Google překladač: English Deutsch

GIS Day 2011 na Mendelově univerzitě v Brně

Autor článku: B. Polovinčák, J. Kominácká, P. Janata, D. Procházka   

Tags: Day | GIS | GPS | MENDELU

GIS Day 2011 v Brně -IMAG0887-1148GIS Day je celosvětová osvětová akce, která si klade za cíl seznamovat žáky základních a středních škol i širokou veřejnost, s nejmodernějšími geografickými informačními technologiemi (GIT). GIS Day je organizován americkou organizací ESRI a v České republice je pořádán pod patronací firmy Arcdata Praha. Letos se k pořádání Dne GIS přihlásily organizace z 80 zemí, v České republice 26 organizací, převážně škol. Termín akce připadl na 16. listopadu 2011. Akce Den GIS má na Mendelově univerzitě svou tradici. Již po šesté byla veřejnost pozvána do prostor univerzity u příležitosti Dne GIS a zapojily se Provozně ekonomická fakulta a Lesnická a dřevařská fakulta.

Informacemi nabitá prohlídka geografických informačních technologií byla organizována jako dvouhodinový blok uspořádaný třikrát během dne konání. Prohlídka začínala na Lesnické a dřevařské fakultě, kde se návštěvníci po krátkém úvodu na Ústavu geoinformačních technologií (ÚGT) přesunuli do odborné laboratoře GIS. Druhá zastávka na trase prohlídky vedla do strojového sálu, kde na návštěvníky čekala výstava speciální měřící techniky. GIS je také o náročném měření s mobilní technikou v terénu. Návštěvníci proto s pomocí GPS Trimble Pathfinder Pro XRT vyrazili do terénu a kreslili spojovací obrázky trasováním svého pohybu. Provozně ekonomická fakulta přivítala návštěvníky v laboratoři virtuální reality a prezentovala spolupráci s firmami a veřejnou správou.
Kompletní článek najdete v chystaném čísle časopisu IT CAD 6/2011.

Mohlo by vás zajímat: