Google překladač: English Deutsch

Public Relations

Tags: Nvidia

NVIDIA StudioNejprve stručně tak, jak samo o sobě píše NVIDIA Studio v notickách tiskových zpráv. Platforma NVIDIA Studio sdružuje nástroje a technologie pro notebooky i pracovní stanice. Všem tvůrcům po celém světě nabízí možnost využít síly GPU z rodiny NVIDIA RTX ke zefektivnění pracovních postupů a ušetření drahocenného času stráveného například vykreslováním složitých scén. Zařízení s tímto označením pak zaručují pečlivou volbu komponent pro kreativní činnosti, jakými jsou například střih videa nebo práce s 3D grafikou.

Celý článek...

Tags: Allplan | Architecture | BIM | Building | CAD | Engineering

Allplan-Head Asice Arch1-2147 Neváhejte a využijte mimořádnou nabídku

BIM a CAD SOFTWARE PRO

VAŠE PROJEKTY

Celý článek...

Tags: BEKO Engineering | CATIA V6 | Das­sault Sys­tè­mes | IMP | Implementace

BEKO-2143Řešení CATIA V6 na platformě 3DEXPERIENCE nově využívá i strojírenská společnost INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r. o. se sídlem v Jablonci nad Nisou, která se věnuje vývoji a výrobě skladovacích a přepravních systémů. Řešení zajistila společnost BEKO Engineering, která navrhla implementaci systému CATIA V6 na platformě 3DEXPERIENCE pro efektivní vývoj mechanických dílů a sestav.

Celý článek...

graficka kartaVýběr grafické karty je důležitý pro každého uživatele počítače, který hledá vyšší grafický výkon. Ať už je vaším záměrem hraní her nebo třeba práce v náročných grafických programech. Před výběrem je také důležité si uvědomit tedy hlavní použití grafické karty, zda to bude na hry nebo na profesionální práci. Pokud jde třeba o 2D grafiku, jako jsou CAD aplikace a systémy pro architekty a konstruktéry, tak zde výkon zásadně nepotřebujete. Modelování 3D objektů už ale takový výkon vyžadovat může.

Celý článek...

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVy­bu­do­vat si dob­rou po­věst může tr­vat celé roky. Zí­s­kat si dů­vě­ru zá­kaz­ní­ků zna­me­ná dů­sled­nost, spo­leh­li­vost a zá­va­zek vůči pří­sli­bu znač­ky. Dán­ská vý­rob­ní spo­leč­nost Drags­baek si svo­ji po­věst bu­du­je a upev­ňu­je již více než 100 let. Fir­ma byla za­lo­že­na v roce 1923 ve městě Thisted a vy­rá­bí mar­ga­rí­no­vé vý­rob­ky pro ko­mer­ční i ma­lo­ob­chod­ní zá­kaz­ní­ky v Dán­sku i v za­hra­ni­čí. Mezi pod­ni­ky, kte­rým do­dá­vá své pro­duk­ty, pat­ří vel­ké pe­kár­ny, su­per­mar­ke­ty a stra­vo­va­cí pod­ni­ky, kte­ré se při us­po­ko­jo­vá­ní pot­řeb svých zá­kaz­ní­ků musí spo­lé­hat na kva­lit­ní dis­tri­bu­ci pro­duk­tů.

Celý článek...

Více článků...

Strana 1 z 5

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>