Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GEOMAGIC – nové funkčnosti ve verzi 2012

Autor článku: Emil Černý   

Tags: 3D skenování | CAD | CNC | Geomagic | Studio

qualify2012-250Aplikace Geomagic Studio 2012 umožňuje integraci s rozšířenými produkty MCAD pro účely zpětné analýzy, navrhování výrobků a rychlého vytváření prototypů a analýz. Tento uživatelsky příjemný software poskytuje vysoce efektivní prostředky pro převod dat 3D skenování a přináší nové a zdokonalené funkce, které zásadně mění proces modelování digitálního obsahu a výroby. Má intuitivní uživatelské rozhraní, které nabízí zjednodušené příkazy pro složité procesy, přesné zpracování povrchů, výkonné automatické čištění dat shluků bodů a rychlé povrchové opravy modelů. Navíc je tato aplikace schopna exportovat data přímo do výrobních a analytických systémů a systémů CNC, 3D tisku a CAD.

Hlavní nové vlastnosti a funkce aplikace Geomagic Studio 2012

K vylepšením softwaru Geomagic Studio patří zdokonalené zpracování snímaných dat, nový nástroj Sketch Edit, vylepšené příkazy Patch, větší rychlost při práci s velkými datovými sadami, nové skriptovací prostředí, integrace s programem SpaceClaim a významná zlepšení výkonnosti a zpracování dat.
 • Nový nástroj Sketch Edit pro intuitivní přímé vytváření a úpravy přesných křivek řezů ze shluků bodů, snímaných dat a modelů polygonů.
 • Zvýšený výkon co do rychlosti i datové kapacity dosažený lepším využitím multithreadingu a zdokonalenou správou paměti. Řada funkcí vykazuje minimálně 40% zvýšení rychlosti oproti předchozím verzím aplikace Geomagic Studio.
 • Vylepšení uživatelského rozhraní, jakým je nový nástroj pro výběr křivek nebo kontextová nabídka zobrazovaná pravým tlačítkem myši.
 • Nový příkaz Remesh zpracovává 3D soubory generované aplikacemi jiných výrobců (např. CAD a FEA), přičemž zvyšuje hustotu a rovnoměrnost sítí pro čistší a lépe použitelné 3D modely.
 • Nový příkaz Patch pro opravy složitých modelů a vyplňování otvorů.
 • Zlepšená podpora pracovních postupů sondování, která zahrnuje přesné měření a vytváření prvků pomocí dotykových sond, přenosných ramen CMM a podobných zařízení, vytváření náčrtů s použitím dat zachycených sondami, pomocí rovin řezu a podobně.
 • Robustní skriptovací prostředí rozšiřuje, přizpůsobuje a automatizuje funkce s hlubokým dosahem do vybraných příkazů v softwaru.
 • Bezprostřední výměna modelů CAD se softwarem SpaceClaim pro přímé modelování.

Aplikace Geomagic Studio 2012 je schopna vytvářet přesná 3D vykreslení fyzických objektů, což může například zkrátit dobu pořizování náhradních součástí, podle některých zákazníků až o 95 %, a přispět tím ke zvýšení produktivity a nákladové efektivity výroby. Schopnost vytvářet v aplikaci Geomagic Studio 3D data určená pro systémy FEA a CAD přináší zvýšení výkonnosti projektování, rychlé vytváření prototypů a 3D tisk a umožňuje provádění analýz a kontroly před výrobou.

Studio2012

Geomagic Qualify 2012 představuje, díky využití nejmodernějších technologií, uživatelsky příjemný software pro 3D kontrolu s přesným, rychlým a komplexním vykazováním kvality součástí, jak byly vyrobeny, pro kontrolu prvních kusů a pro řízení dodávek. Nové a optimalizované příkazy aktivují rychlejší funkce měření. Tento inovativní software analyzuje naměřené hodnoty z fyzického objektu a ihned je porovnává s digitálním modelem, což nyní zahrnuje podporu postupů měření sondami a skenery a použití několika zařízení. Díky přístupu k výkonným funkcím mají výrobci možnost rychle zvyšovat kvalitu produktů a výroby a na základě identifikace slabých míst procesů zvyšovat produktivitu. Komplexní mechanismy sondování a snímání pak zajišťují součinnost metrologie a rychlé kontroly výrobků, aby bylo možné vytvořit efektivní výrobní prostředí.

Geomagic Qualify 2012 zahrnuje vestavěné nástroje pro import dat, které začleňují nativní formáty aplikací CATIA, NX, SolidWorks, Creo Elements/Pro (dříve Pro/ENGINEER), poskytované bez dalších poplatků. Integrované nástroje pro import dat systému CAD dodávají referenční data do procesu kontroly a měření, který rychle vyhodnotí odchylky a eliminuje opakované výskyty za účelem dosažení nákladové efektivity.

Do aplikace Geomagic Qualify 2012 je také bezplatně začleněn modul pro analýzu profilu křídla. Umožňuje provádění komplexní a přesné automatické analýzy nastavení lopatek turbín standardně v rámci softwaru.

Hlavní vlastnosti a funkce aplikace Geomagic Qualify 2012

 • Nové vestavěné moduly pro import nativních formátů CAD z aplikací CATIA, NX, Creo Elements/Pro (Pro/ENGINEER) a SolidWorks poskytované bez dalších poplatků.
 • Zvýšený výkon co do rychlosti i datové kapacity dosažený lepším využitím multithreadingu a zdokonalenou správou paměti.
 • Přímý import prvků a geometrických kót a tolerancí v modelech CAD podporující pracovní postupy PMI (Product Manufacturing Information) a MBD (Model Based Definition).
 • Značně rozšířená podpora pracovních postupů sondování, která zahrnuje nové iterační vyrovnávání pro rychlé a přesné sladění se systémem CAD, analýzu odchylek v reálném čase pro zajišťování polohy a rychlé kontroly podmínek mimo toleranční meze, funkci rovin řezu pro vytváření křivkových profilů s použitím dat zachycených sondami a galerii měření pro rychlá a jednoduchá měření jednotlivých prvků.
 • Specializované nástroje pro kontrolu lopatek turbín, rotorů, statorů a podobných komponent, zabudované bez dalších poplatků.
 • Rozšířená podpora nejčastěji používaných typů přenosných souřadnicový měřicích strojů a skenerů.
 • Zdokonalené uživatelské rozhraní, zlepšení zpracování funkčních dat a výkonu oproti předchozí verzi.
 • Robustní skriptovací prostředí rozšiřuje, přizpůsobuje a automatizuje funkce s hlubokým dosahem do vybraných příkazů v softwaru.


Autor pracuje ve společnosti Bibus.

cerny@bibus.cz


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit