Minerva
Google překladač: English Deutsch

Dassault Systèmes uvádí nové aplikace SolidWorks Electrical

Autor článku: Dassault Systèmes   

Tags: Dassault | Electrical | elecworks | SolidWorks | Systèmes | Trace Software

SolidWorks-Electrical_1233Dassault Systèmes, 3D EXPERIENCE Company, která se řadí ke světové špičce v oblasti softwaru pro 3D navrhování, tvorbu 3D digitálních prototypů a správu životního cyklu výrobků (PLM), představila nové aplikace SolidWorks Electrical. Nová nabídka zahrnuje inovativní nástroj pro 2D schematické navrhování na systémové úrovni a výkonný přídavný modul pro 3D modelování elektrických prvků v konstrukčním systému SolidWorks. Společně jsou propojeny v reálném čase.

„Společnosti z oblastí průmyslových zařízení, inženýrských služeb, špičkových technologií, lékařských zařízení a spotřebního zboží dnes vyvíjejí výrobky, které zahrnují stále více elektrického obsahu. Více než polovina uživatelů SolidWorksu požaduje řešení, které usnadní spolupráci mezi konstruktéry mechanických a elektrických systémů,“ řekl Bertrand Sicot, generální ředitel, SolidWorks, Dassault Systèmes. „Doplněním technologie SolidWorks Electrical do portfolia našich produktů přicházíme na tento nedostatečně podchycený trh s robustním řešením, které potvrzuje zaměření SolidWorksu na snadnost použití a umožní skutečně úzkou spolupráci mezi skupinami z oblastí mechanického a elektrického navrhování.“
SolidWorks-Electrical-1233
Jde-li o navrhování elektrických systémů, organizace často hledají způsoby, jak zlepšit celkovou výkonnost svých oddělení při přípravě projektů. Aplikace SolidWorks Electrical usnadňují konstruktérům a návrhářům projektování elektrických systémů a začlenění těchto elektrických prvků do celkových mechanických 3D modelů. Tyto nové aplikace dláždí týmům strojních inženýrů a elektroinženýrů cestu ke spolupráci při vývoji výrobků, zjednodušují fázi navrhování a omezují zpoždění výrobků, což vede ke konzistentnějším a standardizovanějším návrhům, nižším nákladům a kratší době pro uvedení na trh.

„Úplná integrace technologie SolidWorks Electrical do systému SolidWorks zajistí její snadné zvládnutí a umožní našemu konstrukčnímu i elektrickému oddělení spolupracovat na návrzích elektrických systémů a rozvodů,“ řekl Kyle Strong, projektový manažer společnosti Getman Corporation. „Naše důlní vozidla obsahují složité elektrorozvody a musejí mít konzistentní návrh. Rozhodnutí zvážit využití aplikace SolidWorks Electrical proto bylo nasnadě. Díky sjednocení procesů elektrického a mechanického navrhování můžeme lépe zdokumentovat požadavky na elektroinstalace a rozvody kabelů/vodičů, což vede k menšímu přepracovávání, vyšší kvalitě výrobků i rychlejšímu uvedení na trh.“

Technologie SolidWorks Electrical poskytuje nové možnosti díky těmto třem aplikacím:   
 1. SolidWorks Electrical je nástrojem pro 2D schematické navrhování architektury elektrických systémů a plánování, který:
  • zjednodušuje navrhování elektrických prvků prostřednictvím dynamického, kontextového uživatelského rozhraní, které umožňuje rychle přeměnit koncepty na podrobné návrhy;
  • okamžitě identifikuje problémy prostřednictvím detekce chyb, která funguje v reálném čase a zabraňuje zmetkovitosti a nákladnému přepracovávání;
  • umožňuje snadnější a přesnější tvorbu schematických návrhů s využitím knihovny o více než 500 000 standardních elektrických součástech;
  • umožňuje, aby na stejném projektu souběžně pracovalo více lidí.
 2. SolidWorks Electrical 3D je doplňkový modul pro CAD systém SolidWorks, který na systémové úrovni propojuje 2D schematické návrhy aplikace SolidWorks Electrical s 3D modely navrženými v SolidWorksu. Zahrnuje:
  • obousměrné aktualizace mezi 2D a 3D v reálném čase pro synchronizaci elektro-mechanických návrhů, přičemž je zachována konzistentnost v rámci celého vývoje;
  • integraci 2D schematických návrhů s 3D modelem pro usnadnění standardizace návrhů a sjednocení kusovníků, aby nedocházelo k omylům a prodlením;
  • umísťování elektrického systému a kabelů/vodičů do 3D modelu, což umožňuje plánování specifických umístění a rozvodů pro konzistentní výrobu produktů.
 3. SolidWorks Electrical Professional zahrnuje funkce aplikací SolidWorks Electrical a SolidWorks Electrical 3D v jediné aplikaci určené pro uživatele, kteří pracují ve 2D i 3D oblasti vývoje elektrických návrhů.

Aplikace SolidWorks Electrical jsou založeny na technologii společnosti Trace Software, která má více než 20leté zkušenosti na trhu elektrických návrhů. Produkty elecworks společnosti Trace Software, která je stávajícím partnerem se statutem SolidWorks Gold Solution Partner, jsou integrovány v systému SolidWorks, což konstruktérům umožňuje zůstat při optimalizaci elektro-mechanických návrhů v důvěrně známém prostředí SolidWorksu.

První verze aplikací SolidWorks Electrical bude dostupná v Severní Americe, Evropě a na Středním Východě v srpnu 2012, v dalších oblastech a zemích se objeví později. Další informace o softwaru SolidWorks Electrical najdete na adrese www.solidworks.com/electrical.

Mohlo by vás zajímat: