SolidWorks 2021
Google překladač: English Deutsch

CAD Architecture – „CAD pro všechny, kdo staví“

Autor článku: Světla Hoření   

Tags: 3D CAD | CAD Architecture | Software | Stavebnictví

CAD_Architecture01S programem CAD Architecture projektujete ve 3D ještě rychleji a snadněji než v klasických 2D programech a současně uspoříte spoustu času při tvorbě a úpravách projektové dokumentace a tvorbě vizualizací. Výhodou programu CAD Architecture je provázanost 3D modelu s 2D výkresovou dokumentací. Při jakékoliv změně ve 3D modelu dochází k automatické aktualizaci výkresové dokumentace.

 

CAD Architecture, software se skvělým poměrem cena/výkon, vyrábí německá společnost CYGNICON. Lokalizaci a distribuci v České republice a na Slovensku zajišťuje konstrukční kancelář SoliCAD. Základní verze programu CAD Architecture s označením PROFESSIONAL se na českém trhu prodává za cenu 2 990 Kč  bez DPH.

Program CAD Architecture umožňuje uživateli rychlou a snadnou práci ve 3D při návrzích rodinných domů, obytných komplexů či obecných objektů pozemního stavitelství. Obsahuje plně parametrické funkce při konstrukci zdí, podlah, oken, dveří, je zde přímo funkce pro konstrukci schodiště. Velkým přínosem pro projektanta je např. funkce generování konstrukce střešního krovu včetně výpisu použitého materiálu pro její zhotovení. Nový uživatel programu CAD Architecture je schopen za relativně krátkou dobu připravit 3D návrh plánované stavby včetně projektové dokumentace a výpis ploch a kubatur pro vlastní realizaci a nacenění stavby.

Následující text se věnuje 3 modulům programu  CAD Architecture, konkrétně jsou to: Výpis ploch a kubatury, Tvorba výkresové dokumentace a řezů, Nadstavba pro konstrukci oken a dveří.

Modul Výpis ploch a kubatur pro realizaci objektu

Detailní výpis použitého materiálu včetně jeho množství – to je v současné době jeden z hlavních požadavků investora ještě předtím, než je započata fáze realizace jakéhokoliv stavebního objektu. Software CAD Architecture umožňuje uživateli efektivním způsobem vytvořit tyto výpisy. Snadno lze generovat například objem použitého zdiva na vnější stěny, podlahové plochy všech místností, výpis materiálů pro konstrukci střechy (tj. objem stavebního dřeva včetně plochy pro střešní krytinu). Software CAD Architecture obsahuje výpočtové funkce pro automatický výpis všech ploch, které jsou naprojektovány ve 3D modelu. Poskytuje rychlý výpočet objemů příček projektované stavby a ploch stěn pro vytvoření detailní cenové kalkulace.

CAD_Architecture-obr1Obr. 1

 Ve verzi PREMIUM (5 990 Kč  bez DPH) je možné provádět vlastní nastavení v šablonách, které automaticky generují výpis ploch místností a kubatur zdiva. Příklad možného nastavení ukazuje obrázek č. 1, 2, 3.

Základem je vytvořený 3D model stavebního objektu. Díky parametričnosti 3D modelu stavebního objektu se veškeré změny promítnou i do zmiňovaných výpisů ploch a kubatur. Projektant tak má zajištěný výstup a kontrolu aktuálních dat z navrženého projektu.

Tyto funkce významně zkracují práci projektanta a zefektivňují jeho činnost.

Modul Tvorba výkresové dokumentace projektu

Stavební projektanti v dnešní době objevují kouzlo 3D modelářů pro jejich snadné použití při projekční práci. Program CAD Architecture velkou mírou zkracuje čas práce strávený na tvorbě projektové dokumentace. Základem je parametrický 3D model projektovaného objektu a následně generovaná výkresová dokumentace. Tato výkresová dokumentace je provázána s 3D modelem. Projektant nemusí složitě generovat jakékoliv změny do výkresové dokumentace. Po provedení modifikace ve 3D modelu stačí aktualizovat výkresovou dokumentaci a veškeré změny jsou zde promítnuty.

CAD_Architecture-obr2Obr. 2

CAD_Architecture-obr2
Obr. 3

CAD_Architecture-obr4
Obr. 4

CAD_Architecture-obr5
Obr. 5

Další výhodou programu  CAD Architecture je generování libovolného pohledu na projektovaný objekt. V programu CAD Architecture lze vytvářet libovolnou konfiguraci projektové dokumentace. Ve vlastnostech nastavení stránky lze zvolit formáty výkresové dokumentace  a dále je možné doplnit 2D symboly grafikou, včetně umístění vizualizace vytvořeného objektu. Všechny změny v konstrukci stavby se automaticky promítnou do všech pohledů ve výkresové dokumentaci a tím zkrátí čas potřebný pro vlastní projekci.

Modul pro konstrukci oken a dveří

V nejvyšší verzi programu CAD Architecture, která nese označení PREMIUM, nalezne uživatel modul pro konstrukci libovolných oken a dveří. Modul umožňuje vytvářet vlastní sestavy oken. Takto vytvořené 3D modely lze zpřístupnit stavebním projektantům nebo koncovým zákazníkům prostřednictvím webové databáze.Tento modul je ve velké míře využíván výrobci oken a dveří. Vlastní návrh se provádí v modulu pro konstrukci oken.

Snadno a rychle lze vytvořit sestavu zobrazenou na obrázku. Všechny rozměry jsou parametrické a uživatel takto navržené okno snadno umístí do 3D stavebního objektu. V nastavení konstrukce oken lze definovat např. tvar a rám okna, vnitřní výplně, možnost doplnění žaluzií, specifikovat okenní parapet a další konstrukční parametry oken i dveří. Vytvoření vlastního typu okna nebo dveří zabere zkušenějšímu uživateli krátkou dobu a je schopen tuto databázi sdílet i s jinými uživateli programu CAD Architecture. Samozřejmostí programu je snadná záměna za jiný typ okna nebo dveří z databáze programu CAD Architecture. V současné době obsahuje databáze programu CAD Architecture stovky konstrukčních návrhů oken a dveří a jejich modifikací.

CAD_Architecture-obr6Obr. 6

CAD_Architecture-obr7
Obr. 7

CAD_Architecture-obr8
Obr. 8

CAD_Architecture-obr9
Obr. 9

Díky intuitivnímu ovládání, designovým funkcím, vizualizaci a parametričnosti si program CAD Architecture vysokým tempem získává stále více uživatelů z řad profesionálů, např. architektů, projektantů pozemních staveb i stavebních inženýrů. Jednoznačnou výhodou je jeho skvělá pořizovací cena v poměru s vysokým výkonem a užitnou hodnotou. Více informací o programu CAD Architecture a odkaz na stažení zkušební verze najdete na stránkách www.solicad.com. Pro nové uživatele zajišťuje konstrukční kancelář SoliCAD odborné školení, manuály a technickou podporu.


Mohlo by vás zajímat: