Google překladač: English Deutsch

Inovace v průmyslové výrobě podporují sady Autodesk 2014

Autor článku: Autodesk TZ   

Tags: Autodesk | Design Suite | Factory | Product

Autodesk 2014-1313Autodesk představil nový software pro digitální prototypování v průmyslové výrobě ve verzi 2014, který nabízí zcela nový přístup k softwarovému portfoliu Autodesk: desktopové a cloudové aplikace umožňující výrobcům efektivněji, rychleji a s nižšími náklady navrhovat, vyrábět a dodávat na trh lepší produkty. Sady Autodesk pro výrobní odvětví zahrnují Autodesk Product Design Suite a Autodesk Factory Design Suite, které poskytují návrhářům a konstruktérům portfolio softwarových nástrojů a cloudových služeb pro podporu procesů navrhování, vizualizací a simulací – od fáze vývoje produktu až po jeho dodávku.

Softwarové portfolio Autodesk Simulation 2014 navíc poskytuje rychlejší, přesnější a flexibilnější přístup k predikci, optimalizaci a ověřování návrhů v raných fázích návrhového procesu.

Návrhové sady Autodesk 2014 jsou k dispozici jako v minulosti ve třech cenově výhodných edicích: Standard, Premium a Ultimate. Nejdůležitějšími novinkami sad jsou:

  • První uvedení Autodesk ReCap, nového softwaru a cloudových služeb pro zachycení reality, který vytváří inteligentní 3D modely fyzických objektů a prostředí a dovoluje zákazníkům vkládat reálná prostředí či objekty do procesu návrhu
  • Softwarová vylepšení v řešení Autodesk Inventor, která vedle dalších výhod poskytují vyšší škálovatelnost pro navrhování extrémně komplexních produktů či návrhů výrobních závodů
  • Propojení na návrhové řešení Autodesk Revit pro stavebnictví umožňující výrobním společnostem snadno transformovat sestavy z Inventoru do nativních souborů v Revitu a využívat je v informačních modelech budov (BIM)

Licenční předplatitelé mají nadále přístup ke cloudovým službám Autodesk 360, které rozšiřují funkčnost desktopových aplikací pro lepší spolupráci, optimalizaci a podporu sdílení návrhů a jejich opakované použití.

Rozšíření procesů digitálního prototypování pro vývoj produktu
Sada Autodesk Product Design Suite v edici Premium nyní nově zahrnuje software Autodesk Inventor Professional poskytující strojírenským a elektrotechnickým inženýrům funkce pro kompletní digitální prototypování s integrovanými procesy pro simulaci, návrh řídicích systémů a obrábění.
A Inventor 2014 1313
Sada v edici Ultimate obsahuje nově software Autodesk Navisworks Manage poskytující podporu projektovému řízení včetně revize projektu, harmonogramu, rozpočtu, vizualizace a spolupráce. Poslední novinkou této sady je AutoCAD Raster Design, nástroj pro rastrovou úpravu a převod z rastrového do vektorového formátu a naopak. Během práce v AutoCADu umožňuje AutoCAD Raster Design uživatelům lépe využívat naskenovaných papírových výkresů, map, satelitních obrázků a obdobných dat.

Tanya "TJ" Bradford - 1313„Díky použití sady Autodesk Product Design Suite vyhrála v roce 2012 naše společnost několik velkých projektů, a to jak na domácím, tak na mezinárodním trhu,“ řekla Tanya Bradford, generální ředitelka společnosti EnviroGuard, dodavatele kontejnerů a zařízení pro likvidaci úniku látek. „Díky této sadě jsme byli schopni navrhnout jedinečná zařízení podle požadované specifikace, vizualizovat návrhy ve 3D a prezentovat je klientům a konstrukčním firmám za použití onlinových nástrojů. Zákazníci v konečném důsledku naše řešení přijali a my jsme zakázky vyhráli.“

Digitální prototypování v navrhování továrních prostor
Autodesk Factory Design Suite 2014 poskytuje zákazníkům z řad výrobních podniků kompatibilní postupy pro práci na prostorových návrzích, cloudové zdroje a výkonné vizualizační a analytické nástroje, které přispívají k vyšší přesnosti návrhů, lepší efektivitě a kvalitnější komunikaci.
Nové funkce sady 2014 obsahují rozšířenou knihovnu výrobních zařízení a vylepšené cloudové postupy pro zachycení aktuálního stavu továrny. Sada dále poskytuje rozšířenou integraci se softwarem Autodesk Vault pro správu návrhových dat a pro usnadnění správy majetku.
ACAD-FDS-1313

Autodesk Simulation 2014 v každé fázi vývoje
Řada Autodesk Simulation obsahuje produkty Autodesk Simulation Mechanical, Autodesk Simulation CFD a Autodesk Simulation Moldflow ve verzi 2014. Toto portfolio tvoří ucelenou sadu simulačních softwarových nástrojů, které mohou být integrovány do každé fáze procesu produktového vývoje. Novinky v portfoliu produktů 2014 pro simulaci zahrnují:

  • Autodesk Simulation Mechanical – dříve známá technologie Project Scout z projektu Autodesk Labs, přináší simulaci pádu výrobku a možnost parametrických návrhových studií
  • Autodesk Simulation CFD – výkon aplikace se zvýšil až o 13 % a umožňuje simulovat proudění kapaliny po površích
  • Autodesk Simulation Moldflow – nástroj pro simulaci vstřikování do plastových forem obsahuje nové efektivní funkce pro návrh účinného chlazení, díky kterému se snižuje doba cyklu formování a zvyšuje obecná kvalita výrobku. Funkce komprese forem je určena pro simulaci velkých a přitom lehkých komponent s požadavkem vysoké kvality z důvodu konečné úpravy povrchu, potřebné zejména v automobilovém průmyslu

Mohlo by vás zajímat: