CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
EBOOK 3D Tisk

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Autodesk | glTF | Khronos Group | Otevřený formát | PBR | Podpora

glTF demo-1930Společnost Autodesk se připojila ke Khronos Group, resp. skupině 3D Formats Working Group, aby podpořila otevřený formát souborů Khro­nos glTF a skupinu 3D Commerce Exploratory Group. Jde o skupinu fi­rem, zkoumajících standardy a směrnice výroby a distribuce a 3D zo­b­ra­ze­ní produktů v reálném čase. Formát glTF je otevřeným standardem pro efektivní a spolehlivé zapouzdření a přenos 3D prostředků a scén, včetně PBR materiálů a animací.

Tags: 3DEXPERIENCE | Aviation | Dassault | Falcon | Letectví | Platforma | Systèmes

2064689241-Falcon-1930Společnost Dassault Systèmes oznámila 24. července 2019, že Das­sault Aviation využívá platformu 3DExperience k návrhu, vývoji a vý­ro­bě, a ke správě svého hodnotového ře­tě­z­ce pro všechny programy vče­t­ně nových k neustálému inovování a rozrůstání stávající řady ob­cho­d­ních proudových letadel Falcon. Společnost může plně řídit vývoj le­ta­del, lé­pe integrovat obchodní procesy, zlepšovat výkon a snižovat ná­k­la­dy po­mo­cí platformního přístupu. Dassault Aviation se bude spoléhat na prů­my­s­lo­vá řešení založená na platformě 3DExperience jako „Win­ning Concept“, „Program Excellence“, „Co-Design to Target“, „Ready for Rate“, „Build to Operate“ a „Keep Them Operating“.

Tags: 2019.2 | CAD/CAM | hyper-CAD-S | hyperMILL | Obrábění | Open Mind | Smooth overlap | Strojírenství

hypermill2019-2-undercut-analysis-z-1930Začátkem června uvedená verze komplexní softwarové CAD/CAM sady hyperMILL 2019.2 nabízí řadu nových funkcí pro velmi jemné konečné úpravy, pětiosé tangenciální obrábění, vysoce výkonné soustružení a nové CAD-for-CAM technologie. Vylepšena byla i doba programování a do CAM strategií byly přímo integrovány CAD utility. Při použití funkce 3D shape Z-level u cyklu konečných úprav lze zvolit mód „vysoká jemnost“ pro naprosto hladké povrchy s tolerancí v rozsahu mikronů. Tím se dá ušetřit čas při následném zpracování, zvláště u forem. Pro lepší dokončení povrchu jde použít také funkci Smooth overlap.

Tags: 316L | 3D tisk | BASF | Bowden | FFF | Kovy | Materiály | Ultrafuse

Ultrafuse 316L-1930Společnost BASF oficiálně uvádí na trh své kovové polymerové vlákno pro 3D tisk, Ultrafuse 316L, které bylo poprvé představeno vloni. Podle firmy by mělo umožnit levnou výrobu plně kovových prototypů, nástrojů a součástí pro konečné využití za pomoci jakékoliv běžné FFF tiskárny s výtlačníkem s možností využívat i jiné druhy materiálů za splnění určitých podmínek. Součásti lze tisknout podobně jako standardní plasty a následně je oddělit a spékat, aby se vyloučila pojidla a zůstal výrobek pouze z nerezové oceli 316L.

Tags: Adeon | BIM | CAD | Konference | Liniové stavby | Open | Ostrava | Stavebnictví

BIM-Open-Tomas-Lendvorsky-1930Společnost Adeon spustila registrace na 4. ročník BIM konference na­z­vané BIM Open 2019. Konference je zaměřená na konkrétní využití BIM aplikací pro pozemní a liniové stavby. Několik firem, které již používají BIM, seznámí účastníky se svými zkušenostmi uplatnění BIM. Letošní program je opět větší a zajímavější, plný praktických zkušeností s reál­ným využíváním BIM v daných firmách. Z loňských dvou se povedlo tyto přednášky navýšit na letošních 8 konkrétních projektů. BIM Open 2019 se koná 17. září v multifunkční aule GONG, Dolní oblast Vítkovice, Os­t­ra­va.

Tags: Azure | BIM | CAD | Cloud | Diego Tamburini | Microsoft | Milano | ODA | Web SDK

ODA to Provide Cloud Technologies for Azure-1930Open Design Alliance (ODA) oznámila plán propojit svou technologii Web SDK s Microsoft Azure. Web SDK je sada nástrojů pro tvorbu clou­do­vých aplikací pro zobrazení CAD a BIM, přístup k datům, au­to­ma­ti­za­ci, konfigurace a editaci značek. Propojení s Microsoft Azure umo­ž­ní každému členovi ODA sestavit, využít a snadno začlenit do existující infrastruktury internetové aplikace v cloudové platformě spo­le­č­no­sti Mi­c­ro­soft, kterou většina členů již stejně využívá.

