SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Nové svislé soustruhy z VTL Blansko díky řešením Autodesku

Autor článku: Autodesk & CAD Studio   

Tags: AutoCAD | Autodesk | Blansko | CAD Studio | Inventor | Showcase | Vault | VTL

VTL_Blansko-1206Společnost Autodesk oznámila, že VTL Blansko, výrobce těžkých svislých soustruhů, úspěšně využívá sady aplikací Autodesk Product Design Suite při vývoji zcela nové produktové řady v rekordně krátkém čase. Společnost úspěšně implementovala koncept digitálního prototypování od vytvoření úvodních skic, přes koncepční objemový návrh a jeho vizualizaci až po tvorbu výrobní a servisní dokumentace s pomocí produktů Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Autodesk Showcase a Autodesk Vault. Urychlení vývoje nové produktové řady bylo pro firmu důležité zvláště proto, že firma vznikla prakticky na zelené louce.

Díky využití konceptu digitálního prototypování se podařilo během pouhých 15 měsíců kompletně vytvořit první z nové řady strojů se zajímavými výkonovými parametry, konstrukcí a vysokou tuhostí stroje, která je pro přesnost obrábění klíčová. Využití konceptu digitálního prototypování umožnilo navíc vyvinout stroj, který je vysoce univerzální a jednoduše modifikovatelný.
Obráběcí stroj tvoří složitý funkční celek a při jeho stavbě se zpravidla používají standardizované díly. Nástroj Autodesk Showcase umožňuje obchodním zástupcům firmy VTL Blansko ukázat ve fotorealistické kvalitě stroj jako celek pro nalezení optimálního designu a barevného provedení stroje. Zákazníkům nabízí možnost náhledu na stroj tak, jak bude ve skutečnosti po dokončení montáže vypadat, přičemž je možné zákazníkům prezentovat například nejrůznější kombinace umístění ovládacích prvků stroje, jeho příslušenství, provedení krytování a celkového barevného řešení atd. Vysoká věrnost vizualizací je navíc podpořena stínováním stroje, prosvětlením z oken tovární haly, odlesky kovových součástí či díly propracovanými až do detailů šroubků.

„Menší obráběcí stroje lze v určitém smyslu chápat jako spotřební předměty, což rozhodně neplatí pro obráběcí centra za několik miliónů korun. Nicméně v obou případech je důležité, že obal prodává, protože vedle výkonových parametrů stroje je to jeho celkový design, co přímo ovlivňuje úspěšnost nového stroje ve vysoce konkurenčním prostředí,“ řekl Martin Peňáz, manažer strojírenských řešení ve společnosti Autodesk. „A toto platí nejen pro výrobce obráběcích strojů, ale také v případě výrobců jakéhokoliv strojního vybavení, kde rychlost uvedení nového stroje na trh a jeho cena přímo ovlivňuje úspěšnost jeho prodeje.“

Již nyní registruje firma mezi zájemci o nový stroj zákazníky z celého světa, včetně západní Evropy, Asie ale i z České republiky či Slovenska. Jedná se zejména o firmy z odvětví energetiky, důlní techniky nebo leteckého průmyslu atd., které na těchto strojích obrábějí například díly do parních turbín, razících štítů do tunelů, větrných elektráren apod.
Vedle sady Autodesk Product Design Suite nasadila společnost CAD Studio, autorizovaný dodavatel řešení Autodesk ve VTL Blansko, také řešení Autodesk Vault pro správu dat, jehož největším přínosem je eliminace chybovosti a zrychlení cyklu vývoje výrobku v rámci celého konstrukčního týmu.

Mohlo by vás zajímat: