průmysl, výroba, sklady…
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprutCAM – profesionální systém CNC výroby

Tags: CAD | CAM | CNC | SprutCAM

sprutcam-01SprutCAM je mezi uživateli čím dál tím populárnější díky intuitivnímu prostředí, rychlé tvorbě NC-programů a v neposlední řadě i ceně, která je výrazně nižší než u jiných CAM aplikací. SprutCAM se řadí mezi produkční CAM systémy a je kompletně lokalizován do českého jazyka. S jeho pomocí lze programovat CNC stroje frézovací, soustružnické a stroje pro elektroerozívní drátové řezání, případně řezání paprskem. Ovládá jak jednokanálové stroje, tak stroje řízené z několika souběžně běžících kanálů.

Možnosti, jak řídit nestandardní komponenty stroje, např. lunety, lapače obrobků, koník atd., jsou prakticky neomezené. V systému lze definovat vlastní mechanismy s až 30 pohyblivými osami, z nichž každá může být ovládána přímo z prostředí PC stanice. SprutCAM umožní technologovi využít cyklů pro tříosé, čtyřosé a pětiosé frézování, dvouosé soustružení, řezání drátem a paprskem. Programátoři soustružnicko-frézovacích center uvítají skutečnost, že cykly pro poháněné nástroje jsou totožné se standardními frézovacími cykly. Stačí pouze zvolit formát výstupu pro cyklus (souřadnice kartézské, polární, cylindrické) a systém hned vygeneruje požadované dráhy. Způsob, jakým systém pracuje, umožňuje naprogramovat například obrobení na válcové ploše cyklem pro tříosé frézování, a to bez nutnosti rozvinu obráběného tvaru do roviny.

SprutCAM řeší polohování rotačních os (indexování) na frézovacích centrech, posuny počátků a transformaci souřadných systémů. Systém stroje může, ale také nemusí plně podporovat práci s komponenty tříosých center, jakými jsou úhlové hlavy, děličky a další zařízení. SprutCAM lze snadno nastavit nejen pro tato zařízení, ale i pro konkrétní konfiguraci řídicího systému stroje.

Mezi technologické operace prováděné nejčastěji na celé řadě obrobků patří bezesporu hrubování, frézování drážek, ať již v ploše rovinné, či válcové, vyvrtávání děr a mnohé další, zakončené začišťovacími a dokončovacími operacemi.

Uveďme si nyní pár příkladů z mnoha technologických operací, kdy nám SprutCAM ukáže svoji přidanou hodnotu.

sprutcam-02
Obr. Hrubování v systému SprutCAM. Schéma stroje zajistí, aby se při naklápění zobrazení stroje a nulového bodu chovalo odpovídajícím způsobem.

Obrábění děr

Součástí operace pro obrábění děr je jejich automatické rozpoznání. V nabídce je možné definovat, zda hledat jen slepé díry, nebo průchozí, rozmezí hledaných průměrů a některé další nástroje. Rozpoznáním programátor získá pozice děr i hloubky. Veškeré hodnoty lze dodatečně upravovat, což je výhodné právě pro určení hloubky závitu, předvrtání i v jiných případech, kdy hodnoty operace neodpovídají tvaru na modelu. Nejdříve tedy vytvoříme vyvrtání díry. Hotovou operaci zkopírujeme pro závit a sražení. Pro cykly pak nastavíme technologické parametry a pro závit udáme manuálně požadovanou hloubku a pro sražení hloubku odvodíme podle změřeného vnějšího průměru sražení a vrcholového úhlu nástroje. Spustíme výpočet a hotovo.

sprutcam-03
Obr. Obrábění děr

Nestandardní drážky

Pro drážku půlměsíce zvolíme hrubování postupným snižováním v ose drážky (rampování) a poté ji s poloměrovou korekcí dokončíme. V záložce „2D geometrie" můžeme nakreslit dráhu, kterou bude opisovat střed nástroje při hrubování. SprutCAM nabízí i možnost označit jednu z hran drážky a určit na ní přídavek. Při šířce drážky 16 mm stačí na hranu volit přídavek 8 mm a tím docílíme toho, aby se osa nástroje pohybovala v jejím středu. Začištění s korekcí je již jednoduché. Cyklus zkopírujeme a za geometrii označíme navazující hrany jdoucí kolem drážky.

sprutcam-04
Obr. Systém SprutCAM si poradí s nejrůznějšími tvary. Ať už v ploše válcové, či rovinné.

Finální fáze projektu

Nakonec přistoupíme ke kontrole technologických dat, vytvoření dokumentace pro obsluhu stroje a především vygenerování NC-kódu.

sprutcam-05
Obr. SprutCAM dává k dispozici velice užitečný nástroj pro přehled všech operací v systému s daty o použitých nástrojích a technologických parametrech. Položky v dialogu lze měnit a tím přímo editovat příslušné operace.

Po překontrolování postupu na kolize a projití technologických dat můžeme generovat data výstupní. Vytvořená dokumentace je ve formátu *.html a po vytvoření je ihned zobrazena v prohlížeči. Formát stránek lze přednastavit v šablonách dokumentu a lze do něj doplnit například firemní loga a vlastní texty. Standardně dokument obsahuje informace z editačního dialogu včetně obrázků, seznam všech použitých nástrojů s poznámkami z jednotlivých operací či označením typu nástroje s čísly operací, kde je nástroj použit. Nechybí seznam operací celého postupu s odhadem jejich trvání, jenž je na konci seznamu sečten. Zbývá vybrat postprocesor, kterým zpracujeme CLData, a vygenerujeme NC-kód. Získáme textový soubor, jehož obsah vidíme ihned v náhledu, případně si jej můžeme nechat automaticky zobrazit v jakémkoli textovém editoru. Soubor přeneseme do CNC stroje a tím je práce v CAM systému ukončena.

sprutcam-06
Obr. Generování NC programu pro danou součást

Další informace k systému SprutCAM, který online spolupracuje s komplexními programy, jako jsou T-FLEX, Alibre Design a jiné CAD programy, lze nalézt na www.sprutcam.cz nebo vám je ráda poskytne společnost SoliCAD, dodavatel systému, www.solicad.com.

Машины заполняли автостоянку, "Технология получения и выращивания телят"стояли по обе стороны каждого "Технология получения товарного меда на частной пасеке Кузнецова Ю.А"переулка, а их водители "Технология послеуборочной обработки зерна"отдыхали в домах, скрываясь от палящего "Технология послеуборочной обработки и хранения зерна"солнца.

Весь облик его "Технология послеуборочной обработки и хранения зерна в ГНУ 'Удмуртский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии' Завьяловского района УР"преобразился, словно по волшебству.

Мы же обшарили "Технология послеуборочной обработки и хранения зерна в ЗАО 'Ошмес' Шарканского района Удмуртской Республики"все подвалы, сараи, амбары.

Джил "Технология послеуборочной обработки и хранения зерна в племзаводе 'Путь Ленина' Омутнинского района Кировской области"с благодарностью осушила бокал.

Врываться в "Технология послеуборочной обработки и хранения семенного, продовольственного и фуражного вороха"помещение не следовало.

Наличие телефона дало "Технология послеуборочной обработки, хранения и реализации зерна в ОАО 'Акбашевский' Аргаяшского района"бы возможность любому полицейскому или обывателю-прохвосту "Технология послеуборочной обработки, хранения и реализации зерна в ООО Агрофирма 'Ильинка' Челябинской области"предупредить власти о замеченных им каких-нибудь подозрительных, с его точки зрения, явлениях.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit