Google překladač: English Deutsch

Finále soutěže TurboCAD Studentské projekty 2006/2007

Autor článku: Administrator   

Tags: Software | Soutěž | Studentské projekty | TurboCAD

Zaváděním CAD technologií a zpracováním 2D/3D digitálních projektů se firma Špinar-software zabývá už od svého založení v roce 1991. Dlouhodobě také podporuje výuku CADu ve školách a vlastně si tak vychovává odborníky a zajišťuje budoucí odbyt pro svůj produkt – TurboCAD. Pro ještě větší motivaci školní mládeže vyhlásila letos soutěž TurboCAD – Studentské projekty 2006/2007, jejíž finále se konalo koncem dubna v Moravském Krumlově.
Soutěž byla vyhlášena pro všechny typy škol v ČR a na Slovensku, které ve výuce využívají programy TurboCAD – CAD systém, který umožňuje na vysoké úrovni práci ve 2D a 3D prostoru včetně následné vizualizace technologií LightWorks 7.4, a DAEX – databázový a optimalizační program. Soutěž se zaměřuje na technické obory, zejména v oblasti nábytkářství, interiérové tvorby, dřevařství a truhlářství, což je hlavní doména působnosti produktu TurboCAD na školách, a také v oblasti architektury, strojírenství, designu, automobilového průmyslu, elektrotechniky a deskriptivní geometrie. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 42 projektů a do finále postoupilo 20 soutěžních prací z těchto patnácti škol: MZLU Brno, SŠŘ Bruntál, SPŠN Bystřice pod Hostýnem, SUPŠHNN Hradec Králové, ISŠ Hodonín, SOŠ Kynšperk nad Ohří, SŠ tvorby a designu nábytku Liberec, SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, SŠGS Nová Paka, SŠSD Ostrava – Zábřeh, SPŠ Povážská Bystrica, ZSŠDaN Topoľčany, SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, SOŠT a SOU Znojmo, ZSŠD Zvolen. Dvoudenní finále zastřešila svým zázemím Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel v Moravském Krumlově, jež také byla spoluorganizátorem celé akce.

Vítězná dvojice Tomáš Gabľas (vpravo) a Ing. Ondrej Vandák
Vítězná dvojice Tomáš Gabľas (vpravo) a Ing. Ondrej Vandák

Den první

Do Moravského Krumlova se na finále sjeli soutěžící studenti i jejich profesoři. V učebnách SOŠO a SOUŘ museli nejprve studenti obhájit svoje projekty před porotou. Hlavním kritériem bylo ukázat dovednosti v TurboCADu a před porotou prezentovat zvolený pracovní postup. Odborná porota byla složena z vysokoškolských profesorů, učitelů středních škol a odborníků z praxe.
Při obhajobách se ukázaly obrovské rozdíly v úrovni studentů, a to nejen co do znalosti a uplatnění možností poskytovaných TurboCADem, ale i dovednosti svůj projekt prezentovat. Určitý obrázek o výuce CAD aplikací na středních školách dává konstatování několika studentů při obhajobě, že jsou v TurboCADu samouky a že výuka u nich na škole ještě ani nezačala. Pravdou je, že výuka v CAD programech začíná většinou až ve vyšších ročnících a je jí věnován malý počet hodin. Ukazuje se tu také jistá paralela se stavem výuky CAD aplikací na vysokých školách, kde bývá zařazena mezi volitelné předměty bez možnosti získání kreditu, čímž je také dán následný „zájem“ studentů.

Vítězný projekt – Varný ostrov
Vítězný projekt – Varný ostrov
Druhé místo získala Kancelář budoucnosti Mikoláše Kafuňka
Druhé místo získala Kancelář budoucnosti Mikoláše Kafuňka

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na zámku v Moravském Krumlově v expozici Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Vítězem soutěže se stal Tomáš Gabľas (s pedagogickým vedoucím Ing. Ondrejem Vandákem) ze Združené školy dřevařské ve Zvoleni, jehož práce – Varný ostrov – jednoznačně předčila všechny finálové projekty. Druhé místo získal Mikoláš Kafuněk (Střední umělecko-průmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové) a jako třetí se umístil Patrik Krasula (Združená stredná škola drevárska a nábytkárska, Topoľčany).
V průběhu obhajob zhodnotili studentské projekty také zástupci z řad učitelů a médií. Cena kantorů byla udělena opět Tomáši Gabľasovi ze Zvolena a Cenu médií udělili zástupci 11 mediálních partnerů soutěže (mezi nimi i IT CADu) Mikoláši Kafuňkovi ze Střední umělecko průmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.

Třetí místo udělila porota návrhu Patrika Krasuly
Třetí místo udělila porota návrhu Patrika Krasuly
První místo v dovednostech získal Jiří Frič za návrh zasedací místnosti
První místo v dovednostech získal Jiří Frič za návrh zasedací místnosti

Den druhý

Pokračování finále bylo druhý den věnováno Soutěži dovedností, kdy studenti uplatňovali své nabyté zkušenosti a prokazovali praktické dovednosti při práci v programu TurboCAD přímo před zraky odborné poroty. Ta ocenila tři nejdovednější. První místo obsadil Jiří Frič (Střední umělecko průmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové), druhé místo Tomáš Gabľas (Združená stredná škola drevárska, Zvolen) a třetí místo Vojtěch Kmošek (Střední průmyslová škola nábytkářská, Bystřice pod Hostýnem).
Kromě těchto cen udělila odborná porota ještě zvláštní ceny. Cenu za nejnáročnější konstrukční řešení v programu TurboCAD získal projekt Radka Blechy a Tomáše Vlacha (Střední škola řemesel, p.o. Bruntál), Cenu za technické konstruování v programu TurboCAD získal Pavel Fišer (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno) a Cenu za návrh designu v programu TurboCAD Martin Benko (Združená stredná škola drevárska Zvolen).
Nejúspěšnější školou v soutěži TurboCAD – Studentské projekty 2006/2007 se ve světle získaných ocenění stala Združená stredná škola drevárska ve Zvoleni.

Cenu za nejnáročnější konstrukční řešení získal projekt Radka Blechy a Tomáše Vlacha
Cenu za nejnáročnější konstrukční řešení získal projekt Radka Blechy a Tomáše Vlacha

TurboCAD – Studentské projekty 2007/2008

Zda a jak se zlepší znalosti programu TurboCAD se dozvíme na dalším ročníku soutěže Studentské projekty 2007/2008, který je již vyhlášen a slavnostní finále bude hostit tentokrát Znojmo. Pedagogové i studenti mají zatím dost času zapracovat na nových projektech i na všeobecných znalostech a dovednostech. A zázemí jim opět poskytne svými programy společnost Špinar – software.

Mohlo by vás zajímat: