{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}
8. června 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Česká firma OptiSolutions ukázala na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře svou business intelligence platformu LOTYLDA ((LOok inTo Your Large DAta)), za níž získala i cenu veletrhu v oblasti měření a automatizace. LOTYLDA je primárně určena pro zpracování roz­sá­h­lých dat z výroby (především EOLT a kontroly kvality), senzorických dat ze strojů či dat z lidských a materiálových zdrojů. Dokáže přitom pra­co­vat s daty v řádu terabytů, a to i v reálném čase. V Nitře byla pre­zen­to­vá­na část této platformy ...Nejnovější aktualizace softwaru od firmy Sigma Labs, jenž funguje jako internetová aplikace, je určen pro snadnou integraci datových analýz Inspect se všemi OEM řešeními pro kov. Kromě již zavedeného mo­ni­to­ro­vá­ní procesu nabízejí webová API také platformu a architekturu pro zobrazení výsledků a vytvoření metrik kvality. Díky API mají koncoví uživatelé přístup k datům lokálně i vzdáleně v reálném čase. Všichni OEM partneři ...Evropský globální navigační družicový systém Galileo pokryje za dva roky celou zeměkouli signálem, který umožní určení polohy s přesností 20 cen­ti­me­t­rů. Vysoká přesnost signálů z evropských satelitů je důležitá nejen pro bezpečnost a rozvoj pozemní dopravy, ale i pro další odvětví průmyslu a služeb. Například už dnes bankomaty a přístroje pro bezhotovostní platby využívají na celém světě k peněžním transakcím přesný čas měřený sa­te­li­ty. Odhaduje se, že celá desetina HDP ...Nejnovější verze CAD/CAM softwaru nabízí například zkrácenou dobu nastavení úkolů díky vylepšené podpoře importu CAD modelů, přípravě dílů, a rovněž díky úpravám u neměnných nastavení nebo větší podpoře MBD. Rozšířeny byly knihovny digitálních nástrojů s přístupem k nej­no­věj­ší řezací technologii a s podporou Accelerated Finishing. U CNC pro­g­ra­mo­vá­ní se vylepšení týkají 2D pětiosé dráhy nástroje, podpory soustružení ...Tato verze představuje několik vylepšení, které uživatelům usnadní zahájení nových projektů a zpracování dat, a také lepší práci s daty z průzkumu. HIPS a SIPS 11.0 nově podporuje funkci „táhni a pusť“ u souborů s hrubými daty senzorů. Soubory stačí přetáhnout na ikonu aplikace a hrubá data se automaticky zpracují, přidají se zeměpisné souřadnice a vytvoří se mřížkový povrch. Verze 11.0 také nabízí jed­no­fá­zo­vé ...Portál PARTcommunity (www.partcommunity.com) slouží k pu­b­li­ko­vá­ní a stažení 3D CAD modelů známých výrobců komponent. V sou­ča­s­né chvíli se zde nachází miliony modelů z více než 460 produktových katalogů. Novinkami v aktualizované verzi jsou kupříkladu editovatelné stanovení rozměrů přímo ve 3D náhledu podle potřeb, kdy se po za­dá­ní požadovaných rozměrů obnoví ihned i 3D náhled, do schránky PART­community Inbox ...V sídle Prusa Research v pražských Holešovicích byl 6. června za­há­jen provoz největší otevřené kutilské dílny v ČR s názvem PrusaLab. Náv­štěv­ní­kům a členům zde budou k dispozici špičkové nástroje, kte­ré jsou obvykle těžko dostupné. Vedle 3D tiskáren zde najdou pro­fe­sio­nál­ní lasery, frézy, soustruhy, routery nebo vakuové lisy. Cílem Prusa­Labu (www.prusalab.cz) je poskytnout tvůrčí prostor všem ku­ti­lům, mo­de­lá­řům, designérům a studentům. Dílna jim nabídne je­di­ne­č­nou možnost pracovat s nástroji ...Tiskárna DMP Flex 100 má oproti předchozí 3D tiskárně ProX DMP 100 na kov až dvakrát lepší výkonnost a výstupem jsou precizní kovové díly s detaily a tenkými stěnami – přesnost, opakovatelnost a do­kon­če­ní povrchu je s drsností 5 μm. Tisková plocha 100 × 100 × 80 mm se hodí pro tisk malých, komplikovaných částí. Tiskárna pracuje s ti­ta­nem a dalšími kovy, LaserForm CoCr (B) a LaserForm 17-4PH (B). Součástí tiskárny je i aktualizovaný ...CAD Studio a A|W Graph (AWG), se dohodly na společné budoucnosti. CAD Studio přebírá veškeré aktivity A|W Graphu a posiluje tak pozici na trhu softwarových řešení Autodesku pro CAD/CAM, média a zábavu. CAD Studio se stává vlastníkem 100% podílu v A|W Graphu. Kombinovaný roční obrat obou společností je 333 mil. Kč. Pro AWG a jeho zákazníky tento krok znamená možnost využití zázemí a odbornosti CAD Studia v oblasti ...Letošní ročník Konference GIS Esri v ČR se uskuteční v Kongresovém centru Praha ve dnech 7. a 8. listopadu 2018. Konference GIS Esri v ČR je tradičně největším národním setkáním odborníků na geoinformatiku a je určena zejména těm, kdo se chtějí porozhlédnout po technologických novinkách a rádi si vyslechnou zajímavé a inspirativní přednášky o aktuálních projektech ve svém oboru. Bylo otevřeno on-line přihlašování ...Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

SIEMENS - NX CAM

Kalendář akcí

Nejbližší akce
11.06. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
11.06. AutoCAD kurz – navrhování a správa dynamických bloků
11.06. AutoCAD - základní školení Brno
12.06. Autodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor
12.06. Autodesk Inventor – dynamická simulace a pevnostní analýza
13.06. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
13.06. AutoCAD kurz – vytváření a prezentace 3D modelů
13.06. SketchUp – reálný svět simulace pohybu
14.06. AutoCAD – kurz pro pokročilé
14.06. Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit [UNSUBSCRIBE]. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,