Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mohu si dovolit přejít na Creo?

Autor článku: Petr Čevela   

Tags: CAD | CAE | CAM | Creo | Software

03-Creo_piping01Řada podniků, ať už velkých korporací, nebo malých kanceláří či živnostníků, stojí před otázkou, zda CAD platforma, kterou používají, dostatečně podporuje jejich obchodně technické zájmy. Na následujících řádcích bychom rádi odpověděli na často kladené dotazy manažerů strojírenských firem, a to z pohledu Platinového partnera společnosti PTC, který na českém trhu reprezentuje úspěšnou CAD-CAE-CAM platformu Creo.


Otázka č. 1. Co od přechodu na Creo platformu vlastně očekávám?

Bude to znít možná příliš vzletně, ale Creo naplňuje základní předpoklad úspěšného podnikání ve strojírenství, tedy umožňuje strojírenským podnikům uvádět na trh výrobky vyšší užitné hodnoty v kratším čase a za nižších nákladů. Uveďme jeden příklad za všechny: Creo svou koncepcí dovoluje efektivně vyvinout tzv. platformní výrobky (výrobky, které jsou dodávány v rozměrových a výkonových řadách, někdy kombinované s volitelnými opcemi) stejně jako unikátní „solitérní" výrobky, speciálně konstruované na míru odběratele (typicky jednoúčelové stroje, vstřikovací formy, manipulační technika apod.). Creo podporuje konstrukční unifikaci, automatizaci rutinních činností a standardizaci pracovních metod a postupů.

03-Creo_piping02

Otázka č. 2. Budu schopen vydávat včas výrobní dokumentaci do výroby?

Zdánlivě složitější proces vydání 2D dokumentace do výroby, zahrnující úvodní fáze návrhu konceptu, ověření jeho funkce, detailní 3D prokonstruování, kontrolní CAE analýzy a nakonec vygenerování kusovníků a 2D výrobních výkresů ze 3D modelů, se dlouhodobě ukazuje jako efektivnější než rovnou tzv. „jednoduché" nakreslení výkresu ve 2D bez jakýchkoliv souvislostí, vazeb a kontrolních mechanismů. V obou případech je výsledkem 2D výkres, jen v případě použití Creo máte možnost již v úvodních fázích návrhu eliminovat chyby a tzv. slepé cesty vývoje, máte možnost konstrukci rozvíjet a posuzovat ve více variantách s odpovídajícími kusovníky a nakonec automatizovaně vygenerovat 2D výkresy, které se v případě dodatečných konstrukčních úprav 3D modelů automaticky aktualizují. Navíc 3D modely můžete použít pro CAE analýzy, následnou NC výrobu nebo třeba přípravu katalogů náhradních dílů a další OTD.

03-Creo_03

Otázka č. 3. Jak zpracuji data od mých partnerů, kteří Creo zatím nepoužívají?

Každá konfigurace Creo je uzpůsobena tak, aby uživatel měl možnost pracovat s CAD daty vytvořenými v jiných CAD systémech. Například pokud vaším partnerem bude společnost, která používá třeba Solid Works nebo Inventor, v takovém případě 3D modely snadno do Creo načtete a budete moci s nimi dále pracovat. Pro přímou editaci takových modelů má Creo řadu užitečných funkcí, mezi které patří např. Freestyle nebo Flexible modeling. Dále s takou geometrií již pracujete, jako kdyby byla vytvořena v Creo. 3D modely můžete použít pro zástavbu do vašich sestav výrobků, CAE analýzy, konstrukci forem nebo NC výrobu.

03-Creo_04

Otázka č.4. Jak budu moci využít dříve vytvořené 2D výkresy?

Dříve vytvořené 2D výkresy třeba v Autocadu otevřete přímo v Creo. Následně můžete tyto výkresy připojit k novým Creo projektům jako jejich nedílnou součást. V případě, že 2D výkres bude sloužit jako zdroj budoucí inovace, uživatel má možnost využít 2D geometrii z výkresu pro vytvoření nových inovovaných 3D modelů. Příklad: Uživatel často řeší otázku, že nové víko převodovky vypadá stejně jako u jiného provedení, ale vyžaduje různé konstrukční úpravy. V takovém případě, není-li k dispozici 3D model, konstruktér otevře původní 2D výkres, využije a upraví kontury původního víka ve 2D a následně vytvoří 3D model. Creo je totiž ve využití dřívějších 2D výkresů stoprocentní.

03-Creo_05

Otázka č. 5. Máme obavu z nového způsobu práce, zvládneme to?

Všech 10 aplikací, které dnes tvoří CAD-CAE-CAM platformu Creo, disponuje nejmodernějším uživatelským prostředím a je navrženo tak, aby si jeho použití osvojili uživatelé, kteří dnes používají 2D nástroje, stejně jako uživatelé méně výkonných 3D CAD softwarů. Při stavbě ovládacího prostředí mysleli tvůrci Creo také na občasné uživatele. Zkrátka, uživatelské prostředí, které Creo nabízí, nemůže snad už být jednodušší. Navíc AV Engineering, se svou téměř 20letou vlastní zkušeností v používání moderních konstrukčních prostředků, naučí ve velmi krátké době produktivně ovládat Creo skutečně každého uživatele. Systém zaškolení, ověřená metodika, standardizace postupů, to jsou jen základní oblasti, kterým se AV ENGINEERING při zavádění Creo do procesu vývoje věnuje.

03-Creo_06

Otázka č. 6. Je Creo dostupné i pro naši firmu?

Díky propracované škálovatelnosti se stává Creo skutečně dostupné pro firmy každé velikosti. Creo nabízí vhodné aplikace a konfigurace pro začínající živnostníky stejně jako pro malé firmy nebo velké korporace. Velké společnosti potřebují řešit komplexní vývojové projekty, do kterých zapojují rozsáhlé vývojové týmy designérů, konstruktérů, výpočtářů, produktových a projektových manažerů apod. V takovém případě Creo nabízí jednotnou vývojovou platformu, vysoký týmový výkon a nezbytnou spolehlivost. Na druhou stranu např. živnostník má možnost začít s úvodní, a přesto výkonnou aplikací Creo Essentials Lite, která prakticky poskytuje vše, co „jednočlenná konstrukční kancelář" potřebuje. Vysoký osobní výkon v oblasti tvorby 3D modelů a 2D výrobní dokumentace, modelování sestav bez omezení jejich velikosti, provázaný kusovník s 3D sestavou, všechny potřebné interface pro čtení a ukládání 3D/2D cizích dat, příhradové konstrukce, pevnostní analýzy stejně jako třeba podporu NC. To vše za 2495 €. Navíc Creo poroste společně s ním. Tedy pokud budou jeho projekty vyžadovat další speciální funkce, pak lze základní konfiguraci dále rozšiřovat. Data vytvořená v nižších konfiguracích jsou bez omezení dále využitelná.

www.aveng.cz


Mohlo by vás zajímat: