Google překladač: English Deutsch

Nová verze Conveyor Rhino and Revit

Autor článku: Scott Davidson – Rhino News   

Tags: AEC | Architektura | BIM | Grasshopper | Revit | Rhino.Inside.Revit | výměna dat

Conveyor V3 0--2207Con­veyor do­ká­že trans­for­mo­vat pra­cov­ní po­stu­py mezi Rhi­nem a Re­vi­tem po­mo­cí snad­no po­u­ži­tel­ných opa­ko­va­tel­ných stan­dar­dů. Con­veyor umožňuje pře­vá­dět ge­o­me­t­rii a data mezi Rhi­nem a Re­vi­tem bez nut­nos­ti slo­ži­té­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu nebo vý­po­čet­ních roz­hra­ní.

Právě byl vydán Conveyor V3:

  • Integrace s technologií Rhino.Inside.Revit
  • Převod geometrie a dat do Rhina
  • Editace vlastností Revitu z Rhina
  • Odesílání prvků DirectShape s informacemi o materiálu do Revitu.

Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi Conveyoru...


Mohlo by vás zajímat: