SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Gisat slavil 20. narozeniny

Autor článku: Gisat   

Tags: Geoinformace | GIS

gisat1101Firma Gisat oslavila v roce 2010 dvacáté výročí od svého založení. Gisat vznikl v roce 1990 se záměrem prokázat praktický přínos družicového pozorování  a rozšiřovat jeho využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Jako první soukromá firma poskytující geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země v České republice tento záměr po celou dobu své dosavadní existence úspěšně plní. V uplynulých 20 letech zpracoval Gisat přes stovku projektů a zakázek, na kterých dokázal, že družicová data představují jedinečný nástroj pro mapování zemského povrchu a sledování jevů, které se na něm odehrávají.

Gisat se zařadil mezi přední poskytovatele geoinformačních služeb orientovaných na využití družicových dat pro potřeby nejrůznějších evropských institucí, ale uspěl také na domácím trhu zejména při podpoře uživatelů a rozhodování na úrovni státní správy a samosprávy. Nedávným vstupem České republiky do Evropské kosmické agentury se Gisatu otevřely možnosti účasti v evropských kosmických projektech zaměřených na další rozvoj této technologie. Gisat se během svého působení rychle stal prvotním kontaktním místem pro všechny zájemce o využívání družicových dat, nabízejícím pomoc při výběru a dodání vhodných družicových snímků, služby související se zpracováním těchto dat a vytvoření konkrétních produktů podle požadavků zákazníka.

Družicové snímky se v posledním desetiletí staly běžným a každému dostupným zdrojem informace o stavu, využití a vývoji krajiny kolem nás. Metoda družicového snímkování se posunula z pozice výzkumné nebo vojenské technologie do podoby běžné komerční služby. V dnešní době tak může každý zájemce  získat družicová data z oblasti, která ho zajímá, a v podobě, která vyhovuje jeho potřebám a požadavkům. Obrovský posun nastal především v oblasti prostorového rozlišení. Nejnovější družice dnes umožňují získat snímky s přesností lepší než 1 m, které jsou vhodné pro mapování až do měřítka 1:5 000. Družicová data se tak stále častěji stávají efektivnější alternativou použití klasických postupů, např. leteckého snímkování nebo pozemního mapování.

Prakticky každý z nás je denně seznamován s využitím družicových snímků v meteorologii a při předpovídání počasí. V dnešní době se však družicová data rutinně používají také v zemědělství, např. při kontrole dotačních žádostí zemědělských subjektů,  nebo pro odhady osevních ploch a výnosů zemědělských plodin. V oblasti životního prostředí představují družicová data nezastupitelnou roli zejména pro mapování vývoje krajiny, např. při hodnocení rozvoje městských aglomerací a s tím souvisejícího problému úbytku půdy, při sledování zdravotního stavu lesních porostů nebo při mapování  ekologických rizik a průběhu přírodních katastrof.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit