Google překladač: English Deutsch

BIM A CAD SOFTWARE PRO VAŠE PROJEKTY

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: Allplan | Architecture | BIM | Building | CAD | Engineering

Allplan-Head Asice Arch1-2147 Neváhejte a využijte mimořádnou nabídku

BIM a CAD SOFTWARE PRO

VAŠE PROJEKTY

 

Přečtěte si více o tom, jak Allplan Architecture a Allplan Engineering Building umožňují architektům a inženýrům snadněji a přesněji projektovat všechny typy staveb od prvotního návrhu až po podrobnou výkresovou dokumentaci.

Allplan Architecture-2147
 • Práce na návrhu ve 2D nebo 3D podle vašich potřeb
 • Rychlá a snadná vizualizace vašich projektů
 • Nejvyšší přesnost modelování a detailních výstupů
 • Hladká spolupráce odborných profesí
 • Úspora času a vyšší kvalita návrhu staveb
 • Spolehlivé výkazy výměr

» Více o Allplan Architecture

» Domluvte si nezávaznou prezentaci

All­plan En­gi­nee­ring Bu­il­ding je skvě­lý CAD BIM ná­stroj pro stále slo­ži­těj­ší a ná­roč­něj­ší pro­jek­ty po­zem­ních sta­veb. Pod­po­ru­je celý pro­ces pro­jek­to­vá­ní – od prv­ní­ho ná­vr­hu až po ho­to­vé vý­kre­sy tvaru a vý­ztu­že na nej­vyš­ší úrov­ni

Allplan Engineering-2147
 • Modely, prováděcí výkresy a podrobné vyztužování pomocí jediného softwaru
 • Kvalitní modely a jejich kontrola, hladká výměna dat
 • SCIA AutoConverter – automatický přenos modelu nosné konstrukce mezi Allplanem a statickými programy
 • Precizní výkazy výměr pro přesné náklady
 • Práce ve 2D nebo 3D podle aktuálních potřeb

» Více o Allplan Engineering Building

» Domluvte si nezávaznou prezentaci


Mohlo by vás zajímat: