Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze mapové aplikace mikroregionu Polabí

Autor článku: T-Mapy   

Tags: AJAX klient | GIS | Polabí | T-Mapy

MikroregionPolabi1228Mikroregion Polabí ve spolupráci s firmou T-MAPY připravil novou verzi mapové aplikace s názvem Mapa pro občany a podnikatele. Tzv. GIS klient byl nahrazen modernějším AJAX klientem. Stěžejní součástí aplikace jsou body občanské vybavenosti a turisticky zajímavé objekty, které jsou evidovány vybranými správci z úřadu pomocí aplikace GIS objekty, a které je možné také fulltextově vyhledávat. U každého bodu lze rozkliknout vizitku s podrobnými informacemi a případně i odkazem na internetové stránky instituce či zařízení.

Mezi výše zmíněné body občanské vybavenosti patří například:
  • úřady a státní instituce
  • sociální a zdravotnická zařízení
  • školy a školky
  • odpadové hospodářství (koše, kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, ...)
  • sportoviště, hřiště, dětská hřiště a další
Mezi turistickými zajímavostmi pak můžeme nalézt:
  • kostely, kláštery, zámky
  • divadla, kina
  • virtuální prohlídky zajímavých míst
  • parky a další
Obsah mapy dále tvoří on-line katastrální mapa s možností vyhledávání parcel a zobrazení veřejně dostupných informací z aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, vrstva čísel popisných, či základní mapa s možností hledání adres. Kromě možnosti zobrazení historických leteckých snímků z roku 1956 jistě stojí za zmínku jistě i základní mapa pro celé území mikroregionu, která dostala zcela novou vizualizaci. Tato vizualizace je vhodná pro rychlou orientaci v území a zároveň neodvádí pozornost od stěžejního tématu mapové aplikace, kterým jsou zájmové body reprezentované ikonkami.

Mohlo by vás zajímat: