Google překladač: English Deutsch

Autodesk – aktivity a výhledy

Tags: Autodesk | Rozhovory

roboticka_rukaSpolečnost Autodesk vznikla v roce 1982 a její tehdy vlajkový produkt AutoCAD, celosvětově nejrozšířenější CAD program vůbec, je u nás znám a používán již od konce 80. let. Také některé další produkty, které Autodesk postupně od té doby uvedl na trh, mají v řadě oborů početní převahu nejenom v ČR a SR, ale i celosvětově. Jak se Autodesku daří dnes a jaké jsou jeho současné aktivity, jsme se zeptali osoby nejpovolanější – ředitele české pobočky Davida Palase.

Mohl byste krátce zhodnotit loňský rok? Proč jste se neúčastnili velkých výstavních akcí v ČR?

palasVyhodnotili jsme, že u profesně zaměřených výstav jako Strojírenský veletrh nebo Stavební veletrh apod. je hlavním výstupem povědomí o tom, že firma existuje, je na trhu a má nějaké portfolio. Velice zřídka tu jde o navazování kontaktů s potenciálními zákazníky. V době, kdy byla poměrně silná recese, jsme necítili potřebu prezentovat Autodesk jako silného globálního hráče a demonstrovat sílu firmy. Pragmaticky jsme se spíše soustředili na to, abychom byli blíž našim zákazníkům. To znamená, že jsme pořádali akce, o kterých jsme byli přesvědčeni, že jsou pro ně zajímavé a užitečné a že jim přinesou možnost se dozvědět více. Typicky šlo o semináře zaměřené na specifický okruh zákazníků, například na strojírenské výrobce.

Budete tuto strategii nějak měnit v letošním roce?

Naše strategie zůstává. Znamená to tedy, že chceme být blíže zákazníkům a prezentovat hodnoty řešení pro konkrétní obory v rámci strojírenství jako odvětví. Chceme se soustředit na jednotlivé segmenty, ve kterých bude zákazníkům naprosto zřejmé, jaké přínosy konkrétně jim řešení Autodesku nabízí. A toto se nedá uskutečnit na výstavě. Zde se můžete seznámit se zákazníky, vyměnit si vizitky, něco předvést na monitoru atp. Strojírenský veletrh je opravdu klíčová akce pro strojírenský průmysl v České republice a myslím si, že z hlediska image je to pro firmu důležitá akce. Na letošním ročníku se proto budeme prezentovat prostřednictvím našich autorizovaných partnerů.

Podepsala se nějak krize a následná recese na českém zastoupení Autodesku?

Autodesk samozřejmě, jako všechny firmy v oboru, krize postihla také. V květnu nastala celosvětová redukce zaměstnanců a ta se dotkla i české kanceláře. Bylo to těžké období pro všechny, je to za námi a teď jsme už zpátky na růstové křivce, světlo na konci tunelu opravdu svítí.

V každé zemi máte autorizované prodejce pro strojírenské a stavební produkty. Kdo ale zastřešuje distribuci produktů, které nespadají ani do jedné z těchto kategorií? Myslím tím produkty pro multimédia a zábavu.

Máme autorizovaného distributora pro prakticky všechny země východní Evropy. Jde o firmu BoneheadZ na Slovensku. BoneheadZ pracuje jako Value Added Distributor na jednotlivých trzích v jednotlivých zemích prostřednictvím autorizovaných dealerů. Dealery autorizuje Autodesk, ale na rozvoji partnerů spolupracuje s firmou BoneheadZ. Dnes máme dvě úrovně autorizace pro Media and Entertainment. Jednou úrovní jsou systémy a profesionální řešení, kam patří postproduction, systémy pro profesionální tvorbu filmů a efektů. V některých zemích Autodesk tato řešení prodává pouze napřímo. Dále máme úroveň animation a vizualization s klíčovými produkty Max a Maya. Pro tuto produktovou řadu má BoneheadZ sítě autorizovaných dealerů.

Kromě toho jsou zde ještě partneři, kteří mají autorizace pro tzv. design produktové řady pro strojírenství, stavebnictví a další. Mohou prodávat produkt, který se nazývá 3DS Max design, což je vlastně kompletní Max, který má ještě navíc interface na některé produkty pro stavitelství a architekturu. Konkrétně v současnosti Revit, AutoCAD Architecture a Civil 3D.

Autodesk letos zavedl novou licenční politiku. Co znamená pro zákazníky?

