SolidWorks 2021
Google překladač: English Deutsch

Snadný start v automatizaci díky EEC One

Autor článku: Eplan   

Tags: CAE | Center | EEC One | Engineering | Eplan | Mechatronika | One

EPLAN Engineering Center One--1215mOdborníci se shodují v tom, že skutečný potenciál úspor při inženýrských pracích leží v jejich automatizaci a standardizaci. Nový EPLAN Engineering Center One vyplňuje mezeru mezi konvenčním a mechatronickým inženýrstvím. Předem nastavená makra a soubory parametrů mohou být automaticky kombinovány do jednoho schématu prostřednictvím tabulkového procesoru MS Excel. Společnost EPLAN představí výsledky svého nového vývoje na letošním veletrhu Hannover Messe (Hannover, 23. až 27. dubna 2012) v hale 7, věnované tématu digitální továrna, na stánku D18.

Přestěhování sekce Digital Factory do haly 7 není jediným překvapením letošního veletrhu Hannover Messe. Společnost EPLAN chystá pro odborníky další překvapení: nový EPLAN Engineering Center One, zkráceně EEC One. Systém EEC One je rozhodujícím stavebním blokem strategie konzistentní automatizace inženýrských prací a pomáhá konstrukčním a vývojovým týmům prostřednictvím standardizace a automatizace jejich činností v každém kroku od zavedení softwaru CAE až po mechatronické inženýrství. Systém využívající MS Excel umožňuje automaticky generovat elektrická schémata a schémata tekutinových systémů.

Pevný základ
Uživatel může začít s automatizací inženýrské práce už v EPLAN Platform. V šablonách projektů v systému CAE mohou být vytvořeny a zabudovány reporty nebo makra pro subsystémy. EEC One přichází ke slovu, když se definují standardy pro soubory parametrů např. výstupů motorů nebo použitých svorkových terminálů. Individuálně navržené standardy platné v daném projektu mohou být kombinovány v prostředí MS Excel. Jejich výběr je ulehčován náhledy maker, které komfortně zobrazují jednotlivé varianty konstrukce. Vybraná makra mohou být integrována do tabulkového procesoru pomocí funkce drag and drop. Rozhodující výhoda pro praxi: makra začleněná do prostředí MS Excel automaticky obsahují všechny své volně programovatelné parametry. Navíc je možné v MS Excel vytvářet obsáhlé soubory pravidel – to umožňuje vyhnout se únavné práci při ručním zadávání parametrů. Vytvořené konstrukční zásady zaručují maximální transparentnost a vysokou kvalitu dokumentace. Elektrická i tekutinová schémata mohou být generována automaticky stisknutím jednoho tlačítka. Firmy mají z této automatizační strategie trojnásobný užitek: jednou vytvořené standardy mají vysokou kvalitu, centrálně uložené soubory konstrukčních pravidel chrání podnikové know-how a automatické vytváření dokumentace výrazně zkracuje dobu potřebnou pro vývoj projektu.

Mechatronické inženýrství
To, co je úspěšné v malém měřítku, funguje i ve velkém. Již existující postup standardizace dat v systému CAE je implementován napříč technickými disciplínami. Prostřednictvím systému EPLAN Engineering Center, který je další úrovní konfigurace, jsou do procesu standardizace zahrnovány i parametry mechanické konstrukce a programy PLC. EEC generuje celou dokumentaci stisknutím jednoho tlačítka: tekutinová schémata a výkresy, výkresy mechanické konstrukce a kompletní programy pro PLC. To je efekt interdisciplinárního modulu, pomocí něhož lze stroje a zařízení sestavovat na funkčním principu. Výhody jsou jasné: všechna data jsou v systému uložena centrálně, všechny prvky vygenerované dokumentace jsou perfektně sladěny a konečně, navazující procesy projektu, jako např. dokumentované uvedení do provozu, vyžadují jen malé nebo vůbec žádné dodatečné změny.

Závěr
Nový EPLAN Engineering Center One vyplňuje velkou mezeru mezi konvenčním a mechatronickým inženýrstvím. Na základě jeho nové automatizační strategie asistuje firmám při každém kroku na cestě od zavedení softwaru CAE k mechatronickému inženýrství.

Mohlo by vás zajímat: