SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dvacátá konference GIS Esri v ČR

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference

gisesri-01Listopad je pravidelným termínem pro konání konference GIS Esri, která je asi vůbec největším domácím setkáním specialistů na systémy, jimiž se v časopisu IT CAD a v příloze InGIS zabýváme. Na letošní jubilejní 20. ročník, který se konal ve dnech 9. a 10. listopadu, se přihlásilo na naše poměry neuvěřitelných 850 účastníků, kteří se mohli těšit na dva dny přednášek a zajímavý doprovodný program.

Předkonferenční aktivity

Stejně jako v předchozích letech se mohli netrpělivci přihlásit na předkonferenční seminář, probíhající rovněž v prostorách Kongresového centra. Letošním tématem byla Správa a efektivní využití rastrových dat v ArcGIS a uživatelé tohoto softwaru si ze čtyřhodinové přednášky a názorných ukázek mohli odnést mnoho informací a praktických rad. Přednášejícím byl Vladimír Zenkl.

Hlavní program prvního dne

Už od rána se začali rojit účastníci konference a vyzvedávat si své registrace. Do tzv. Společenského sálu se nakonec dostavilo na zahájení asi 800 účastníků. I když bych od jubilejní konference očekávali alespoň nějaké malé změny – třeba scény nebo způsobu prezentace, zůstává v tomto Arcdata konzervativní. Úvodní přednáška patřila opět tradičně Petru Seidlovi, řediteli společnosti Arcdata Praha. Ten ve své řeči zmínil dva významné GIS projekty roku 2011. Prvním je nasazení GIS Esri ve Skupině ČEZ, které na americké konferenci společnosti Esri získalo cenu Special Achievement in GIS. Následně za mimořádný přínos pro rozvoj geoinformatiky v ČR ocenil Zeměměřický úřad, jehož aktivity letos mimo jiné zahrnovaly poskytnutí dat ZABAGED pro aktualizaci podkladové mapy na ArcGIS Online.

Po úvodu přišla na pořad přednáška naší známé odbornice na atomovou energii Dany Drábové. Seznámila obecenstvo se svým pohledem na jadernou energii po fukušimské havárii a s tím, jak při hodnocení různých aspektů takové události pomáhají geografické systémy. Dalšími řečníky byli Petr Beran, ředitel odboru krizového řízení hl. m. Prahy, a MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska ZZS hl. m. Prahy, kteří předvedli každodenní využití GIS při ochraně obyvatel.

Následující prezentace Stanislava Drápala ukázala způsob využití dat ze „Sčítání lidu, domů a bytů" v krizovém řízení. Poslední přednáška dopoledního bloku ve Společenském sálu patřila Václavu Cílkovi, který prezentoval změny současného světa z několika propojených hledisek – Země samotné, klimatu, surovin, energií, sociálních změn i historických souvislostí.

GIS a Business Intelligence

Speciální sekce byla věnována integraci GIS s nástroji Business Intelligence (BI). BI převádí data a informace získané z různých zdrojů do společného prostředí pro analýzy a reporting a GIS dokáže agregované údaje analyzovat a prezentovat ve formě obsahově bohaté mapy. V programu této sekce bylo šest přednášek, kterým se věnovaly společností OKsystem, Österreichische Post, TOVEK, CEDA, CE-Traffic a Tieto Czech.

Večerní bloky a workshopy

Tématem večerních bloků přednášek byla veřejná správa (eGovernment), inženýrské sítě a technologie ArcGIS. Mezi jinými vystoupili například Lubomír Jůzl z Kraje Vysočina, Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu, Jiří Hradec, ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí, Dave Magee ze společnosti Telvent a František Fiala, který představil Geoportál skupiny ČEZ.

V dalším sále souběžně proběhly workshopy specialistů Arcdata Praha. První se týkal aplikace ArcGIS Data Reviewer, určené pro kontrolu kvality dat (jednu z nejdůležitějších činností geoinformatiky vůbec), druhý nesl všeříkající název „Několik věcí, které byste měli vědět o ArcGIS 10.1 for Server".

Pro diváky jistě náročný první den byl zakončen společenským večerem s rautem.

Program druhého dne

Druhý den přednášek začal již od devíti hodin dopoledne a proběhl ve třech souběžných blocích. Účastníci zde vyslechli přednášky o využití GIS v různých organizacích, městech a krajích. Oblibu si získal i blok zabývající se ochranou životního prostředí.

Sekce rastrového GIS přivítala specialistu z Exelis VIS Jamese Slatera, který hovořil o novinkách v softwaru ENVI. Vedle příspěvků o spektroskopii od České geologické služby a Akademie věd byla na pořadu i přednáška Jana Koláře o systémech GMES a Galileo. Zajímavé bylo také představení Informačního systému Státního mapového díla Michala Trauriga ze Zeměměřického úřadu nebo například přednáška o nově vypočtené konstantě W0, potenciálu na geoidu, a o jejích praktických aplikacích.

Workshopy

Vedle přednášek od uživatelů technologií Esri a ENVI byly součástí konference i firemní workshopy. Své projekty a nabídku služeb představily společnosti T-Mapy, Geodis Brno, VARS Brno a Geotronics Praha. Specialisté Arcdaty přednášeli o možnostech využití ArcGIS Online, ArcGIS Mobile a nabídli cenné tipy a triky pro práci v ArcGIS Desktopu.

Během polední přestávky bylo možno zhlédnout dokumentární film o budování první české antarktické základny Češi v Antarktidě a poté se účastnit vyprávění a promítání Hynka Adámka, novináře a člena týmu, který se v průběhu letní antarktické sezóny 2004/05 na výstavbě této stanice podílel. Následovala autogramiáda, kde si návštěvníci mohli zakoupit knihu tohoto autora.

gisesri-02 Pětimetrový plakát, zachycující dvacetiletou historii konferencí GIS Esri,
historii firmy Arcdata Praha a významné milníky v geoinformatice i světě IT

Přednášek a workshopů proběhlo na konferenci přes padesát, proto pořadatel připravil sborník konference, ve kterém lze nalézt více podrobných informací. Sborník je k dispozici ve formátu PDF.

Soutěž posterů

Soutěžní přehlídky se zúčastnilo 23 posterů, pokrývajících využití technologií GIS v nejrůznějších oborech. Postery byly hodnoceny z hlediska obsahu, technologické náročnosti i atraktivnosti sdělení.

  • 1. místo – Zaměřeno na dno Labe, Robert Knap, Filip Jung, Lucie Mališová, VARS Brno
  • 2. místo – 3D rekonstrukce zaniklých sídel Česka, Přemysl Štych, Jan Jelének, Lucie Koucká, Marek Oktábec, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
  • 3. místo – Využití 3D GIS při projektování vrtných prací, David Čížek, Jan Franěk, Česká geologická služba

Cenu publika obdržel poster „Zaměřeno na dno Labe" autorů Roberta Knapa, Filipa Junga a Lucie Mališové ze společnosti VARS Brno.

Družicová soutěž

Letošní soutěž byla poměrně lehká, protože měla velké nápovědy. A účastníci mohli bez problémů použít internet k případnému dohledání správných odpovědí. Ruku na srdce, kdo si bez problémů a zcela správně pamatuje jméno islandské sopky Eyjafjallajökull, která znepříjemnila v loňském roce lety v Evropě i mezi kontinenty? Možná však nechtěli tímto způsobem „podvádět" nebo se jim odměna nezdála dostatečně atraktivní, protože bylo odevzdáno jen 61 odpovědních lístků, z nichž 54 bylo se správnými odpověďmi. Při losování měl štěstí Ondřej Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který si z konference za odměnu odnesl zajímavou knihu a roční předplatné časopisu National Geographic.

gisesri-03

Stánky partnerů

Ani letos nechyběly ve foyer stánky partnerů. Jejich počet je ustálený, byť jich před pár lety bývávalo přece jen o něco více. Vezmeme-li to zleva doprava, patřila první plocha pořadateli Arcdata Praha. Pak následoval Geodis Brno, T-Mapy, CEDA a HSI, na protější straně pak Universita Palackého v Olomouci, Geotronics, Digis, Mapy.cz a AV Media.

Zdroj Arcdata Praha, redakčně upraveno.


Mohlo by vás zajímat: