CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Robotická simulace zvyšuje rentabilitu o 30 procent

Tags: Robotika | Tecnomatix

siemens-01Tecnomatix pomáhá snížit čas nutný pro navržení a instalaci robotických systémů o 60 %

AKE Robotics Sp. z o.o. (AKE Robotics) je dceřinou společností německého podniku AKE-Systemtechnik GmbH. Mateřská společnost navrhuje a staví vše od dopravních systémů až po robotické výrobní buňky. Společnost AKE Robotics se sídlem v Polsku konfiguruje a programuje veškeré typy průmyslových robotů pro výrobu, montáž a logistiku. Zapojením nejnovější technologie v oblasti průmyslové robotiky splňuje AKE Robotics požadavky velmi náročných zákazníků včetně společností Volkswagen, Volvo Gent, Mercedes, Audi a Seat.

Dodávání robotů na globální trh vyžaduje splnění standardů nejvyšší kvality. V mnoha situacích

je práce společnosti AKE Robotics omezena časovými a prostorovými limity, avšak společnost přesto musí dodávat spolehlivé, absolutně bezvadné robotické operace. Nepřesné instalace mají za následek nákladné prostoje a vyžadují značné výdaje na nápravu. Rovněž vyskytnou-li se chyby, je nutno provést opravu u zákazníka, což značně snižuje rentabilitu takového projektu.

siemens-02

Klíč ke kompatibilitě při výběru softwaru

Pro zlepšení kvality a minimalizaci rizik se společnost AKE Robotics rozhodla implementovat řešení spočívající v robotickém programování a simulaci. Jedním z rysů, o které společnost usiluje u tohoto typu softwaru, byla kompatibilita se systémy počítačem podporovaného projektování (CAD). Kromě usnadnění vlastního projektování (pokud by mohla být importována CAD data zákazníků) by kompatibilita s ostatními systémy rovněž usnadnila společnosti expandovat na nové trhy.

Otevřenost a značná reputace softwaru Robcad, součást softwarového portfolia Tecnomatix od Siemens PLM Software, byla správným výběrem pro AKE Robotics. „Hlavním důvodem, proč jsme použili Robcad, byl fakt, že nám nabídl možnost pracovat s prestižními výrobci automobilů, a protože je kompatibilní s naší mateřskou společností v Německu, která Robcad rovněž používá," říká Bartłomiej Siuda, ředitel AKE Robotics. „Rovněž nám umožňuje realizovat menší projekty, které pro nás byly dříve nerentabilní." Poznamenává: „Všichni programátoři společnosti již používali Robcad při svých předchozích zakázkách, a proto byl software implementován bleskově."

Obchodní výzvy

  • Kontrola nákladů pro zajištění rentability
  • Požadavky globálního trhu na vysokou kvalitu

Klíče k úspěchu

  • Off-line robotické programování
  • Schopnost simulace složitých robotických pohybů
  • Snadná výměna informací se systémy CAD

Přínosy

  • Více než 90procentní snížení chyb v robotických pohybech
  • Rentabilita až 30 procent
  • 60procentní redukce času potřebného pro navržení a instalaci robotických systémů
  • Snížení nákladů na služební cesty o 25 procent
  • Partnerství se společností Volkswagen

Účinnost a optimalizace se odráží v číslech

Používání Robcadu významně zvýšilo produktivitu zaměstnanců AKE Robotics. Programátoři již neplýtvají časem při novém navrhování prvků robotnického systému, který již existuje. S Robcadem rovněž mohou vytvářet systémy, které nevyžadují další změny při instalaci. V minulosti, kdy došlo k chybám v souvislosti s montáží a procesem, bylo nutné, aby zaměstnanci trávili dlouhou dobu u zákazníků po celé Evropě. Nejenže to snižovalo rentabilitu projektu, ale rovněž to bránilo zaměstnancům chopit se nových úkolů. Robcad umožňuje provádět robotické programování off-line (a nikoliv u zákazníka); funkčnost softwaru při simulaci doslova snižuje počet chyb, jsou-li instalováni roboti.

„Provádět práci u zákazníka je velmi nákladné," říká Bartłomiej Siuda. „Robcad nám umožňuje pracovat vzdáleně v předběžných fázích projektu a rovněž nám umožňuje brzy odhalovat a eliminovat kolize." To snížilo cestovní náklady na projekt o 25 procent a došlo k úspoře cca 44 000 USD ročně. Celkem Siuda odhaduje, že zlepšená produktivita, kterou umožnil Robcad, zvýšila rentabilitu každého projektu o 30 procent.

siemens-03

Další důležitou výhodou používání Robcadu je 60procentní snížení času nutného k navržení a instalaci nového robotnického systému. K tomu dochází zejména díky používání simulace k odhalení chyb v rané fázi cyklu vývoje. „Schopnost provádět úplnou simulaci eliminuje výskyt konstrukčních a nástrojových chyb i chyb u jednotlivých prvků instalace," vysvětluje Bartłomiej Siuda. „Díky přesnosti návrhu i nástroje pro odhalování kolizí jsme eliminovali více než 90 procent situací, v nichž jsme dříve zaznamenali nesrovnalosti. Nyní jsme schopni je eliminovat i před dodáním zařízení k zákazníkovi."


„Díky používání softwaru Robcad jsme zvýšili zisky o 30 procent a odstranili více než 90 procent chyb souvisejících s projektem."

Bartłomiej Siuda
ředitel AKE Robotics, Bielsko-Biała, Polsko


Off-line řešení robotnického programování společnosti Siemens PLM Software hrálo důležitou roli v obrovském úspěchu u AKE Robotics. Bartłomiej Siuda poznamenává: „Díky Robcadu jsme navázali trvalý vztah s Volkswagenem, který rovněž používá software společnosti Siemens."

Již ne pouhý další subdodavatel

„Software Robcad nám umožnil posunout se na další stupeň," říká Bartłomiej Siuda. „Nyní, na rozdíl od mnoha jiných, jsme partner, který se účastní vývoje projektu. Nejsme již jen běžný subdodavatel."


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit