Google překladač: English Deutsch

On-line školení Úvod do strukturálních optimalizací

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | IT4Innovation | Školení | Strukturální optimalizace

WEB 2022 01 25 prednaska VSB-2201Ve spolupráci s Národním superpočítačovým centrem IT4­In­no­va­tion (součást Vysoké školy báňské – Technické uni­ver­zi­ty Ostrava) pořádá společnost Advanced Engi­nee­ring školení – veřejný kurz „Úvod do strukturálních op­ti­ma­li­za­cí“ určený manažerům technických, R&D a konstrukčních od­dě­le­ní, CAE specialistům, konstruktérům a vývojovým in­že­ný­rům. Obsahem je seznámení se s optimalizačními me­to­da­mi, pracovními postupy, potenciálními přínosy, pro­ble­ma­ti­kou využití CAE simulací doplněné o příklady z praxe.

„Úvod do strukturálních optimalizací“ proběhne dne 25. ledna 2022 od 9.00 hodin on-line formou. Přednášejícím bude Vojtěch Rulc.

   Pozvánka a registrace   

Cena kurzu je 2178 Kč vč. DPH (1800 Kč bez DPH).

Více o základních optimalizačních metodách v terminologii technologií od Altairu najdete na www.altair.com.

 


Mohlo by vás zajímat: