Amper 2019
Google překladač: English Deutsch

Tags: Cyborg3D | konverze | MeshToCAD | Nástroje | nPower | NURBS | Sítě | SolidWorks | ZBrush

CyborgScreenShot-1848Na platformě Cyborg3D od IntegrityWare a na základě Power Sur­fa­cing RE pro Solidworks vznikla samostatná aplikace Cyborg3D Mesh­To­CAD, určená pro konverzi geometrie sítí (naskenované sítě, ZBrush a další) do CAD geometrie a plně funkčních NURBS modelů (povrchů i těles. Software pracuje i s velmi velkými a komplexními a podrobnými sítěmi, a to díky adaptivní technologii, čekající na udě­le­ní patentu. Převedený model je navíc „odlehčený“. Uživatel může kon­tro­lo­vat kvalitu detailů a toho, co v převedené síti bude, nebo ne.

Tags: 835 | Hardware | HTC Vive | Mobile | Qualcomm | Snapdragon | Virtuální realita | VR Platform

HTC Vive Snapdragon 835-1849Společnost HTC Vive nově pro virtuální realitu nabízí novou platformu Qualcomm Snapdragon 835 Mobile VR Platform, a také hardware i software pro komerční využití. V současné době produkty využívají např. v SimForHealth nebo Volkswagen Group pro výuku, simulaci a produktový design. V řadě produktů najdeme třeba náhlavní sou­pra­vu VIVE Focus, jež se dá spárovat kupř. s the Vive Pro, s rozlišením 2880×1600 a zorným polem 110 °.

Tags: Blender | Scooter Customizer | Soft8Soft | Verge3D | Verze 2.9

scooter-customizer-1849Soft8Soft vydává po čtyřech beta verzích konečnou edici svého soft­wa­ro­vé­ho produktu Verge3D 2.9 pro Blender. Změn je tolik, že se pů­vo­d­ně uvažovalo nad hlavním vydáním (tedy vydáním verze 3.0). Hlavní změ­ny zahrnují podporu pro Blender 2.8 a vykreslovač v reálném čase Eevee, a také vylepšení u podpory Blenderu 2.7, novinkou založenou na Eevee je demo konfigurátoru Scooter Customizer, fungujícího v in­ter­ne­to­vém prohlížeči (nabízí 14 barev, 6 typů kožených sedadel, 12 typů kol a 5 pneumatik, HDRi osvětlení atd.), HDR vykreslování včetně podpory HDR textur osvětlení (RGBE) nebo efekty pro následné zpra­co­vá­ní (jas, kontrast, stupnice šedi, DOF, SSAO).

Tags: 3D tisk | Canon | Keramika | Lékařství | Materiály | Slinování | Vývoj

Canon keramicky tisk-1849Společnost Canon, známá spíše svými fotoaparáty a kamerami, včet­ně fotografických tiskáren, se nyní také dostává do vod 3D tisku. Vy­tvo­ři­la totiž nový keramický materiál, prášek založený na kysličníku hli­ni­tém, díky němuž lze tisknout díly ve vysokém rozlišení. Materiál je ur­čen ke slinování u 3D tiskáren fungujících právě metodou se­le­k­ti­v­ní­ho laserového tavení práškových kovů. Po žíhání jsou odchylky v roz­mě­rech menší než 0,8 %, u keramických materiálů pak obecně není pro­b­lém s komplexní geometrií.

Tags: Carlson | Carlson Software | DGN | iCAD 2019 | IntelliCAD.ITC

Carlson-iCad-2019048Už 10 let je firma Carlson Software členem konsorcia ITC (IntelliCAD Technology Consortium) a úzce spolupracuje na vývoji kancelářských programů Carlson, jež by běžely pod IntelliCADem. Mezi nimi naj­de­me programy s názvy Survey, Civil, Hydrology, Mining, GIS, Point Cloud, Field, Natural Regrade, Construction, GeoTech, CADnet a Trench, jež jsou součástí IntelliCADu od roku 2008. V nové verzi 2019 pak nyní vychází balíček pro výkresy projektů Carlson iCADu, jenž umožňuje hotový výrobek přidat do svých projektů.

Tags: 3D BIM | 3D CAD | BIMcatalogs | C3D Labs | CADENAS | Modely | PARTcommunity | Spolupráce

CADENAS C3D-1848Společnost Cadenas provozuje portály PARTcommunity a BIM­ca­ta­logs.net, kde si mohou projektanti, architekti a inženýři stahovat mi­lio­ny 3D CAD a 3D BIM CAD modelů z katalogů elektronických produktů od výrobců součástek. Díky novému partnerství Cadenas a C3D Labs bude nyní možné na těchto portálech stahovat i modely ve formátu C3D, a to díky integraci modulu pro výměnu dat C3D Converter na in­ter­ne­to­vé servery Cadenas. Katalogy Cadenas nabízejí certifikované produkty od více než 700 známých výrobců. Uživatelé si mohou modely a specifikace nahrát v mnoha různých formátech.

