Google překladač: English Deutsch

Konference: Setkání uživatelů firem Gepro a Atlas

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Atlas | Atlas DMR | Gepro | KOKEŠ | Konference | MISYS

Gepro-Atlas-setkaniNepříliš pěkné počasí, vytrvalý déšť a nové kongresové prostory olomouckého hotelu Flora a pořadatelské firmy uvítaly téměř dvě stovky účastníků již 18. setkání firem Gepro a Atlas. Hlavní organizátor Ivo Lindovský zahájil konferenci rýmem olomouckého barda Karla Plíhala „Pozoruju telescopem jedno krásný tele s copem".

Pak se ujal slova Zdenek Hoffman, ředitel společnosti Gepro. Zmínil mimo jiné trendy přesouvání všeho do cloudu, směr k mobilním zařízením, a že všechny informace jsou k dispozici. V Gepru pokračuje specializace, prohlubuje se spolupráce s dealery a partnery (viz firma Atlas), zákazníci jsou větší a větší. V oblasti veřejné správy začíná být mnoho dat k dispozici zdarma, například laserskenový výškopis. Zdenek Hoffman zmínil také novinky v Kokeši, kde proběhly změny hlavně v oblasti GPS měření, propojení s Leicou, využití tabletů, certifikace ČÚZK, atd. a v softwaru MISYS. Gepro se snaží, co se dá, dostat do webových technologií a jejich prostřednictvím na mobilní zařízení. Některá data i služby jsou k využití bezplatně. Významnými zákazníky z oblasti státní správy jsou MZe ČR, MF ČR, MO ČR a dalších 5 ministerstev. Ke komerčním zákazníkům patří například Diamo, Nafta, Palivový kombinát Ústí (PKÚ) nebo Správa Pražského hradu. Ke speciálním aplikacím Gepra patří SŽDC, Pražské hřbitovy, vnitrofiremní informační systémy, dopravní systémy a vše se snaží integrovat.

Po skončení první přednášky se dostal ke slovu ředitel firmy Atlas Martin Volný. Atlas letos slaví už 22 let činnosti a zabývá se vývojem programového vybavení pro tvorbu modelu terénu a souvisejících aplikací. Hlavním softwarem ale je Atlas DMT s řadou rozšiřujících modulů. Největším počtem zákazníků jsou projektanti a geodeti, doly povrchové i hlubinné, MO ČR a MZe ČR. Je zde také spolupráce s ČÚZK a obcemi a městy. Atlas je rozšířen i do zahraničí a je k dispozici i v němčině a angličtině.

Přednášky pánů ředitelů se trochu protáhly, takže následující přednášející byli požádáni o zkrácení svých připravených prezentací. Ti se postupně věnovali rozvinutí toho, co jsme v krátkosti slyšeli v úvodu. Tak jsem se například dozvěděl, že v rámci Kokeše byly meziročně rozpracovány a rozšířeny geometrické plány, GPS, tisky, konverze a vizualizace atributů, že u územního plánování jsou velké změny, se kterými nejsou v Gepru úplně spokojeni, ale snaží se s nimi vyrovnat. V rámci akce „vše na web" byl především vytvořen geoportál, kde základní verze je zdarma (geoportal.gepro.cz/OBCE/nazev_obce). Bezjavová verze je k dispozici pro běžné občany, za poplatek je tu možnost integrace vlastních podkladů.

Zajímavá byla přednáška o Atlasu DMR a o tom, jak přešlo jméno Atlas z mytologie do kartografie. Atlas DMR se dá využít v mnoha oblastech lidské činnosti, určitě zajímavé jsou aplikace pro doly, ale také pro liniové stavby, apod.

V dopoledním programu došlo ještě na přednášky o MISYS-WEB, základním kamenu všech webových aplikací firmy Gepro, a hosté pohovořili o základních registrech a jejich částech a problematice České asociace pro geoinformatiku CAGI, s jejími cíli a aktivitami. CAGI je zapojena i do tvorby technických norem a stará se mimo jiné o jejich srozumitelnost. CAGI se také intenzívně věnuje celoživotnímu vzdělávání v oblasti geoinformatiky.

Po obědové přestávce nastává pro účastníky malá schizofrenie, protože dochází k rozdělení na přednáškové skupiny dle jednotlivých specializací. Já nakonec zvolil pokračování tématu MISYS s tím, že asi po dvou hodinách jsem přešel na Atlas DMT a téma zpracování dat získaných laserovým skenováním. Geodety v desátém patře hotelu jsem zcela vynechal, pohled na Olomouc skrápěnou deštěm stejně nebyl moc lákavý.

Na odpoledních přednáškách byly rozebrány novinky systému MISYS, seznámili jsme se s prostorovými daty a službami Zeměměřičského úřadu nebo se zamýšleli nad tím, co je lepší, jestli Geoportál, nebo MISYS WEB. Představeno bylo využití systému MISYS na Stavebním úřadu Prahy 13 a také v malé obci Kamenice u Prahy nebo obci Líbeznice. Oživení v sále nastalo při prezentaci využití MISYS ve vojenských újezdech. Tato přednáška byla jednou z nejzajímavějších a také nejzábavnějších, což přítomné obecenstvo ocenilo na konci velkým aplausem.

Neméně zajímavé prezentace probíhaly v salónku, kam se přesunuli uživatelé firmy Atlas. Ať už to bylo o měření v oblasti, kde se později vystavěla nošovická automobilka Hyundai, nebo o použití softwaru Atlas při návrhu protipovodňových opatření a revitalizaci toků. Pro mne i pro většinu v salónku sedících uživatelů pak byl asi nejzajímavější příspěvek Miroslava Ondráka, který předvedl, co dělá v Atlasu. Předvedl nejen práce, pro které byl Atlas vytvořen, ale i zajímavé projekty, například prolamované střechy na válcových nádržích čističky v Belfastu. „Ano, i to jde dělat v Atlasu," řekl. K tomu poznamenal ředitel Martin Volný: „Nejde, ale M. Ondrák to umí." Atlas si podle Ondráka může dovolit i jedna jediná osoba jako OSVČ a ufinancuje to.

Po skončení odpolední části následoval společenský večer a druhý den ještě tzv. kulaté stoly a semináře. Ale těchto aktivit jsem se už z nedostatku času nezúčastnil.


Mohlo by vás zajímat: