Google překladač: English Deutsch

Ocenění pro SolidWorks Sustainability

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Ocenění | Software | SolidWorks | Sustainability

Green Awards 2010 pro SolidWorks Sustainability-1108Je někdy s podivem, za jak dlouho může dojít k nám do Česka překlad tiskové zprávy. Událost, kterou popisuje, se totiž stala téměř před 3 měsíci. Ale jde o zprávu zajímavou a na našem webu dosud nepublikovanou. Software SolidWorks Sustainability, umožňující návrhářům a technikům jednoduše omezit nepříznivý dopad vyvíjených výrobků na životní prostředí, získal v Londýně vůbec poprvé udělené ocenění „Nejlepší inovace v ekologickém navrhování“ v celosvětové soutěži GREEN AWARDS 2010.

Tato ocenění, akreditovaná společností Royal Society of Arts, představují uznání za kreativitu naplňující smysl společenské odpovědnosti firem, trvale udržitelného rozvoje a nejlepších etických přístupů. Kategorie „Best Green New Product Innovation“ (Nejlepší inovace v ekologickém navrhování) představuje novinku letošního ročníku.
Logo Green Awards 2010 - 1108„To je náš favorit,“ zaznělo z poroty, jejímiž členy jsou uznávaní odborníci na oblast komunikace, ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. „Tento software má potenciál k tomu, aby převratně změnil způsob, jakým konstruktéři navrhují své výrobky. Aplikace SolidWorks Sustainability pomáhá konstruktérům minimalizovat nepříznivý ekologický dopad jejich výtvorů již ve fázi navrhování – začleněním problematiky životního cyklu do návrhového procesu. Díky partnerství s nezávislou organizací PE International, která se stará o databáze zásob v rámci životních cyklů, je jejich produkt robustní a spolehlivý. Jde o nástroj, který nemůže chybět ve výbavě žádného návrháře.“

Jaký je váš vliv na životní prostředí?
Software SolidWorks Sustainability, který je plně integrován do CAD systému SolidWorks, zahrnuje výkonné nástroje pro hodnocení životního cyklu se stanovením dopadů výrobku na emise uhlíku, energii, ovzduší a vodstvo – a to po celý životní cyklus výrobku, včetně výběru materiálu, výroby, používání a ukončení životnosti. Společnost DS SolidWorks při vývoji aplikace Sustainability spolupracovala s uznávanými odborníky v oblasti posuzování ekologických aspektů životního cyklu (LCA) z organizace PE International. Její průkopnický software GaBi představuje světovou špičku mezi programovým vybavením pro LCA. Do aplikace SolidWorks Sustainability jsou začleněny procesní modely a databáze LCA softwaru GaBi. Při hodnocení vlivu na životní prostředí umožňují využívat vysoce kvalitní vědecká data.
Nástroj pro výběr materiálů softwaru SolidWorks Sustainability poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, čímž návrhářům usnadňuje výběr ekologicky nejšetrnějšího materiálu, který lze pro daný návrh použít. Vytváření zpráv jediným kliknutím usnadňuje následnou komunikaci zjištěných závěrů se zbytkem společnosti.
„Jsme vděční za toto ocenění,“ uvedl Asheen Phansey, produktový manažer pro oblast trvalé udržitelnosti společnosti DS SolidWorks. „Ze strany zákazníků roste poptávka po ekologičtějších výrobcích a návrháři tak mají obrovský vliv na životní prostředí, protože vytvářejí výrobky, které používáme každý den. A to je důvod, proč jsme z vytváření trvale udržitelného návrhu udělali jednoduchou, přístupnou, zábavnou a motivující záležitost. Pracujeme na tom, aby veškeré návrhy jednoho dne vycházely ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Provázíme po této cestě i naše zákazníky, nadšené pro tuto myšlenku.“


Mohlo by vás zajímat: