Google překladač: English Deutsch

Autodesk FormIt poskytuje stavařům rychlejší koncepční navrhování

Autor článku: Autodesk   

Tags: App Store | AU 2012.FormIt | Autodesk | BIM | iPad

FormIt_Carl_Bass-1249Společnost Autodesk uvedla hned první den Autodesk University 2012 v Las Vegas novou bezplatnou mobilní aplikaci Autodesk FormIt, která umožňuje stavebním profesionálům vytvářet, analyzovat a sdílet nové nápady a tvary. Aplikace, vyvinutá pro zařízení iPad, umožňuje uživatelům nejrůznějších úrovní odbornosti digitálně zachytit stavební nápady s podporou postupů Building Information Modeling (BIM) v nejranějších fázích tvorby návrhu. Namísto kreslení poznámek a skicování na papírových ubrouscích FormIt umožňuje uživatelům vytvářet nápady přímo na iPadu a poté je sdílet s dalšími uživateli prostřednictvím služby Autodesk 360 k další spolupráci a analýzám.

Autodesk FormIt využívá reálné informace z terénu tak, aby pomohl uživatelům tvořit v kontextu a rozhodovat již v počáteční fázi navrhování nad skutečnými stavebními daty. Autodesk Formit umožňuje uživatelům:
  • Tvořit originální návrhy na mobilních zařízeních a dále je rozvíjet prostřednictvím BIM postupů na desktopových aplikacích typu Autodesk Revit a Vasari, jež je nyní k dispozici v beta verzi,
  • Modelovat tvary z galerie forem a manipulovat s návrhy pouhými prsty,
  • Mít přístup k reálným informacím z terénu umožňující nastavit přesné umístění projektu a modelovat tvary návrhu v kontextu k navržené lokalitě,
  • Rozhodovat se v rané fázi návrhu,
  • Ukládat a sdílet návrhy v cloudu s využitím webových služeb Autodesk 360.

Autodesk FormIt je k dispozici pro iPad zdarma v online prodejně App Store
Více informací o Autodesk FormIt a dalších mobilních aplikacích Autodesku najdete na tomto odkazu.
Autodesk-FormIt-1249

FormIt není jen geometrický modelář. Můžete v něm také nastavit umístění stavby, importovat satelitní snímek a navrhovat v jeho kontextu. Podle toho, jak se mění velikost polí představujících budovy, je v reálném čase aktualizována hrubá podlažní plocha. Také podle výšky budov, data a času je možné pozorovat změnu zastínění. Z iPadu je možné provést export do stolního počítače například do projektu Vasari, nebo do Revitu či jiného BIM modeláře. V projektu Vasari je možné provádět sluneční a větrné studie.

Z hlediska tvorby jednotlivých objektů je FormIt opravdu pouze blokový modelář, používající jen základní bloky. Nevytvoříte v něm žádné architektonické skvosty. Pracuje v cloudu, takže všechny aktualizace jsou prováděny on-line a stejně tak probíhá synchronizace se stolním počítačem.  V režimu off-line se práce ukládá a jakmile dojde k připojení opět dojde k synchronizaci.
Pro export dat jsou k dispozici dva formáty, prvním je Revit a druhým SAT (standard ACIS Text).
Do budoucna se k iPadu přidají i další mobilní platformy.


Mohlo by vás zajímat: