SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Konference BIM2Day 2012

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: BIM | BIM2DAY | Konference | NTK

BIM2DAY - 1247S podtitulem BIM dnes – BIM zítra se 29. listopadu 2012 od 14:00 do 20:00 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze uskuteční konference BIM2Day 2012. Ze zahraničních odborníků na problematiku informačního modelu budovy se představí Lutz Bettels, a Eike Schling, oba z Německa a Rob Roef z Holandska. V rámci konference bude přednášet či diskutovat také celá řada našich odborníků – Martin Černý (Centrum AdMaS), Viktor Johanis (FADW), Michal Svoboda (VIN Consult), Štěpánka Tomanová (Walinger), Petr Vaněk (Odborná rada pro BIM), Miroslav Vyčítal (Skanska) a další.
Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.CzBIM.org. Organizátorem konference je Odborná rada pro BIM.

Kde hledat rezervy stavebnictví?
Rezervy stavebnictví jako jednoho z klíčových odvětví hospodářství lze spatřovat především v jeho technologickém zaostání oproti ostatním odvětvím. Například automobilový průmysl je velmi často vnímán jako nedostižný vzor pro stavebnictví. Představit si dnes návrh a výrobu automobilů jinak než pomocí toku digitálních dat je naprosto nepředstavitelné. Na druhou stranu stavebnictví stále standardně pracuje s papírovou formou výkresové dokumentace, byť vytvářenou již digitálně a mnohdy již sdílenou elektronicky přes notebooky či tablety přímo na stavbě. A i když pásová výroba je v mnoha ohledech specifická, stejně jako stavební výroba, technologie a procesy, které zavádí nová metodika práce zvaná Informační model budovy pod zkratkou BIM, dává naději, že by se rezervy ve stavebnictví daly vbrzku využít k jeho zefektivnění.

BIM dnes
V první části programu konference vystoupí čeští odborníci, kteří se problematice BIM systematicky věnují dlouhodobě z různých úhlů pohledu. Zároveň budou prezentovány první konkrétní zkušenosti s metodikou informačního modelu budovy v praxi.

BIM zítra
Na druhý blok konference přijali pozvání zahraniční odborníci, kteří představí posluchačům své zkušenosti nejen z Německa, Holandska, ale třeba i z Velké Británie. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích jsou se zaváděním BIMu v mnohých ohledech dále než v České republice, budou tyto přednášky pro leckoho mít možná nádech více či méně vzdálené budoucnosti.
Z pohledu současných aktivit Odborné rady pro BIM, nezbývá než věřit, že BIM se postupně začne v masovém měřítku prosazovat ve velmi blízké budoucnosti i v ČR. V tomto směru je však potřeba výhody metodiky BIM poodhalit nejen architektům, projektantům či stavebním firmám, ale hlavně investorům a budoucím vlastníkům, pro něž informace o stavbě převzaté do fáze užívání budovy mají nesmírný ekonomický potenciál. V případě veřejného investora jsou výhody BIM navíc umocněny faktem, že se jedná o peníze daňových poplatníků, tedy nás všech.

Záštitu nad konferencí převzala Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Mohlo by vás zajímat: