůj nový, skenovací systém XL SCAN, vyvinutý společně s firmou ACS Motion Control. Novinkou zde je konstrukce osy Z. Synchronizuje jednu nebo více 2D skenovacích hlav excelliSCAN s jednou či vícemi polohovacími fázemi os X a Y, díky čemuž je galvanometrický posuvník excelliSHIFT osy Z vysoce dynamický a dovoluje vysoce přesné zpracování povrchů 3D dílů skoro jakékoliv velikosti. Není proto nutné velké části skenovat na několikrát. Protože jsou u XL SCAN osy Z zcela bez převodových prvků, udrží vysoký a rychlý výkon se skenovací hlavou a flexibilně navádí stopu laseru.

Tags: dwg | DXF | Kovoprog | NURBS | Obrábění | Peška & Brtna | Strojírenství | Verze 4.14

nova-verze-kovoprog-pro-triskove-obrabeni-4-14-1927Aktuální novinka softwaru pro soustružení a frézování nese označení ver­ze 4.14. Vývojáři se zmiňují o plné podpoře pro Windows 7, 8 a 10 a no­vý je vzhled, tedy změny doznalo uživatelské prostředí, které se vy­z­na­ču­je intuitivnějším ovládáním a přesunem panelů tlačítek do tzv. ribbonu. Kovoprog 4.14 podporuje import DWG a DXF souborů i s geometrií ná­s­t­ro­jů a vylepšena byla podpora NURBS křivek. Při frézování tvarů ka­pes a čepů je možné zadávat šikmé stěny, k dispozici jsou nové typy za­vr­tá­ní do kapsy po rampě a po spirále.

Tags: 3D tisk | Accura 60 | Akrylát | Fotopolymer | Materiály | Pryskyřice | Shapeways | SLA | Xtrema | Xtreme 200

Social-Accura-1-1927Tři nové, na akrylátu založené, SLA plastické materiály nově nabízí spo­leč­nost Shapeways. Mají se vyznačovat vysokou robustností a jsou ur­če­ny pro 3D tisk formou ste­reo­li­to­gra­fie (SLA). Tyto pevné a odolné fo­to­po­ly­me­ro­vé pryskyřice mají názvy Accura 60, Ac­cu­ra Xtreme a Ac­cu­ra Xtreme 200. Accura 60 je čirý plast, má podobné vlastnosti jako li­so­va­ný polykarbonát (PC) a hodí se na elektrické skříně, funkční prototypy nebo osvětlovací komponenty. Accura Xtreme je šedý plast, jenž je vý­ji­me­č­ně pevný a trvanlivý, odolný proti vlhkosti a vysokým teplotám. Tisk je vysoce podrobný a přesný.

Tags: Barracuda Virtual Reactor | CPFD Software | CSI | Tecplot | Tecplot 360 | Tecplot for Barracuda

streams and points horiz-1927Společnosti Tecplot a CPFD uzavřely nové partnerství. Tecplot je ope­ra­č­ní firma společností Constellation Software (CSI) a nezávislý vý­vo­jář zobrazovacího a analytického softwaru komplexních dat pro in­že­ný­ry a vědce. Produkty firmy využívá 47 000 technických pro­fe­sio­ná­lů po ce­lém světě. CPFD Software pak nabízí možnosti simulace výpočetní dynamiky tekutin (CFD) u průmyslových fluidních systémů díky svému řešení Barracuda Virtual Reactor. To je určeno především, avšak nikoliv výhradně, pro teplotní a chemické reakce uvnitř fluidního reaktoru.

Tags: 3D tisk | Materiály | PA6 | PA6-CF | PA6-GF | Polymaker | PolyMide

CFGF-1Společnost Polymaker oznámila vydání dvou nových materiálů pro 3D tisk, uhlíkovým vláknem zesílený PA6 a skleněným vláknem plněný PA6. Oba materiály byly vyvinuty pomocí vlastní technologie Fiber Adhesion Technology, která zesiluje přilnavost vrstev tištěného materiálu v osách X, Y a Z. Nové materiály – PolyMide PA6-CF a PolyMide PA6-GF tak nabízejí vysokou pevnost a odolnost proti deformacím při vy­so­kých teplotách. PolyMide PA6-CF (CF = carbon fiber) má teplotní de­for­ma­ci 215 °C a je odolný proti nárazu a statické elektřině.

Tags: 2019-3.0 | 3D CAD | Software | Stažení | STEP | VariCAD | Videa | Vylepšení

Varicad 2019-3-1927Tato verze přináší přepracovaný modul pro správu naposledy otevíraných souborů. Mezi další vylepšené funkce patří například hromadné ko­pí­ro­vá­ní a vkládání těles společně s použitím různých booleovských operací (například odebíraní objemu, tvorba děr pro šrouby apod.). Mnoho no­vých možností nabízí také funkce pro nastavení exportu STL souborů (jedná se o formát souborů, který je vhodný pro 3D tisk). Díky dalším změnám ve funkci skicování lze nyní mnohem jednodušším způsobem vybírat skicovací roviny.

Tags: ADI | Analog Devices | Autonomní řízení | Autonomní snímače | Drive360 | First Sensor | LiDAR

ADI-First-Sensor-LIDAR-for-Autonomous-Driving-1926Společnost Analog Devices (ADI) oznámila spolupráci s firmou First Sensor s cílem vyvinout produkty zaměřené na urychlení zavádění au­to­nom­ních snímačů, jaké využívají automobily bez řidiče, vzdušné a pod­moř­ské dopravní prostředky, chytré zemědělství, průmyslová vý­ro­ba a další. Součástí spolupráce je vývoj nabídky systémů vy­uží­va­jí­cích Li­DAR, aby byly výkonnější, a přitom menší. Rovněž se bude pracovat na optimalizaci produktů obou firem – jak TIA pro převod širokého dy­na­mic­ké­ho rozsahu fotoelektrického proudu na signál s nízkou impedancí, tak vysoce citlivých detektorů LiDAR APD převádějících světlo na fo­to­ele­k­t­ri­cký proud.

Tags: CMM | DEA Mercury FX | Hardware | Hexagon | Horizontální rameno

DEA-MERCURY-FX-1926Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon oznámila ho­ri­zon­tál­ní rameno se souřadnicovým měřicím systémem (CMM), které umožňuje výrobcům automobilů a velkých součástí využít in­te­ligent­něj­ší a automatizovanější výrobní postupy nebo opětovně použít stávající programy. Společnost Hexagon vyvinula řešení DEA Mercury FX, jež kombinuje přesnost horizontálních ramen CMM s tech­no­lo­gic­ký­mi novinkami jako možnosti automatizace a umístění více senzorů, takže lze snadno přepínat mezi dotykovou sondou a bezkontaktním měřením.

Strana 3 z 609

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>