Tags: AutoCAD | Autodesk | Find | FixRefs | JTB | JTB World | Propert Set Data | Sheet Set Publish

JTB Sheet Set Publish 2.2-1930JTB Sheet Set Publish je aplikace pro AutoCAD, která publikuje tabulky v Sheet Sets, zajišťuje úpravy a rozvržení v jiných výkresech, složkách nebo převádí výkresy ze souborů DSD do souborů jako DWF či obrázků jako PNG. Vytvořené soubory jsou pojmenovány podle potřeby uživatele zadáním specifického vzorce. Vlastnosti tabulek a polí s daty se dají pou­žít na pojmenování výstupního souboru. V nové verzi je výstupní slo­ž­ka Sheet Set Publish výchozí, pokud je k dispozici. Instalační složka aplikace se změnila na C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins. Zavedena byla automatická instalace a konfigurace síťového licenčního serveru.

Tags: 17. září 2019 | Digitalizace | For Arch | Stavebnictví | Technologické Fórum

tf2018-1930Digitalizace stavebnictví a rekodifikace stavebního práva. To jsou hlavní pilíře blízké budoucnosti stavebnictví v Česku. Odborná konference Technologické fórum se zaměří právě na tyto milníky 17. září 2019 v rámci prvního dne stavebního veletrhu For Arch. Během přednáškových bloků i úvodní panelové debaty se konference zúčastní řada odborníků z oboru a také – pro oblast stavebnictví klíčoví – představitelé vlády. Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení a také jedno úložiště dat včetně jednoho výkladu stavebního práva a další zjednodušení.

Tags: Architektura | Grasshopper | Rhino | Stavebnictví | Verze 2.5 | VisualARQ

VisualARQ-2.5-900-1930Nová verze je zdarma pro všechny uživatele VisualARQ, podporuje Rhi­­no 6 SR14 a nabízí pár nových funkcí a řadu oprav chyb na­hlá­še­ných uživateli. V komponentách Grasshopperu přibyly Geometry Pi­pe­li­ne (geo­me­t­rie potrubí), Object Parameter (parametr objektu) a Block De­fi­ni­tion (definice bloku), u stylů Grasshopperu lze parametry použít u roz­sa­hu posuvníků. U VisualARQ Script API najdeme přes 300 no­vých me­tod pro práci s profily, dveřmi a dveřními styly, okny a okenními vzory, obklady a jejich styly, nosníky a jejich druhy a se sloupy a jejich va­ri­an­ta­mi.

Tags: Ameba | Aplikace | BESO | Rhinoceros | Software

Ameba-1930Jak už název napovídá, podobně jako skutečná améba, dokáže soft­wa­ro­vá aplikace, využívající algoritmus pro odlehčené struktury, měnit svůj tvar v různých prostředích. Podle svých požadavků na design použije uživatel pro počáteční návrh designu různé podmínky zavádění a mezní podmínky. Během výpočetního procesu se oblast návrhu mění v různé tvary až nakonec dosáhne organické formy, která je strukturálně nejlépe fungující.

MPDS4-1930Malá zařízení jsou často ještě navrhována ve 2D. Nákup 3D systému nemusí být na první pohled užitečný, ale při bližším zkoumání nabízí 3D návrh mnoho výhod a šetří spoustu času. Ve srovnání se svými většími sourozenci je zvládnutí malých zařízení porovnatelné. Často tvoří samostatný systém, který lze integrovat do větších výrobních zařízení. Tyto malé systémy jsou často navrženy pouze pomocí P&ID a 2D výkresů. Ale i zde je vytváření 2D výkresu s více pohledy pro návrhy vedení potrubí často časově náročné a náchylné k chybám. V důsledku toho je fáze návrhu dlouhá a velmi nehospodárná jak pro projekt, tak pro společnost.

Tags: Automatizace | FORD Motor | MiR | Mobile Industrial Robots | Mobilní | Roboty | Španělsko | Valencie

MiR100 Ford Spain II-1930Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) oznámila, že Ford Spain do­ká­zal s využitím tří autonomních robotů MiR optimalizovat interní lo­gi­s­ti­ku v rámci svých výrobních provozů. Roboty převzaly rutinní a ča­so­vě náročné úkoly s nízkou přidanou hodnotou, které předtím vykonávali za­mě­s­t­nan­ci firmy manuálně. Ve výrobním zařízení ve španělské Valencii, které je jednou z nejmodernějších továren Ford v Evropě, se vyrábí řada populárních modelů jako Kuga, Mondeo či S-Max. Denně továrna vyrobí 2000 vozů v zařízení o celkové ploše 300 000 m².

DSC06682-Orbit-Soliddays-2019-1930Skupina Sudop Group, která zastřešuje převážně firmy z oblasti pro­je­k­to­vé a inženýrské činnosti, podepsala smlouvu o akvizici poradenské a konzultační IT firmy Orbit. Posílí tím svoje podnikání v ICT a di­gi­ta­li­za­ci. Transakce zahrnuje převod stoprocentního obchodního podílu a její hodnota transakce dosahuje vyšších desítek milionů korun. Přesnou částku nebudou smluvní strany zveřejňovat. Společnost Orbit je ve střed­ní Evropě zavedenou značkou ve virtualizaci IT zdrojů, konsolidaci datových center, doručování aplikací a poradenství v cloud compliance. Realizuje projekty pro finanční instituce, pojišťovny a telekomunikace napříč Evropou.

Strana 9 z 619

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>