Tags: AutoCAD | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Vzdělávání

 Nicom Obrazek 01-1848Dnešní tip přidávám opět na základě diskuze účastníků školení pro pokročilé v aplikaci AutoCAD, kde mimo jiné řešíme i vlastní šrafovací vzory. Vím, že na internetu je spousta článků ohledně vlastních šra­fo­vacích vzorů, ale právě diskuze účastníků na zmíněném kurzu mě vede k tomu, abych to ještě jednou shrnul. Pánové totiž již s in­ter­ne­to­vý­mi články měli zkušenost, a přesto na školení přišli.

Tags: 2019 | Abvent Group | Artlantis | Optimalizace | Render | Studio | Twinmotion | Vylepšení

Artlantis 2019-1848Renderovací software Artlantis 2019, s vlastním vykreslovacím en­gi­nem, slučuje do jedné aplikace dosavadní Artlantis Render a Artlantis Studio, jež využívá zhruba 100 000 uživatelů ve více než 110 zemích. Mezi novými funkcemi najdeme nástroj pro vkládání projektu jako obrazu do žádostí o stavební povolení, se zjednodušeným výpočtem 3D modelu pro import stálého zobrazení a náhledu. U tvorby 3D trávy přibyly nové shadery, u nástroje pro vegetaci možnost zvolit si určitou oblast a tu pokrýt vybranou 3D vegetací, v katalogu médií jsou další, nové druhy stromů a také nové postavy a vozidla.

Tags: 3D tisk | 500Q | Additive Manufacturing | Aditivní výroba | RenAM | Renishaw | Sandvik

Renishaw-RenAM-500-1848Renishaw zahájil spolupráci s firmou Sandvik Additive Ma­nu­fa­ctu­ring, aby dále posílil průmyslové odvětví aditivní výroby (AM) z kovových prášků. Firmě Sandvik bude dodávat vysoce výkonné multilaserové systémy RenAM 500Q, které podstatně navýší její tiskovou kapacitu. Jedná se o jednu z největších instalací nejvyspělejšího AM systému Renishaw, RenAM 500Q. Systém je vybaven čtyřmi 500W lasery v nej­bě­ž­ně­ji používaných velikostech platformy, což při zachování kvality umožňuje radikálně zvýšit produktivitu.

Tags: CFD | CFDTool | Dynamika | FEATool | Kapaliny | MATLAB | OpenFOAM | toolbox

cfdtool-with-openfoam-cfd-solver-1848CFDTool je založen na kódu FEATool Multiphysics v produktu Matlab CFD Toolbox a určen pro snadné simulace dynamiky kapalin a přenosu tepla a jejich rychlé nastavení. Nově byl aktualizován na verzi 1.3. Ta v sobě integruje CFD solver OpenFOAM a nabízí podporu dynamiky stlačených plynů a další vylepšení u výpočetní jednotky a tvorby sítí (např. import z formátů Gmsh, GMV, GiD, FEniCS a Triangle). OpenFOAM dovoluje předpřípravu, nastavení a spuštění simulací laminárních i turbulentních toků stlačených i nestálených plynů.

Tags: Digitální továrna | PDM | PLM | Siemens | Vzdělávání | Webináře

Siemens-obr1-350px-1848Jaký je rozdíl mezi PDM a PLM? Co potřebujete dnes?
Co budete potřebovat v budoucnosti?
Pokud víte, že potřebujete získat kontrolu nad konstrukčními daty a procesy nad nimi, můžete bojovat s tím, jak určit, který software nakoupit -- správu produktových dat (PDM) nebo správu životního cyklu výrobku (PLM)? Nechcete si ukrojit větší porci, než dokážete sníst. Ale zároveň se nechcete nechat do budoucna svazovat systémem, který nedokáže růst spolu s potřebami vaší společnosti.

Tags: Actran 19 | Akustika | FEM | Free Field Technologies | MKP | MSC Software | Sea

High-Frequency-Vibro-Acoustics-1848Společnost Free Field Technologies (FFT), součást firmy MSC Soft­wa­re, vydává Actran 19. Tato nová verze se věnuje především akustice v návrhu. Zcela nový modul Actran SEA je založen na principech ana­lý­zy formou SEA (statistická energetická analýza) a umožňuje simulaci vibračních akustických problémů u velkých systémů středních a vy­so­kých frekvencí s využitím existujících modelů formou konečných prvků (nízkofrekvenčních) z MSC Nastranu jako vstupů.

Tags: 3ds Max | AI Denoiser | Chaos Group | Corona | Nvidia | Render Legion | Renderer 3

corona-3-Blog-1848Česká firma Render Legion, která patří Chaos Group, vydává verzi Corona Renderer 3 pro 3ds Max. Ta nabízí rychlejší interaktivní vy­kre­s­lo­vá­ní (IR) a vylepšenou verzi Nvidia AI Denoiser. Jde o druhou ak­tu­ali­za­ci v tomto roce. Ondřej Karlik, spoluzakladatel a hlavní vývojář Ren­der Le­gi­o­nu, představil novou verzi i na blogu firmy, kde najdeme kompletní a podrobný soupis všech novinek a vylepšení (v angličtině). O společnosti samotné jsme podrobněji psali zde. Nový IR systém dovoluje pracovat s klíčovými prvky designu jako osvětlení již v rané fázi.

Strana 7 z 584

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>