Autodesk udělal změnu především z důvodu zjednodušení celého modelu. Upgrade již není klíčovou komponentou našeho ceníku. Dnem 15. března 2010 se ceny všech upgradů sjednotily na 50 % ceny nové licence. Změna se nijak netýká cen Subscription a většinu uživatelů Autodesk produktů tedy nijak neovlivní. Pokud patříte k menšině uživatelů, která zatím nevyužívá levnějšího způsobu údržby licencí – Autodesk Subscription, znamená tato změna (u většiny produktů) zvýšení cen upgradů. Proto jsme tyto zákazníky dopředu upozorňovali, že mají možnost využít stávajících podmínek a rozhodnout se, zda mají zájem přejít na nejnovější verzi a následně pak využívat předplatného. Zvýraznila se stávající ekonomická výhodnost předplatného (Subscription) v porovnání s upgradováním. Prakticky tedy přestane mít smysl postupovat při údržbě licencí cestou upgradů.

Dnes si řádově 90 % zákazníků nakupuje licenci se smlouvou Subscription. U sofistikovanějších produktů je podíl ještě vyšší. V zemích, jako je Česká republika a Slovensko, téměř 100 %. A kolem 75 % zákazníků každý rok obnovuje předplatné.

palas_2David Palas a Radoslaw Cieślak, Autodesk, v rozmluvě s Vlastimilem Bejčkem,
Computer Agency,na Autodesk Academia Forum 2009

Koncem loňského roku Autodesk zavedl tzv. „Autodesk Assistance Program". Můžete přiblížit našim čtenářům, o co jde?

Assistance Program je v podstatě projekt, který vznikl na korporaci. Je k dispozici v mnoha zemích, tam, kde je Autodesk schopen poskytnout infrastrukturu a služby, které s tím programem souvisejí. Hlavním cílem je nabídnout lidem, kteří přišli o práci, možnost získat licenci návrhářského softwaru pro domácí použití, pro samostudium. Což standardně k dispozici nemají. Dnes může legálně licenci bezplatně získat student, tedy člověk, který je schopen prokázat, že studuje na vysoké nebo střední odborné škole. Nyní je tato možnost otevřena i lidem, kteří nejsou studenti. A nejde jen o instalaci produktu, ale i o získání technické podpory, přístup k různým online školením a cenově zvýhodněným školením, která nabízejí ve spolupráci s Autodeskem autorizovaná centra. Přínosem tohoto programu je certifikát platný po celém světě, který vydávají autorizovaná školicí střediska po absolvování školení. Řada firem dnes nabízí inženýrské služby do zahraničí a tito lidé mohou přijít a prokázat se certifikátem z ATC, který má opravdu váhu.

Myslím si, že je zde pro odborníky velká příležitost dostat se na úplně novou úroveň. Dnes každý zná AutoCAD a všichni, kteří jsou v praxi, jej znají jako standardní nástroj. Prostřednictvím programu mají možnost získat zkušenosti o úroveň výše. Poptávka je dnes po lidech, kteří jsou o krok vpředu. Konkrétně ve stavitelství a architektuře slyšíme od zákazníků, že mají problém sehnat někoho, kdo umí dobře pracovat v Revitu, či kdo umí BIM.

Dobře, jsem projektant, který umí AutoCAD 2006, a chci se dostat na úroveň nejnovějších verzí. Co pro to musím udělat?

Assistance Program je řízený centrálně, proto prvním krokem, který člověk musí udělat je, že se zaregistruje do programu. Existuje webová stránka www.autodesk.cz/assistance, kde je program popsán, jsou zde vyjmenovány jeho výhody a naleznete zde též registrační formulář. Stačí se zaregistrovat a poté bude zájemce kontaktován.

Musí žadatel nějak prokázat, že pracoval s AutoCADem?

Vyplňuje se pouze registrační formulář, uvede název posledního zaměstnavatele a kontaktní informace žadatele. Společnost Autodesk si ovšem vyhrazuje právo ověřit všechny žádosti. Uchazeč dostane přístup na stránku, odkud si může následně stáhnout studentskou licenci. Dostane doporučení a kontakty na autorizovaná školicí centra, která s ním poté komunikují. Na základě přímé komunikace se v případě jeho zájmu domluví na vhodném kurzu. V zásadě nemusí využít všech komponent programu. Finanční stránka celého programu je pak dána cenovou politikou jednotlivých školicích ATC středisek.

Děkuji za rozhovor a poskytnuté informace.


Mohlo by vás zajímat: