Techniatranscat
Amper 2017
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
Gopas
Siemens Simcenter (Indigoprint)

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

Partneři CAD.cz

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ARMOTECH | PDM | PLM | SolidWorks | VUES

pdm plm ilustracniO PDM a PLM můžete v časopise CAD čítat již dlouhá léta. V minulosti to byly především vize nebo řešení aplikovaná ve velkých, obvykle zahraničních firmách. Z českých podniků šla obvykle odezva „No, bylo by to hezké, ale...“ V posledních letech se však situace mění, a řada našich menších i větších firem přistoupila k implementaci pokročilé správy dokumentů, a to mnohdy i na úrovni, že můžeme hovořit o PLM. Tedy správě informací o výrobku během jeho celého životního cyklu.

Tags: Bentley ProjectWise | HSI | PDM | PLM

HSI ilustracniBentley ProjectWise je softwarový nástroj, který tvoří ucelené informační prostředí pro řízení a správu dokumentace a pracovních procesů s ní spjatých. Je vhodný jak pro správu jednoho lokálního týmu s několika členy, tak i pro geograficky rozdělené pracovní skupiny čítající několik desítek, nebo i stovek projektantů. Jednou z hlavních předností tohoto systému je jednoduchá správa projektů, kdy každý projektant má k dispozici pouze tu dokumentaci, ke které má práva a kterou k práci potřebuje. Nehrozí tedy zásah do práce kolegů, ať už s úmyslem nebo náhodou.

Tags: Cortona 3D | Industrial Technology Systems | PDM | PLM | Teamcenter

Teamcenter ilustacniFirma Industrial Technology Systems, s. r. o., začala už před 10 lety, jako jedna z prvních společností, zavádět PLM systém Teamcenter. Od prvotních implementací, které se týkaly především oddělení konstrukce, jsme se dnes posunuli do stadia, kdy se Teamcenter v moderních společnostech implementuje prakticky do všech oddělení.

Amper 2017

Tags: PLM | PLM monitor | Výroba

plm ilustracniNa jaře 2015 proběhla 1. vlna PLM monitoru, výzkumného projektu, který sleduje situaci v oblasti řízení životního cyklu výrobku u výrobních společností v České republice. Výzkum byl zaměřen na řízení předvýrobních procesů v automobilovém průmyslu. Výsledky ukázaly, že PLM systémy do ČR teprve vstupují. Pouze 13% dodavatelů v automobilovém průmyslu má k řízení životního cyklu výrobku integrovaný PLM systém.

Tags: PLM | Siemens | Teamcenter | ZKW

02Siemens250Správné světlo musí řidiči při řízení zajistit, aby viděl vozovku a bezprostřední okolí a také aby jeho vozidlo bylo dobře viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. K dobré viditelnosti, která znamená bezpečnost, po několik desetiletí významně přispívají inovační osvětlovací systémy vytvářené firmou ZKW Group (ZKW). Firma navrhuje a vyrábí osvětlovací systémy pro osobní a nákladní automobily a motocykly, převážně v segmentu špičkových výrobců.

Tags: CAD | CAFM | CAM | ERP | IoT | Průmysl | revoluce

4th-industrial-revolution-Dassault SystemesPrůmyslové výrobky mají svůj individuální životní cyklus, který začíná u koncepce výrobku a „žije" přes jeho návrh, výrobu, servis až po zánik a likvidaci. Tyto fáze života výrobků jsou v průmyslu řízeny různými nástroji, metodami a přístupy, což je označováno jako řízení životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management – PLM). Na koncept PLM se rovněž můžeme dívat jako na integraci lidí, dat, procesů, technologií a systému řízení spolupracujících při řešení nových nebo inovovaných výrobků, a to vše za masívní podpory Informačních technologií (IT) v oblastech konstrukce, technologie, výroby a další činnosti v průmyslu.

Tags: Geolus | googlování | Industry | PDM PLM | Siemens | vyhledávání

geolus 2 client NX250Sloveso „googlovat" (či goolit nebo gůglit) se ještě v českém slovníku nevyskytuje, nicméně v Oxford English Dictionary se sloveso „to Google" již objevilo a je vyloženo jako „použít vyhledávače Google pro získání informací na world wide webu". Předpokládám, že v blízké době se bude jeho ekvivalent nacházet i v českém výkladovém slovníku spisovné češtiny, neboť se toto, zatím slangové, sloveso v běžné mluvě používá. Úspěch vyhledávače, který je za nově vznikajícím slovesem ukryt, je založen na principech jednoduchého a rychlého vyhledávání. Algoritmy tohoto vyhledávání jsou patentově chráněny a jsou střeženy jako zlaté vejce, neboť rychlost vyhledávání a nacházení informací se dnes stává alfou a omegou úspěchu.

Tags: Dokumenty | PDM | PLM | Řízení | Správa | TPV | TPV2000 | Výroba

TPVgroup01V době, kdy jsou informace a přehled o výrobě zásadní pro konkurenceschopnost a produktivitu snad každé výrobní společnosti, není pochyb o nutnosti rychle a hlavně kvalitně vytvářet data pro výrobu. TPV2000 nabízí širokou škálu možností pro uživatele celým spektrem výrobního podniku od pracovníků obchodního úseku, konstrukce, technologie, normování až po výrobu. Systém TPV2000 je představitelem moderního, flexibilního a otevřeného systému pro technickou přípravu výroby (TPV) a správu dokumentů (PDM). Bývá integrován jako plnohodnotná součást vyspělých PLM systémů (Produkt Life Cycle Management – řízení životního cyklu výrobku).

Tags: Řízení | Siemens | Teamcenter | Výroba | Vývoj

Siemens PLM01Změna v různých fázích vývoje a výroby je každodenním jevem ve většině průmyslových odvětví. A tudíž správně zavedené změnové řízení je zásadní pro schopnost výrobce pružně a rychle reagovat na zákaznické požadavky a změny, ale také na změny vzniklé úpravami, vylepšeními nebo odstraňováním nedostatků. Je zřejmé, že náklady na změnu v průběhu vývoje jsou výrazně nižší, než když je díl již v přípravě výroby nebo dokonce v sériové výrobě.

Strana 1 z 7

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>