Google překladač: English Deutsch

CONTEX-jasná volba pro digitalizaci velkoformátové GIS dokumentace

Tags: Dokumentace | GIS | Hardware | Skenery

digis-01Dánský producent velkoformátových skenerů CONTEX je dlouholetou světovou jedničkou v poskytování sofistikovaných řešení v oblasti digitalizace nadrozměrné dokumentace. CONTEX je technologickým leadrem udávajícím trend v tomto segmentu a zároveň historicky nejúspěšnějším výrobcem. Na svém kontě má mnoho průmyslových patentů a zároveň disponuje širokou sítí autorizovaných distributorů pokrývajících více než 80 zemí. Kontinuální inovace CONTEX produktů jsou výsledkem významných investic do výzkumu a vývoje stejně tak schopností naslouchat potřebám zákazníků. Mnohé modely získaly významná ocenění renomovaných zkušebních laboratoří (např. BERTL, BLI). O vynikající kvalitě skenerů CONTEX také hovoří dlouholetá OEM partnerství s významnými producenty velkoformátových tiskových technologií.

Velkoformátové skenery CONTEX (A1- A0++) poskytují všem uživatelům vysoce kvalitní výstupy, bez ohledu o jaký typ dokumentu se jedná. Jsou synonymem rychlosti, spolehlivosti a jednoduchosti v obsluze. Skenery CONTEX si jednoduše poradí jak s běžnými velkoformátovými dokumenty (mapy, družicové snímky, ortofoto mapy, technické výkresy, plány, fotografie, postery, apod.) stejně tak i s tlustými médii, pokrčenými, pošpiněnými či křehkými originály. Na značku CONTEX se mohou zákazníci spolehnout vždy, kdy bude velkoformátové dokumenty potřeba skenovat, kopírovat, tisknout, sdílet či archivovat .

digis-02

Skenování do archivu

Práce se skenery CONTEX představuje jak úsporu času, tak i efektivní redukci nákladů. Jednoduchá obsluha, úpravy v reálném čase, přesný posun dokumentů po skenovací dráze, vysoká rychlost a nejkvalitnější výstupy jsou přesně to co zákazník vyžaduje. Zakomponované přednastavení pro dokument, šablony pro název souboru, automatické vyčištění pošpiněného pozadí, možnosti dávkového zpracování, to vše jsou užitečné nástroje pro efektivní skenování do archivu.

Skenování pro kopírování nebo tisk

V případě, že se objeví potřeba naskenované dokumenty kopírovat nebo tisknout, pake zde CONTEX přichází s MFP řešením. Tento kit zahrnuje dodávku skeneru, dotykového skenovacího SW Nextimage, 17" dotykového panelu a speciálního stojanu. CONTEX skener se propojí s jakoukoliv velkoformátovou tiskárnou( HP, Canon, Epso, Encad, atd.) a je tak možno skenovat, kopírovat či tisknout všechny dokumenty až do šíře 54".

digis-03MFP série

Skenování do emailu, sdílení

Pokud zákazník pracuje s mapami, výkresy či jinými rozměrnými dokumenty, můžete se setkat s tím, že právě jejich velikost je limitujícím faktorem pro vzájemné sdílení v rámci pracovní skupiny. Jsou příliš rozměrné pro kopírování či faxování a zároveň využití externích služeb je časově a finančně nákladné. Prostřednictvím jednotlačítkové volby z operátorského panelu skeneru se snadno iniciují skenovací a kopírovací funkce, stejně tak i odesílání emailu s komprimovanou přílohou nasnímaného dokumentu. Z počítače, ke kterému je skener připojen, je možno naskenovat dokument přímo do složky předem definovaného počítače v rámci firemní sítě. Standardní TWAIN anebo volitelný ISIS dává zákazníkům možnost zahrnout rozměrné digitální dokumenty do firemního Document Management Systému.

Skenování pro editaci

Skenovací SW Nextimage nabízí širokou paletu nástrojů pro efektivní editaci, vylepšení rastru a konverzi. Výstupem jsou dokonale vyčištěné rastry, které splňují i ty nejpřísnější měřítka. Pro úsporu času zákazníci jistě ocení možnosti dávkového skenování či kopírování. Výstupem je cca 50 grafických formátů (TIFF, DWF, JPEG, JPEG 2000, CALS, atd.). Nově je možno rastry uložit do Multipage TIFF a PDF.

Je libo skener pro GIS, grafiku či CAD?

Od konce roku 2011 je produktové portfólio CONTEX reprezentováno celkově 31 modely, tudíž každý si najde model, který plně odpovídá jeho potřebám. Pro zákazníky, kteří disponují archivem technické dokumentace, jednoduchých map se nabízí XD a SD série. Volbou pro grafické dokumenty, podrobné mapy, satelitní snímky, postery, hrubá média (až 15 mm) bude HD Ultra série.

A0(914 mm)- A0+(1067 mm) skenery HD Ultra je možno kdykoliv během jejich životnosti upgradovat na vyšší verze a pružně tak reagovat na aktuální potřeby.Prostřednictvím aktivačního kódu se dá skener povýšit na model s vyšším optickým rozlišením, skenovací šíří či rychlostí, stejně tak i o možnost barevného skenování anebo přidáním dalšího interface(Ethernet). Ceny skenerů začínají již od 158.000,-Kč bez DPH.

digis-04

Série HD Ultra-univerzální a produktivní modely šité na míru GIS zákazníkům

Skenery z HD Ultra série významně zvyšují produktivitu, poskytují perfektní kvalitu rastru a nabízí širokou variabilitu co se použití dokumentů týče. Skenery disponují vysoce kvalitními CCD snímači a zdrojem světla je flourescenční zářivka. Pro vyšší komfort práce jsou skenery vybaveny optickým snímačem, který automaticky změří šíři vloženého dokumentu. Skenery HD Ultra poskytují vysoké rozlišení stejně tak i nabízejí další vlastnosti, které mají významný vliv na kvalitu výstupu. Jedná se především o hloubku fokusu, algoritmus pro image processing, color management, nástroje pro potlačení šumu, přesné vedení media a patentovaný algoritmus pro korekci čočky(ALE).

Skenery CONTEX= standard pro zákazníky GIS v ČR

Výše uvedené vlastnosti jsou přesně to, co zákazník od velkoformátového skeneru očekává. Důkazem jsou desítky spokojených zákazníků z řad katastrálních úřadů, GIS oddělení krajských úřadů, vysokých škol , firem zabývajících se hlubinným dobýváním, apod. O vynikající kvalitě skenerů CONTEX rovněž vypovídají certifikáty pro kartometrické skenování udělené Zeměměřičským úřadem. V ČR je CONTEX jedinou značkou v segmentu velkoformátových průchodových skenerů, která disponuje tímto certifikátem.

Pro vice informací o průchodových skenerech CONTEX, velkoformátových stolních skenerech ProServ a robotických knižních skenerech navštivte webové stránky DIGIS, spol. s r. o. www.digis.cz, výhradního autorizovaného distributora pro ČR.


Mohlo by vás zajímat: